Rozpusti limity, presvedčenia, zbúraj hranice, ktoré neustále bránia vstúpiť hojnosti do Tvojho života. Dovoĺ vstúpiť hojnosti do všetkých oblastí Tvojho života. Stiahni si magnet na hojnosť.