Som Katarína Runa.

Podivná. Čudná. Iná.
Toto boli slová, ktorými ma ako dieťa čato nazývali. Dôvodom bola moja neobvyklá vnímavosť, citlivosť, občas až precitlivelosť. Zaujímali ma ľudia - nie však ich masky, ktoré ukazovali svetu, ale to, čo bolo pod nimi. Kládla som zvláštne otázky. Také, ktoré ťali do živého. Vnímala aj to, čo ľudia chceli schovať. Namiesto Brava pod lavicou čitala Freuda. Nie, nepatrila som medzi hviezdy triedy a kráľovné plesov. Naopak. Bola som na okraji kolektívu, terč šikany, s minimom blízkych priateľov. Nepochopená spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi. Cítila som sa svojou “inakosťou” priam prekliata.

V sedemnástich ma takmer vyhodili z gymnázia. Nie pre prospech, ten bol ukážkový. Pre vymeškané hodiny. Nechcela som tráviť čas medzi tými, ktorí sa mi posmievali, ktorí ma nepríjmali. Vtedy som sa rozhodla, že to urobím inak. Zapanem. Za každú cenu. Budem obľúbenou. Úspešnou. Rešpektovanou. Budem ako TIE dievčatá, ktoré každý obľuboval.
Nastúpila Katka - makačka. Tá, ktorá je tu pre druhých. Vyhovie, poslúži. Podáva výkon, dosahuje. Zdanlivo sa mi darilo - prijali ma na najprestížnejšie univerzity. Ukončila som štúdium na dvoch z nich. S červeným diplomom. Nasledovala prestížna práca moderátorky v rádiu, úpešná vlastná firma, neskôr dve. Peniaze. Manželstvo s mužom, ktorý by pre mňa urobil prvé posledné. Mala som všetko, čo mi v mojom ponímaní malo priniesť perfektný, spokojný, dokonalý život. Všetky položky na zozname boli zaškrtnuté ako splnené. Ale..

Bola som…akási prázdna. Nie nešťastná, ale ani šťastná. Nie zúfalá, ale ani nie spokojná. Mechanicky som prežívala deň po dni a cítila, že mi niečo chýba. Že tento život, to nie som ja. Som niečo viac ako moderátorka, manželka, šéfka. Ale netušila som, čo to je a ani kde to hľadať. Kamarátku psychoterapeutku som len tak mimochoddom poprosila kontakt na niekoho, kto by mi mohol pomôcť. Dostala som. A tam, na sedení s terapeutom som začala chápať, že cena, ktorú som zaplatila za prijatie svetom bola vysoká. Našla som súhlas, postavenie, prestíž - ale stratila som sama seba. Vymieňala som spokojnosť iných za potlačenie svojej podstaty. Vyhovela som ostatným, ale bola hluchá a slepá k sebe samej. Neľúbila som seba samu, len som dúfala v lásku iných.

Ďalej som takto nechcela a nevládala žiť. Buď umriem, alebo sa rozhodnem pre zmenu.

A ja som sa rozhodla pre zmenu. Prvá kocka domina padla a za ňou nasledovali ďalšie a ďalšie. Ukončenie moderátorskej kariéry. Predaj firiem. Sťahovanie. Rozvod.

Môj život sa zdanlivo rozpadol na márne kúsky. Ale v skutočnosti začal odznova skladať v celkom novej podobe. Začala som hľadať, objavovať a hlavne prijímať to, kým som. Pochopila som, že moje šťastie nemôže byť závislé na prijatí alebo odmietnutí tých okolo - ale jedine na tom, ako prijímam a ľúbim sama seba. Aký život si pre seba tvorím. V tomto procese mi nesmierne pomohli semináre osobného rozvoja, komplexné výcviky, rôzne metódy práce od konštalácií cez meditácie až po katarzné techniky, ktoré som roky navštevovala. Fénix vstával z popola. Môj život sa stal lepším. Deň po dni, krôčik po krôčiku. Až som pochopila, že toto je práve moja cesta. Moje poslanie - odovzdávať ďalej to, čo som sa naučila, čo mi funguje. Učiť iných - predovšetkým ženy ako sa nájsť, prijať a mať rada taká, aká som. Lepšie rozumieť sebe, vzťahom, svetu. Sprevádzač ich na ich ceste. Nie som guru, ktorý hovorí, čo a ako robiť. Som sprievodkyňa, ktorá stále kráča, hľadá, učí sa a rastie. Stovky žien sa so mnou stretli pri individuálnych rozhovoroch. Tisícky ich absolvovali moje živé aj online semiáre. Desaťtisíce si vypočui moje prednášky. A podľa ich spätných väzieb im to zmenili život - k lepšiemu. Krok po kroku, deň po dni. Lebo každý znás sa môže naučiť, ako ho žiť podľa svojich predstáv.
A to, čo som kedysi považovala za prekliatie, sú moje najsilnejšie nástroje. Moja mimoriadna vnímavosť, schopnosť položiť nezvyčajné ale presné otázky, vidieť aj to čo je skryté - to je dnes mojim obrovským požehnaním.

