Potrebuješ sa spojiť ...

... sám/sama so sebou, so

svojím vnútrom?

Chceš načerpať
vnútornú energiu?

Vydaj sa na cestu za poznaním skrytého v Tvojom vnútri
uľav svojej duši i telu. Počas zvukovej cesty sa uvoľníš, oslobodíš sa od vonkajšieho sveta, aby si sa pod mojím
vedením mohol/mohla ponoriť hlboko do seba.
Len tak v sebe nájdeš to, čo teraz pre seba
potrebuješ najviac.

Balíček zvukových ciest Ti pomôže pracovať so skrytými emóciami, ťažkou energiou
či tým zlým z Tvojej minulosti, aby si sa konečne mohol/mohla posunúť
v Tvojom živote vpred. 

 Dovoľ mi byť Tvojou sprievodkyňou na tejto ceste.

Pohodlne sa usaď, ideálne v tichu a bez rušivých elementov vonkajšieho sveta a nechaj sa mnou viesť tam, kam potrebuješ.


Zvukové cesty 

Každá zo zvukových ciest trvá cca 20-30 minút, a aby mohla naozaj účinkovať, vypočuj si ju CELÚ, neprerušovane a nerušene.
Sústreďuj sa len na moje slová a nechaj sa viesť. Bezpečne Ťa vezmem do Tvojho vnútra a pomôžem Ti spojiť sa s Tvojou minulosťou či Tvojím telom, aby si mohol/mohla nájsť na konci cesty vytúženú úľavu, príval energie, radosť, pokoj a ľahkosť.

Rázcestie

Ako zmeniť Tvoj život na taký, po akom si vždy túžil/a? Poď sa vyrovnať so svojím „batohom“ zážitkov, skúseností, pocitov, ktoré si nesieš celý svoj život. Nastúp na cestu zmeny, ktorá Ťa privedie k naplnenému životu v hojnosti po všetkých stránkach.

Zrušenie detských sľubov

Načerpaj podporujúcu a láskyplnú energiu a pusti to, čo Ti už neslúži, čo Ťa zaťažuje. Pocíť obrovskú úľavu, keď sa zbavíš všetkých sľubov a záväzkov, ktoré si ako dieťa dal/a svojim blízkym vo viere, že si takto od nich získaš ich lásku a obdiv, no dnes Ťa zaťažujú a bránia Ti žiť spokojne.

Prijatie hojnosti

Nájdi svoju cestu k bytosti Hojnosti a peňazí,
ktorá Ti pomôže nielen do Tvojho života priniesť dostatok, ale dovolí Ti ho aj udržať, pestovať a využívať jeho dary.

Magická energia zdravia

Precíť svoje telo a navnímaj si, ako sa cítiš, akú energiu vyžarujú jednotlivé časti Tvojho tela.
Znova sa spojíš so silou, ktorá stvorila Tvoje telo, a ktorá Ti ho teraz pomôže opraviť, ozdraviť a vitalizovať.

Za múdrou ženou

V našom živote sú momenty, ktoré ľutujeme, alebo za ktoré cítime hanbu. Táto zvuková cesta Ti pomôže vyrovnať sa s nimi.
Vydaj sa v mojom sprievode na cestu zmierenia
odpustenia – samému/samej sebe.

Rázcestie


Ako zmeniť Tvoj život na taký, po akom si vždy túžil/a? Poď sa vyrovnať so svojím „batohom“ zážitkov, skúseností, pocitov, ktoré si nesieš celý svoj život. Nastúp na cestu zmeny, ktorá Ťa privedie k naplnenému životu v hojnosti po všetkých stránkach.

Zrušenie detských sľubov


Načerpaj podporujúcu a láskyplnú energiu a pusti to, čo Ti už neslúži, čo Ťa zaťažuje. Pocíť obrovskú úľavu, keď sa zbavíš všetkých sľubov a záväzkov, ktoré si ako dieťa dal/a svojim blízkym vo viere, že si takto od nich získaš ich lásku a obdiv, no dnes Ťa zaťažujú a bránia Ti žiť spokojne.

Prijatie hojnosti


Nájdi svoju cestu k bytosti Hojnosti a peňazí, ktorá Ti pomôže nielen do Tvojho života priniesť dostatok, ale dovolí Ti ho aj udržať,
pestovať a využívať jeho dary.

Magická energia zdravia


Precíť svoje telo a navnímaj si, ako sa cítiš, akú energiu vyžarujú jednotlivé časti Tvojho tela. Znova sa spojíš so silou, ktorá stvorila
Tvoje telo, a ktorá Ti ho teraz pomôže opraviť, ozdraviť a vitalizovať.

Za múdrou ženou


V našom živote sú momenty, ktoré ľutujeme, alebo za ktoré cítime hanbu. Táto zvuková cesta Ti pomôže vyrovnať sa s nimi.
Vydaj sa v mojom sprievode na cestu zmierenia
odpustenia – samému/samej sebe.

Objednávka

balíčka 5. zvukových ciest

Hodnota balíčka je: 

59 €

Posuň sa VPRED pomocou 5 jedinečných zvukových ciest TERAZ ZA:

45 €

Katarína Runa

Meditácii sa venujem už roky a bez týchto vzácnych momentov ponorenia sa do seba si neviem predstaviť môj život. Zvukové cesty z balíčka som vytvorila, aby som pomohla účastníkom mojich kurzov napredovať rýchlejšie a jednoduchšie.

Každá z mojich zvukových ciest pomohla už stovkám žien i mužov nájsť to, čo vo svojom živote potrebovali v tej chvíli najviac.

Teraz Ti ti 5 mojich najúspešnejších zvukových ciest ponúkam v jedinečnom balíčku.