Som pripravená s Tebou zdieľať návod, ako mať vo svojom živote všetko, po čom túžiš. Bez viny, hanby, kompromisov.

LÍDERKA

Novej doby

Dovoľ si naplno a s ľahkosťou vstúpiť do svojej ženskej sily a žiary, rozpusti limitujúce bloky a programy, ktoré bránia Tvojmu úspechu a spojením sa s nekonečnou hojnosťou na všetkých úrovniach.

Staň sa konečne tou, ktorá bude inšpirovať iných a ktorú budú nasledovať ďalší – tak, ako si si to vždy priala!

Aktivuj esenciu “som viac ako dosť” a z tohto priestoru začni žiť svoje dary. Otvor sa naplno záplave prosperity, podporujúcich vzťahov, hmotného bohatstva a potešenia v živote, aby si Tvojim žiarivým príkladom Líderky novej doby mohla inšpirovať tisíce ďalších ľudí na ich ceste duše.

Bez kompromisov, pocitov viny alebo hanby, prirodzene a v súlade s hlasom Tvojej duše.

Milá,

Vieš, že si bola stvorená pre viac, ako aktuálne zažívaš.

Vieš, že si tu pre to, aby si zmenila svet a životy ľudí v ňom. Možno jeden po druhom, možno vo veľkom.

Vieš, že Tvoja úloha nie je malá. Práve naopak.

Vieš, že si už toho toľko zvládla, urobila a dosiahla, no napriek tomu akoby si neustále narážala na neviditeľný strop, ktorý Ťa nepustí ďalej.

Viem však, že niekde v hĺbke cítiš neistotu.. dokonca možno strach.

Strach z toho, byť naplno videná, naplno sa prejaviť. Máš strach zažívať naplno hojnosť v hmote, žiť plnosť podporujúcich vzťahov, plnosť radosti a potešenia v tele. Bojíš sa žiť to, pre čo si bola stvorená. Žiť viac, ako si si kedy dovolila snívať.

Máš strach naplno zažiariť a Tvojim svetlom aktivovať svetelnú cestu tisícom iných.

A tak radšej ideš v starých známych vzorcoch. V komfortnej zóne toho, čo už poznáš.

 • Dávaš priveľa, dovoľuješ si primálo.
 • Zavďačuješ sa a dúfaš, že sa Ti raz dostane naspäť.
 • Makáš, pretože veríš, že lásku, spokojnosť a hojnosť si musíš zaslúžiť. Nemôže sa to stať ľahko, pretože to by predsa nemalo cenu.
 • Hovoríš si, že ešte nie si dosť. Ešte potrebuješ to a ono, a potom, až potom, začneš púšťať svoje dary do sveta.
 • Snažíš sa o dokonalosť, lebo ak robíš chyby a omyly, nie si hodná uznania a ocenenia.
 • Bičuješ sa a hneváš, keď realita nie je taká, ako v Tvojich predstavách. A tak makáš ešte viac.
 • Robíš sa menšou ako si, hovoríš si, že Ti tie druhé husle stačia. Prispôsobuješ sa okoliu, aby si nevytŕčala. Robíš, čo sa od Teba očakáva.
 • Nedovolíš si byť naplno sama sebou, povedať svoju pravdu, ukázať sa, postaviť sa naplno zaužívaným pravidlám. Nechceš riskovať, aby si nebola odmietnutá, zosmiešnená, ponížená. Aby si znova nezažívala tú starú bolesť.

Ach, veľmi dobre to poznám, milá. Každá z nás má svoje bolestné skúsenosti z minulosti. Každá si navyše nesie aj desivé skúsenosti našich predkýň v kostiach. V genetickom kóde. V hlbokom smútku žien našich rodov, ktoré boli ničené, ponižované a upaľované, keď si dovolili svietiť. Keď chceli viac. Keď chceli žiť naplno.

 

Ale ten čas sa už skončil. JE TO PREČ.

TERAZ PRICHÁDZA NOVÁ DOBA.

A práve zvoláva tie, ktoré v nej zaujmú to najdôležitejšie miesto - byť tými, ktoré svojim životom ukazujú cestu aj ostatným.

Počuješ aj Ty to volanie?

Áno, ja viem... Doba dosahovania starými spôsobmi sa končí. Makačstvo prestáva fungovať. Ostré lakte už nevedú na výslnie. To, čo hovoria autority už nie je cesta k prosperite. 

