Aktuálne kurzy naživo nerobím, keďže si užívam svoju mama-pauzu. Predpokladám, že sa opäť budeme môcť stretnúť po lete.
Dovtedy sa môžeš pridať k online kurzu Cesta ženy alebo si dohodni individuálne stretnutie.

Seminár: Ja žena On muž

Víkendové stretnutie pre ženy venované pochopeniu ženských a mužských princípov v našom živote, ich odlišností a darov, ktoré nám prinášajú. Stretnutie o prebudení, pochopení a prijatí svojej ženskej podstaty a tiež o pochopení toho, ako funguje to záhadné mužské pokolenie.

Muži. Často im nerozumieme, často ani oni nám. Často dokonca nerozumieme ani samé sebe. A následne sa strácame v nepochopení, emocionálnych zraneniach, interpretáciách a pocite odmietnutia. Ale nemusí to tak byť. Stačí pochopiť, že ženy a muži sú naozaj odlišné živočíšne druhy, majú iné princípy vnímania a fungovania. Ak chcete lepšie porozumieť mužom a žiť s nimi a vedľa nich krajší a naplnenejší život, je tento kurz práve pre vás.

Čo sa počas tohto víkendu dozviete?

 • Ako muži vnímajú, cítia a chápu. A že je to celkom inak, ako si my ženy myslíme.
 • Že ženin svet je láska a mužova láska je svet. A že je to tak v poriadku.
 • Aké sú tri najdôležitejšie ženy v mužovom živote? Matka, milenka a smrť.
 • Čo je mužsko-ženská polarita a ako ju vo svojom živote podporiť?
 • Prečo muži nechápu naše emócie a my nechápeme ich necitlivosť (a ako sa vzájomne pochopiť)
 • Čo znamená silná žena a čo silný muž. Ako podporovať svoju ženskú silu v sebe a jeho mužskú silu v ňom
 • Čo je základom ženskej a mužskej príťažlivosti pre opačné pohlavie?
 • Ako s mužmi komunikovať tak, aby nás skutočne počúvali
 • Aké sú tri úrovne mužsko ženských vzťahov a ako v nich žiť čo najnaplnenejší život
 • Čo je vedomé partnerstvo a ako k nemu smerovať
 • Aké sú rozdiely v mužskej a ženskej sexualite?
 • Ako sa dotknúť muža tak, ako po tom túži?
 • Ako sa nechať dotknúť mužom tak, ako po tom túžime my ženy?

a mnoho iného 🙂

Pri našej práci budeme okrem rozprávania využívať najrôznejšie techniky:

 • zážitkové techniky
 • vedomý pohyb, tanec a dotyk
 • konštelačné techniky
 • techniky kreatívneho prejavu
 • spôsoby vedomého „programovania“
 • meditácie a vizualizácie
 • práca s malými rituálmi
 • vedomá práca s telom

Komu je seminár určený?

Pre všetky ženy, ktoré chcú lepšie pochopiť nielen mužov, ale aj seba ako ženu. Pre ženy s partnerom aj také, ktoré správneho muža ešte len hľadajú. Pre ženy, ktoré túžia po vedomom, naplnenom a radostnom partnerstve. Ktoré chcú pochopiť aj byť pochopené.

Cena:

110 €