Aktuálne kurzy naživo nerobím, keďže si užívam svoju mama-pauzu. Predpokladám, že sa opäť budeme môcť stretnúť po lete.
Dovtedy sa môžeš pridať k online kurzu Cesta ženy alebo si dohodni individuálne stretnutie.

Zážitkový workshop pre páry: Dvaja v tom

Jedinečný partnerský workshop, na ktorom vám počas dvoch podnetných dní ukážeme, ako vnímať a integrovať odlišnosti mužov a žien do novej roviny vzťahu, a ako si postupne budovať vedomé partnerstvo na pevných základoch. Naučíme vás rozpoznať, akým jazykom lásky hovorí váš partner a ako komunikovať tak, aby vám partner rozumel. Interaktívny výklad bude počas víkendu prestriedaný zážitkovými technikami a jemnými párovými cvičeniami, ktoré vám pomôžu viac sa na svojho partnera naladiť a porozumieť jeho túžbam, no zároveň vás naučia rešpektovať svoje vlastné hranice a potreby.

Aké sú rozdiely v prežívaní mužov a žien? V čom sa líšia vo vnímaní, komunikácii, či sexualite? Ako žiť s partnerom plný a radostný vzťah? Ako premieňať konflikty a náročné situácie na lásku, ktorá vás ešte viac posilní? Ako v týchto náročných situáciách komunikovať tak, aby sme partnera nezraňovali? Aký je jazyk lásky môjho partnera a ako ním hovoriť tak, aby môj partner jeho prejavy vnímal? A ako budovať a prehlbovať intimitu v našich vzťahoch?

Pokiaľ ste si už niekedy kládli tieto otázky a stále na niektoré z nich hľadáte odpoveď, potom je tento víkendový kurz určený aj pre vás. Pomôžeme vám nájsť vaše vlastné smerovanie, vďaka ktorému si môžete začať budovať vedomé partnerstvo na pevných základoch, ktoré je postavené na láske, porozumení, úcte, pravdivosti a odvahe.

Počas týchto dvoch dní budeme striedať zaujímavý interaktívny výklad so zážitkovými technikami a jemnými párovými cvičeniami, ktoré vám pomôžu sa na partnera ešte viac naladiť a porozumieť mu, no pritom akceptovať svoje vlastné potreby a hranice. Budeme pracovať v spoločnom kruhu, ale aj v oddelených skupinách mužov a žien. Ukážeme vám spôsob, ako vyjadrovať vo vzťahu svoje želania a túžby tak, aby im váš partner porozumel. Spoločne sa pozrieme na prevzaté vzorce a programy, ktoré si často nevedomky nesiete z vášho detstva a partnerstva vašich rodičov, a ktoré možno ovplyvňujú váš vzťah omnoho hlbšie, ako tušíte. Zároveň počas víkendu vytvoríme aj bezpečný priestor na oddych, relax a vzájomnú láskyplnú pozornosť.

Komu je kurz určený?

Kurz je určený mužom aj ženám bez rozdielu veku či rodinného stavu. Nemusíte tvoriť pár v skutočnom živote, jedinou podmienkou je, aby ste prišli ako pár - muž a žena. Či už prídete so svojim manželom/manželkou, partnerom/partnerkou alebo kamarátom/kamarátkou je úplne na vás. Cvičenia nevyžadujú intímne dotyky ani nahotu.

Kurz je postavený na praktických základoch a skúsenostiach, ktoré vám pomôžu skvalitniť váš existujúci alebo budúci vzťah, a to bez ohľadu na to, či sa venujete alebo nevenujete osobnému rozvoju alebo spiritualite.

Čo vás na kurze čaká?

 • interaktívny výklad
 • zážitkové techniky
 • metóda piatich jazykov lásky
 • cvičenia, ktoré vám pomôžu väčšmi porozumieť vašej prirodzenosti
 • vedomý dotyk a pohyb
 • konštelačné techniky
 • práca s malými rituálmi

Témy, ktoré na kurze otvoríme

 • ako naozaj pochopiť rozdiely medzi ženami a mužmi v živote, komunikácii aj sexualite
 • ako budovať vedomé partnerstvo na pevných základoch
 • ako sa znova zamilovať do svojho partnera a oživiť vzťah aj po rokoch
 • ako môžem ako žena vyjadriť svoje túžby a priania tak, aby ich muž počul
 • ako môžem ako muž porozumieť ženským náladám, a ako ich zmysluplne užiť vo svoj prospech
 • ako zistiť, akým "jazykom lásky" hovorí môj partner a akým ja
 • ako využiť nezhody a konflikty a konštruktívnym spôsobom ich premeniť na pochopenie a lásku
 • ako vo vzťahu komunikovať a pritom sa nezraňovať
 • ako si nájsť a udržať svoje vlastné hranice
 • a mnoho iného

Kto kurz vedie?

Rastislav Ďurove a Katarína Runa tvoria manželský pár. Obaja sa osobnému rozvoju venujú už mnoho rokov a zhodujú sa na tom, že „vzťah je najrýchlejšia no zároveň aj najnáročnejšia cesta k osvieteniu“. Spoločne sa učia budovať novú úroveň vedomého partnerského vzťahu, ktorého princípmi sú nielen vzájomná láska, úcta a život v pravde, ale tiež rešpektovanie svojej vlastnej aj partnerovej slobody a autentickosti.

Cena:

160 €/ pár