Svet sa mení. Prichádza doba, ktorá volá svoje NOVÉ LÍDERKY, aby povstali z popola svojich predkýň ako Fénix. Je tu doba žien, ktoré menia staré kódy bolesti a utrpenia ženstva na radosť, svetlo, hojnosť a spoluprácu. Na novú úroveň prosperity v súlade s našou prirodzenosťou, našou dušou. Prichádza doba žien, ktoré prekročia bránu strachu, poníženia, nedostatku a postavia sa do svojej sily. Tých, ktoré svojou žiarou budú svietiť na cestu miliónom ďalších a zmenia tak dejiny sveta, ako ho poznáme. 

Cítiš to šteklenie v podbrušku? Počuješ ten tichý hlas v Tebe, ktorý hovorí… “Áno, toto som ja!”? 

Toto je odpoveď na Tvoje volanie. Toto je Tvoj čas.

Je čas uvoľniť sa do toho, kým NAOZAJ SI, kým si vždy bola. Odstať sa tou, ktorou ťa urobila tvoja minulosť. Je čas aktivovať esenciu “som viac ako dosť” a z tohto priestoru dovoliť, aby do Tvojho života prišlo všetko, po čom túžiš. A ešte omnoho viac. Vieš, že je to Tvoja cesta. Vieš, že je to pre Teba pripravené. Už len vykročiť.

Nie, nie je to pre každú ženu.

Nie, zďaleka to nie je pre davy. Pretože to chce odhodlanie. Chce to odvahu. Chce to ochotu ponoriť sa do svojich hĺbok a nájsť tam ťažké skúsenosti a staré presvedčenia, ktoré ako okovy na nohách bránia Tvojim krídlam, aby Ťa dostali na svetlo. Chce to vôľu znova a znova rozpúšťať sklenený strop, ktorý Ti bráni rásť ďalej a viac.

Je to cesta Líderky duše. Cesta pre tie, ktoré si dovolia tvoriť svojim bytím viac, než svojim konaním. Tie, ktoré vedia, že sem prišli inšpirovať iných tým, že SEBE dovolia žiť naplno v hojnosti sebaprijatia, lásky, peňazí a vplyvu, ktorým menia svet. 

Patríš k nám?

Vitaj, milá.

Vitaj medzi Líderkami novej doby.

Našťastie, touto cestou už nemusíš ísť sama. Nemusíš sa trápiť pokusmi a omylmi. Nemusíš tvrdo bojovať o svoj kúsok miesta na slnku. Naopak. 

Vracia sa doba dávno zabudnutej ženskej spolupráce a podpory, bez súperenia a porovnávania. Čas, keď si ženy na ceste pomáhajú a povzbudzujú sa. Preto, ak dovolíš, veľmi rada Ti podám na tejto ceste moju skúsenú ruku. 

Sama som touto cestou prešla.

Cestou od ženy, ktorou som bola pred mnohými rokmi... Obeťkou “zlého” osudu, v procese rozvodu “nepodareného” manželstva, makajúc v dvoch prácach, no stále s nulou na účte. Sama s mačkou v prenajatom byte, iba s priehrštím otázok o tom, prečo život nefunguje tak, ako má? Smutná, nesebavedomá, boľavá. Ale odhodlaná nájsť cestu k svojmu najžiarivejšiemu ja.

Dnes som celkom inou ženou.

Robím prácu, ktorú milujem, v ktorej som videná a počutá a svojím príbehom inšpirujem státisíce iných. Mám plne funkčné, zdravé telo. Žijem hojnosť, o akej som si nedovolila ani snívať.

Už viac ako desaťročie tvorím hlboký, živý a šťavňatý vzťah s mojím mužom. Žijem s ním a našimi tromi deťmi v tropickom raji ostrova bohov - na Bali.

Mám a nasledujem svoju víziu, uplatňujem svoje prirodzené dary a talenty. Vďaka tomu som vytvorila spoločnosť, ktorá zmysluplne mení svet k lepšiemu a pomáha desaťtisícom ľudí na ceste k spokojnému životu. Z náročných situáciách a výziev, ktoré prichádzajú, tvorím úrodnú pôdu pre môj ďalší rast. A to všetko v súlade s mojou dušou.