Moja práca, moje poslanie

Stretnutia, ktorými sprevádzam sú predovšetkým o ceste k sebe, poznaniu a prijatiu toho, kým skutočne som. O tom, aby sme dokázali čím ďalej tým viac odkladať ten “obrázok” o tom, akí by sme mali byť a žiť svoje autentické a pravdivé ja, ktoré nám prináša do života šťastie a spokojnosť. Sú o tom, ako robiť každodenné rozhodnutia tak, aby náš život bol dobrý život. Sú o ceste k prijatiu seba, k harmónii, pokoju a láske. O akceptovaní minulosti a tvorení budúcnosti podľa našich predstáv. Sú o ceste nášmu vlastnému svetlu, ale aj do našej hĺbky, temnoty a tieňov – pretože tam sa ukrýva nielen mnoho našich nevyliečených zranení, ale predovšetkým naša sila a potenciál toho, kým sme sa ešte neodvážili byť.

Pri sprevádzaní používam rôzne metódy, ktoré na tejto ceste posúvali vpred mňa samu – zážitkové metódy, prácu s telom, vedené meditácie, rodinné a systemické konštelácie, rituály, vône. Najdôležitejším nástrojom a zdrojom je ale pre mňa moja vlastná intuícia – schopnosť nacítiť sa na aktuálne potreby jednotlivca alebo skupiny, ktorú sprevádzam. Súčasťou obvykle býva aj priestor na individuálne témy, ktoré sú pre účastníkov dôležité v danom momente a období života.

Výpovednejšie sú ale slová tých, ktorých som mala to potešenie na svojej ceste stretnúť:

Katarína Runa je odvážna a silná žena. Poznáme sa od strednej školy, kedy sme spolu hrávali ochotnícke divadlo. Je pre mňa veľmi inšpirujúce sledovať jej životnú cestu a všetky premeny, ktorými prechádza – od vynikajúcej fotografky, cez zakladateľku Centra osobného rozvoja, „mestskú šamanku“, lektorku, partnerku, matku… Všetko, čo Katka odovzdáva ďalej má hlboko prežité. Jej veta, ktorú často hovorieva ženám na seminároch „Veci sa vám nedejú, veci si tvoríte!“ sa mi hlboko vryla pod kožu. Keď je mi ťažko, pripomínam si ju a stále znovu sa učím prijať zodpovednosť za svoj život a všetko, čo v ňom vytváram. V oblasti osobného rozvoja to považujem za absolútne kľúčové. Len ak dokážeme prijať zodpovednosť, môžeme sa posunúť ďalej smerom k vďačnosti a uvidieť v ťažkých životných skúškach dary, s ktorými sa môžeme podeliť s ostatnými. Katka má takých darov požehnane. Obdivujem, ako dokáže skĺbiť duchovné poznanie s bežným životom v meste, ako prijíma „svetskú realitu“ a vie si ju náležite užiť. Je mojou učiteľkou vnímania sebahodnoty a hojnosti. Ďakujem jej za silu jemnosti, jasnosť a zdravé sebavedomie, ktoré odovzdáva ďalej iba tým, že existuje. Je krásne, ako sme každá iná. Katka má v kruhu žien, ktoré ďalej inšpirujú ďalšie ženy, svoje jasné a pevné miesto. Ak vás pritiahli jej stránky, ak ste na ňu niekde „natrafili“ a počujete vnútri tiché volanie nechať sa ňou inšpirovať, určite ho počúvnite.
Lucia Ladivalektorka
Keby ste mi pred tromi rokmi povedali, že budem chodiť na ženské kruhy, meditovať, tancovať a robiť rituály, asi by som sa s Vami už nerozprávala 🙂 Všetky tieto témy mi boli vzdialené. Bola som veľmi racionálna, štruktúrovaná a v podstate spokojná. Ale niečo mi predsa chýbalo. Prišla som na seminár JA žena, ON muž. Iba sa pozrieť. Vyskúšať. Tam som objavila čaro ženského podporného kruhu a Katkin dar sprevádzať ženy na ich ceste sebapoznania a odvtedy sa teším na každý jeden seminár, ženský kruh a stretnutie so žienkami. Katka dokáže vytvoriť bezpečný a podporný priestor. Je pravdivá a odkrýva veci, ktoré nie vždy chceme vidieť, ale je pre nás potrebné ich počuť. Robí to láskavým spôsobom a v ten správny moment. Mne pomohla mnohé veci si uvedomiť, pochopiť, objaviť samu seba, nájsť rovnováhu. Veľmi sa mi páči, že Katka sa nehrá na žiadneho guru, ktorý všetko vie a všetko má zmáknuté. Je to normálna žena ako my, rieši rovnaké veci, ale okrem toho má dar sprevádzať ostatné ženy. Keď má niečo trápi, alebo som smutná, často sa pýtam, čo by sa má spýtala Katarína Rúna? :))) Ak hľadáte sprievodkyňu vašim osobným rozvojom, ste na správnom mieste. Ja seba veľmi odporúčam!
Ivanaklientka a priateľka
Katarínka je pre mňa žena mnohých rolí, talentovaná lektorka, šikovná sprievodkyňa, nežná mamina, skvelá priateľka… Kde ju však obdivujem najviac, je jej rola lektorky Ženských kruhov. Má dar porozumieť ženám, vytvoriť bezpečný priestor, kde si ženy môžu oddýchnuť, zabaviť sa, ale aj sa otvoriť, nech si prechádzajú čímkoľvek, Katka vie nielen poukázať na ich „krízy“, ale i priniesť praktické riešenia. Má v sebe silu s pôvabom vyjadriť svoju odlišnosť a to učí aj ostatné ženy, aby tak ako ona, robili, čo milujú a milovali, čo robia.
Dankalektorka