Aktuálne kurzy naživo nerobím, keďže si užívam svoju mama-pauzu. Predpokladám, že sa opäť budeme môcť stretnúť po lete.
Dovtedy sa môžeš pridať k online kurzu Cesta ženy alebo si dohodni individuálne stretnutie.

Cesta ženy – Matka – tvorkyňa

Dvojdenný seminár venovaný téme materstva fyzického aj duševného, liečeniu vzťahu našou s matkou zavŕšený nádherným rituálom znovuzrodenia sa. Matka – dcéra, matka – výživa, téma pôrodu i potratu. Téma matky sa nás jednoducho dotýka, či už vlastné deti máme alebo nie – každá sme totiž dcérou svojej matky a matkou toho, čo sme v živote vytvorili.

Žena je tá, ktorá tvorí a množí. V jej lone rastie dieťa, pod jej rukami sa z domu stáva domov. Žena tvorí krásu a množí radosť. Žena – matka – tvorkyňa. Materinský aspekt je prítomný v každej z nás. Každá žena v istom ohľade matkou svojich detí – či už sú to fyzické deti z mäsa a kostí, alebo nápady, pracovné projekty, rodinný dom či dobré jedlo. Všetko sú to diela, ktoré najprv vznikli v našom vnútri, aby sa potom dostali von, na svet. Materstvo prináša starostlivosť, lásku, nehu, teplo a dotyk. Každá žena tento aspekt Matky pozná, prejavuje vo svojom živote, pri svojich blízkych.

Téma matky sa nás jednoducho dotýka, či už vlastné deti máme alebo nie – každá sme totiž dcérou svojej matky a matkou toho, čo sme v živote vytvorili.

Počas tohto stretnutia z cyklu Cesta ženy sa na archetyp Matky pozrieme z rôznych uhlov pohľadu.

Matka – dcéra

V prvom rade vytvoríme priestor pre tému vzťahu s našou vlastnou matkou a liečenia tohto vzťahu, liečenie celej našej ženskej rodovej línie. Vďaka tomuto očistnému procesu sa zhmotní aj naše vlastné napojenie sa na silu našich predkýň. Vyjadríme úctu a lásku ženám, z ktorých sme sa zrodili.

Pôrod, potrat, znovuzrodenie

Téma materstva sa spája aj s dvomi silnými a mimoriadne dôležitými skúsenosťami ženy – matky. Je to téma tehotenstva a jeho zavŕšenia – či už formou pôrodu, alebo formou samovoľného alebo umelého potratu. Tieto skúsenosti môžu niesť okrem krásy aj veľa bolesti, zranení či pocitov viny a zlyhania. V láskyplnom kruhu a ženskej podpore dáme priestor aj spoločnému liečivému rituálu pre nenarodené deti a ich matky.

Matka – starostlivosť, vyživenie

Téma materstva aj témou starostlivosti a výživy, ktorú dokážeme dávať aj prijímať. Počas týchto dvoch dní dáme bez ohľadu na náš vek priestor aj materinskej starostlivosti jedna o druhú – vedomým dotykom, láskyplnou starostlivosťou a plnou vzájomnou pozornosťou môžeme vyživiť naše telá krásnou energiou a naše duše láskyplnou žiarou.

Cestu ženy s témou Matky zavŕšime nádherným rituálom Znovuzrodenia sa do hojivej, láskyplnej náruče Veľkej Matky.

Čo ťa na Ceste ženy čaká?

  • Popoludnie a celý nasledujúci deň strávený v bezpečnom a láskyplnom kruhu žien
  • Relaxácia a priestor pre Teba
  • Jemné konštelačné techniky
  • Tanec a intuitívny pohyb
  • Liečenie vzťahu s matkou a našou ženskou rodovou líniou
  • Téma pôrodu a potratu a láskyplné zdieľanie a liečenie
  • Zážitkové techniky zamerané na prijatie svojej plodnosti a tvorivosti vo všetkých oblastiach života
  • Zdieľanie v bezpečnom kruhu žien
  • Starostlivosť a vyživenie pre vaše ženské telo aj dušu
  • Rituál znovuzrodenia sa do náručia Veľkej Matky

Komu je seminár určený?

Všetkým ženám bez rozdielu veku, ktoré chcú nájsť cestu k prijatiu seba samej vo svojej ženskej podobe, vo svojej úplnosti – nevynímajúc svoj materský rozmer. Ženám, ktoré chcú vyliečiť vzťah k svojej vlastnej matke a rodovej línii a otvoriť bránu sily, ktorá k nám prúdi od našich predkýň. Ženám, ktoré túžia po vlastnom znovuzrodení do novej, celistvejšej podoby a začať používať dary, ktoré my ženy máme, vo svojom praktickom živote.

Cena

100 Eur za jednotlivý seminár
530 Eur za celý cyklus CESTA ŽENY (5 stretnutí) (zľava 100 Eur!)