Áno, milá, je to možné aj pre Teba.

Predstav si,

aké by to bolo...

 • Striasť zo seba vrstvy starých podmienení a programov a prerodiť sa v nezastaviteľnú ženu, ktorá presne vie, čo je volanie jej duše a má odvahu ho nasledovať.
 • Stať sa ženou, ktorá je autentická, videná a počutá, hovorí svoju pravdu do sveta a žiari tak na cestu zástupom ďalších.
 • Dovoliť si odvážne prijať svoje absolútne právo na šťastie, úspech, hojnosť a blahobyt, o ktorom si si doteraz nedovolila ani snívať.
 • Nechať sa expertkou na ľudský potenciál viesť pri nasmerovaní v téme svojich darov, aby si mohla svoje poslanie plniť s radosťou, ľahkosťou, uznaním a veľkou spokojnosťou všetkých zúčastnených.
 • Dovoliť si viac materiálnej aj nemateriálnej hojnosti prúdiť do Tvojho života vďaka aktivácii Tvojich prirodzených darov s ľahkosťou, v plynutí a bez pochybností a umenšovania sa.
 • Prestať potláčať svoju prirodzenú božskú silu, dovoliť si s prirodzeným sebavedomím a sebaistotou vyjsť na javisko svojho života a žiť svoje sny naplno vo svojom poslaní, vzťahoch, zdraví.
 • Ako neodolateľná inšpirácia, ktorou si, začať aktivovať aj u iných ich túžbu naplniť volanie duše, nasledovať zmysel svojho života, objaviť ich vlastnú božskú silu a prirodzenú hojnosť.
 • Zanechať za sebou staré vzorce zraneného ženstva ako závisť, porovnávanie, posudzovanie, sebabičovanie a znižovanie svojej hodnoty, a namiesto toho zažiť podporujúcu, vyživujúcu a láskyplnú náruč zrelej ženskej energie, vďaka ktorej budeš videná, počutá, prijatá a oslavovaná inými ženami.
 • Zanechať za sebou vzorce zraneného muža v Tvojom vnútri, ktorý neustále súperí, bojuje ostrými lakťami, znecitlivuje sa a posudzuje.
 • Aktivovať presvedčenie “som viac ako dosť” a z tohto priestoru začať tvoriť svoj život podľa seba, s ľahkosťou, gráciou a bez zbytočnej námahy.
 • S láskou a súcitom prepustiť svojho vnútorného sabotéra (Kevina), ktorý Ťa presvedčeniami, ako “nie som dosť dobrá” alebo “nezaslúžim si”, drží v zdanlivom bezpečí komfortnej zóny.
 • Dovoliť si skrze plnú autentickosť začať zosobňovať prirodzený prúd bohatstva, schopnosti prijímať a vyživiť sa s ľahkosťou a gráciou v harmónii s Tvojou dušou.
 • Zažívať radosť z božského napojenia na Zdroj v Tebe, z prijímania podpory, pozornosti, uznania a ocenenia, zažívať naplnenie zo spojenia s partnerom, rodinou, priateľmi, a v neposledom rade Tvojou rozrastajúcou sa komunitou.

Vravíš si, že toto je to,
po čom Tvoja duša túži? Nie je to náhoda, že čítaš tieto riadky.

Si tu správne!

Ak vieš, že toto je Tvoja nová realita, mám tu pre Teba niečo (slovami jednej z absolventiek) absolútne božské.

Mimoriadny program pre veľmi malú skupinu mimoriadnych žien:

LÍDERKA

Novej doby

5-mesačný aktivačný program
s mojím osobným sprevádzaním vrátane spoločného VIP mastermind víkendu

v malej skupine výnimočných žien.

od LÍDERIEK LÍDERKÁM

Toto je to,

čo získaš vstupom do programu:

6 x Hĺbkový skupinový koučing s Katarínou Runou v malej skupine (max 9 žien)

Vďaka týmto personalizovaným hĺbkovým stretnutiam objavíš a rozpustíš skryté programy, ktoré Ti nedovolia žiť naplno Tvoj potenciál. Uvoľníš to, čo Ťa drží na mieste a získaš praktické riešenia a konkrétne kroky na to, aby si si dovolila žiariť vo svojej božskej autentickosti a inšpirovať svojou žiarou zástupy iných.

