Značka: stratégia

Nepravé ja – kľúč k nášmu rastu. – prednáška Danka Bederková spoznámkované

Definícia a otvorenosť centier - definované je naša múdrosť, hlas pravdy a otvorené je priestor pre náš rast Podmienenosť - správanie sa v živote podľa podvedomých vzorcov, vytváraných už v rannom detstve aj skôr Pravé a nepravé ja - rozhodovanie zo zadefinovaného alebo otvoreného centra, obidve sú našou súčasťou, pravé je rozhodovanie sa autenticky a nepravé podľa naučených vzorcov Centrum hlava - problém s rozlišovaním čo je dôležité Centrum Adžna - pocit , neistota že nemám vlastný názor Centrum krk - premenlivý spôsob vyjadrovania, nadmerné rozprávanie Centrum G - pripútavanie sa k falošným, iným presvedčeniam Centrum ego/srdce - dokazovanie sebahodnoty pred druhými, podceňovanie Centrum slezina - prílišné strachovanie a obavy čo je pre mňa zdravé, bezpečné Sakrálne centrum - ľahko sa vyčerpáte, neviete odhadnúť kedy máte dosť, prepínanie síl, obmedzený prístup k energii Solar plexus - veľmi citliví, aj na emócie iných, strach z konfrontácie a pravdy Centrum koreň - stres, adrenalín a tlak všetko urobiť rýchlo, hneď Definícia - predel alebo premostenie centier bránami Deconditioning - proces vstupu do vlastnej sily, konanie v súlade s vlastnou autenticitou, 
v otvorených centrách sa dokážeme ľahšie meniť, odpodmieňovanie Zamyslenie a otázky na vypracovanie pre každý typ 10 základných zručností pre deconditioning Daniela Bederková, prednáška, pravé ja, nepravé ja, podmienenosť, autenticita, stratégia, autorita, blok, signatúra, podpis, deconditioning - odpodmieňovanie, definícia,

Celý článok