ZVUKOVÉ CESTY

Vyber si z piatich zvukových ciest a nechaj sa nimi sprevádzať na svojich cestách

Rázcestie

Dôležité! Na zvukovú cestu budeš potrebovať cca 30 - 35 minút nerušeného času, aby mohla naozaj účinkovať. Prosím, pusti si ju CELÚ až v momente, keď si na ňu skutočne vyhradíš čas a priestor. Ďakujem a prajem príjemné cestovanie!

Spustiť Rázcestie

Zrušenie detských sľubov

Dôležité! Na zvukovú cestu budeš potrebovať cca 30 minút nerušeného času, aby mohla naozaj účinkovať. Prosím, pusti si ju CELÚ až v momente, keď si na ňu skutočne vyhradíš čas a priestor. Ďakujem a prajem výživný čas!

Spustiť Zrušenie detských sľubov

Prijatie hojnosti

Dôležité! Na zvukovú cestu budeš potrebovať cca 30 minút nerušeného času, aby mohla naozaj účinkovať. Prosím, pusti si ju CELÚ až v momente, keď si na ňu skutočne vyhradíš čas a priestor. Ďakujem a prajem príjemné cestovanie!

Spustiť: Prijatie hojnosti

Magická energia zdravia

Dôležité! Na zvukovú cestu budeš potrebovať cca 30 - 35 minút nerušeného času, aby mohla naozaj účinkovať. Prosím, pusti si ju CELÚ až v momente, keď si na ňu skutočne vyhradíš čas a priestor. Ďakujem a prajem príjemné cestovanie!

Spustiť: Magická energia zdravia

Za múdrou ženou

Prosím, nájdi si na ňu pokojný priestor a čas (cca 30 minút), kedy Ťa nebude nikto vyrušovať. Je to mimoriadne dôležité, aby si mala priestor naozaj sa odovzdať procesu a zintegrovať túto cestu.

Spustiť: Za múdrou ženou