Hodnota:  € 15 000

VIP mastermind víkend v luxusnom rezorte s Katarínou Runou v malej skupine (max 9 žien)

Luxusný rezort v prírode, wellness, skvelé jedlo... ale hlavne výnimočná spoločnosť výnimočných žien. Hlboké rozhovory, život meniaca vnútorná práca, ale aj relax, smiech, spojenie... Počas tohto víkendu naplno zažiješ a zosobníš Líderku, ktorá v Tebe čaká na svoj čas. Dovoľ jej zmeniť Tvoj život!

Hodnota:  € 15 000

2 x Hĺbkový skupinový koučing s Rastislavom Ďurove v malej skupine (max 9 žien)

Rastislav je lektor a kouč, muž s veľmi špeciálnym darom – s láskou a porozumením jednoducho a trefne vysvetliť ženám „komplikovaný“ mužský svet a mužsko-ženské vzťahy. Rastík je kouč s viac ako 10-ročnými skúsenosťami, ktorý ti pomôže vybudovať si skutočne naplnené a podporujúce vzťahy s tvojimi milovanými, ktoré sú zásadným pilierom Tvojho spokojného života

Hodnota:  € 4 000

4 x Hĺbková skupinová analýza Tvojich darov, talentov a životného poslania

Počas týchto stretnutí sa s mojou expertkou na dary, talenty a životné poslanie Danielou Bederkovou, objavíš a pochopíš Tvoje najsilnejšie kvality ako líderky duše a získaš praktické a konkrétne kroky k tomu, ako začať tieto dary aplikovať tak, aby Ti priniesli do života viac ľahkosti, hojnosti, lásky a podpory od Tvojho okolia.

Hodnota:  € 8 000

24 x individuálny koučing 1:1 s koučkou z môjho tímu

Skúsené podporné koučky z môjho tímu sa s Tebou pravidelne spoja počas koučingového stretnutia, na ktorom môžete spolu prejsť všetko, čo sa aktuálne v Tvojom živote deje. Dodajú Ti podporu, guráž a odvahu nezastať na Tvojej ceste za naplneným životom!

Hodnota:  € 7 000

Súkromná FB skupina

Táto skupina je iba pre malú, uzavretú skupinu žien, kde získaš nielen moju osobnú podporu, ale aj možnosť prepojiť sa so ženami, ktoré sú na rovnakej vlne ako Ty.

Hodnota:  € 900

Hodnota podpory v malej skupine:

€ 49 900

Aby bola Tvoja cesta ešte hladšia, jednoduchšia a rýchlejšia, pridala som teraz pre Teba špeciálne hodnotné

BONUSY

Bonus č. 1

6-mesačné členstvo

v mentoringovom programe CESTA KRÁĽOVNEJ


Ako bonus k programu Líderka duše dostaneš 6-mesačný prístup k transformačnému mentoringovému programu Magický rok. Magický rok Ti prinesie 4x mesačne nové aktivačné prednášky mňa a skúsených mentoriek z môjho tímu a 4x mesačne možnosť pracovať s mentorkami vrátane mňa individuálne alebo získať odpovede.

Hodnota: € 12 030

Bonus č. 2

6-mesačný prístup

 do nadupanej KNIŽNICE TRÉNINGOV


Táto knižnica tréningov obsahuje viac ako 300 hodín tréningov, meditácií, rozhovorov, cvičení, zvykových ciest a praktických transformačných techník od popredných lektoriek osobného rozvoja na Slovensku a v Čechách.

Hodnota: € 1 770

Bonus č. 3

GOLD VSTUPENKA

na živé  transformačné stretnutie Magická žena


Ako bonus získaš GOLD vstupenku na výnimočné transformačné stretnutie so mnou a ďalšími koučmi a hosťami v roku 2025.

Hodnota: € 990

Celková hodnota bonusov:

€ 14 790

Celková hodnota podpory v malej skupine: € 49 900

Celková hodnota bonusov: € 14 790

Celková hodnota programu

LÍDERKA

Novej doby

je spolu € 64 690

Celková hodnota programu: € 64 690

Bežná cena programu: 

21 700 €

Mimoriadna, dočasná cena pre moje súčasné klientky:

15 200 €

14 900 €

pri jednorázovej platbe

alebo

5 000 € prvá platba

následne 4 x 2 825 €

následne 4 x 2 750 €

Táto ponuka pre Teba platí už iba:

Rezervačný poplatok je 2200€

Všetky prihlášky prechádzajú schvaľovacím procesom.
Žiadosť o vstup neznamená nárok na zaradenie do programu.

