Poďakovanie za prihlášku na online program Cesta ženy VIP LIVE

Ďakujem Ti za dôveru a rozhodnutie vykročiť na cestu za Tvojim lepším životom. Práve sme prijali Tvoju prihlášku do nášho online programu CESTA ŽENY VIP LIVE.

Ak si si vybrala jednu z online foriem platieb, platbu sme práve prijali.

Ak si si vybrala platbu prevodom, dovoľujem si Ťa požiadať o úhradu platby za program. Ideálne čo najskôr, aby sme Ťa mohli obratom pridať do online programu. Faktúra je práve na ceste do Tvojej emailovej schránky.

Pokiaľ by si ju neobdržala, alebo mala akékoľvek ďalšie otázky, prosím obráť sa na mňa mailom na: katarina.runa@gmail.com, prípadne na telefónnom čísle 0905 521 159.

Prajem Ti krásny deň a teším sa na naše stretnutie v programe CESTA ŽENY VIP LIVE.

Katka

[affiliate_conversion_script amount="260" description="Cesta zeny VIP LIVE" context="TYP"]