BONUS

pri jednorázovej platbe:


Bežne nedostupná strategická navigačná 60 min konzultácia jedna na jednu 
s Katarínou Runou

Bežne nedostupná strategická navigačná 
60 min konzultácia jedna na jednu s Katarínou Runou

+ 

PLUS 1 x Individuálna 60 min konzultácia s Rastislavom Ďurove

Spolu celkom v hodnote:  € 3 500

Toto o masterminde povedali jeho absolventky:

„Som nesmierne rada, že som toto volanie nasledovala, pretože tá investícia sa mi mnohonásobne vrátila! “

Už len vstup do MasterMindu bol pre mňa kvantovým skokom. Nikdy v živote som do seba neinvestovala toľké peniaze! Bola to pre mňa v živote druhá najväčšia investícia po hypotéke. Časť peňazí som si požičala a neľutujem. Jednoducho som cítila volanie. A som nesmierne rada, že som toto volanie nasledovala, pretože tá investícia sa mi mnohonásobne vrátila! Transformácia, ktorá sa udiala medzi našim prvým a posledným spoločným hovorom s Katkou a dievčatami je neskutočná! Prichádzala som s nulovými hranicami vo vzťahoch, s úzkosťou a frustráciou nad svojim pracovným životom. Doslova so strachom. Veľmi som túžila nájsť a aktivovať svoje poslanie. Uveriť, že aj ja môžem mať kariéru, byť úspešná, robiť, čo ma baví a aj si tým zarobiť. Nevedela som si to ani len predstaviť - ale dnes som jednoznačne naplno na tejto ceste! Dovolila som si vykročiť za svojou víziou a mám za sebou aj prvé úspechy! A kopu nápadov a plánov na ďalší rok. Viete, čo je na tom najúžasnejšie? Že je tam namiesto toho strachu a zúfalstva nadšenie a ľahkosť! Úplne som sa našla! Idem krôčik po krôčiku vpred a je to neskutočné! Navyše, dnes dokážem dať na prvé miesto sama seba. Povedať nie, kde cítim nie a povedať áno, kde cítim áno. A pridaná hodnota Mastermindu? Neskutočne podporujúci a inšpirujúci kruh žien. Každá iná, ale všetky v hĺbke podobné. Pretože obklopiť sa ľuďmi, ktorí skutočne menia svoj život a vzájomne sa podporujú, to je zázrak sám o sebe. Ak vás MasterMind volá, dovoľte si to! Bude to určite jazda!

Janka Hlinková, lektorka

„Když přišla nabídka mastermindu, zajásala jsem - vím, jak dobře může fungovat dynamika skupiny, a Katčin mastermind předčil mé očekávání.“

Katčinu práci jsem znala z několik tréningů zdarma, kurzu, který byl velmi kvalitně připravený i vedený a přinášel mi hodně uvědomění. Dopřála jsem si i tříměsíční 1:1 spolupráci, která mě hodně posunula vpřed a byla pro mě skvělou investicí do sebe! Když pak přišla nabídka mastermindu, zajásala jsem - vím, jak dobře může fungovat dynamika skupiny, a Katčin mastermind předčil mé očekávání. Díky opravdu různorodé kombinaci žen i témat v MM, malé intimní skupince, dostávám velkou inspiraci k osobnímu rozvoji a rastu v různých oblastech. Katka se nebojí říkat i nepříjemné vhledy, které můžou být nečekané ale jsou obrovsky nápomocné, s úctou a soucitem ustojí situace, které by ne každý kouč či mentor rozdýchal, a mimo jiné tím vytváří opravdu posvátně bezpečný prostor, kde můžou jít ženy do neskutečně hlubinných změn. Míří vždy laskavě, ale přesně. Mít možnost ptát se a slyšet vhledy ženy, která je tak autentická, jako Katarína, je pro mně velmi inspirativní a posilující. V mm se sešly úžasné ženy, každá opravdu jiná, všechny nás překvapilo, jak rychle jsme se propojily a dokážeme se navzájem podpořit nezávisle na Katce. Největší přínos dlouhodobé spolupráce vidím ve svém psychickém rozpoložení - jsem mnohem klidnější, jistější, že je vše v pořádku, plním si svůj dlouholetý sen a těším se, kam dál se posunu v budoucnu. Bez shonu, tlaku na sebe, v královské energii. A to je k nezaplacení.

Lenka Ondruchová, podnikateľka

„Otvorila som sa energii, na ktorú som doteraz “nemala gule” a tá ma posunula k mojim kvantovým skokom v živote.“

MasterMind je pre mňa komplexným programom. Je pre mňa veľkým darom, ktorý som si darovala sama a ním som si darovala seba. Dovolila som si ísť za svojim dávnym a vyšším cieľom - spolupracovať s Katkou Runou v tom najvyššom leveli. V ňom som sa presvedčila a utvrdila, že môžem robiť a mať všetko čo chcem a aj viac - čo je pre mňa dobré. Len byť pripravená, otvorená a dovoliť si to všetko prijať. Dovolila som si ísť do finančného nekomfortu tejto veľkej investície. A v spojitosti s tým ešte viac dôverujem a dnes už viem - že tento krok otvoril viac brány mojej hojnosti. Moje strachy s tým spojené, mením na vďaku, že si to môžem dovoliť a že táto investícia do seba mi priniesla omnoho viac, ako som očakávala. Otvorila som sa energii, na ktorú som doteraz “nemala gule” a tá ma posunula k mojim kvantovým skokom v živote. Toto všetko sa deje v magickej sile ženského kruhu, ktorý súznie a ladí podľa momentálnych potrieb členiek. V jeho bezpečí som sa mohla otvoriť, byť pod láskavým drobnohľadom a riešiť všetky svoje “sračky” vzájomným nastavovaním zrkadla vo všetkých oblastiach života. Potom som sa opäť poskladala s pomocou inšpiratívnych a motivujúcich žienok (krásnych a magických bytostí) do žiarivej bohyne. Veľmi ťažko sa píše referencia na niečo tak skvelé len do pár viet, aby sa dalo vypísať a vystihnúť všetko. Ale napíšem iba - stala som sa takou verziou samej seba, o ktorej som v hĺbke iba snívala. Ďakujem.

Danuša Karolová, herečka

„Lepší sprievod ako je Katka si na tej ceste neviem predstaviť. Celé Vám to krásne “zapadne”. “

Ak zvažujete vstup do Katkinho Mastermindu, moje odporúčanie je - jednoznačne choďte!  Počúvajte volanie Vašej duše, vie, čo hovorí. Bude to pre Vás začiatok novej cesty. Cesty k sebe samej. Nie, nebude to vždy jednoduché. Práve naopak. Ten pohľad do seba býva niekedy skutočne náročný.
Niekedy možno budete mať pocit, že to nemá konca kraja a starý svet sa rozsýpa. Ale v istom momente si uvedomíte, aké to celé bolo úžasné. Že si môžete vytvoriť svet nový. Vlastný, pravdivý. Krok za krokom. Svet, v ktorom sa budete cítiť pokojne, spokojne a budete v ňom chcieť žiť. A lepší sprievod ako je Katka si na tej ceste neviem predstaviť. Celé Vám to krásne “zapadne”. Pre mňa - najlepšie investované peniaze v živote. Do mňa samej. A najhodnotnejšia vec, ktorú NIKDE nekúpite, je vzácnosť dám, ktoré sme sa v Masterminde stretli. Každá jedna je výnimočná a tá dôvera a podpora, ktorú jedna v druhej máme, je neuveriteľná.. V akejkoľvek téme. Toto je priam magické. Za mňa - obrovské ďakujem.

Kristína Kovalčík Bonová, podnikateľka

„Účasť v Masterminde a spolupráca s Katkou bolo jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote.“

Mala som silné vnútorné volanie, ale logicky som netušila, ako si to môžem dovoliť. Keď som sa rozhodla, všetko sa začalo skladať pre mňa a mohla som si dopriať ročnú spoluprácu s Katkou. Najviac oceňujem Katkinu hĺbku, schopnosť ísť ku koreňu “problému”, pretože my si myslíme, že nás niečo trápi, ale pôvod je oveľa hlbšie. A práve na toto Katka posvieti a je príležitosť mimoriadne rýchlo rásť, transformovať svoj život, a to pôjde vo všetkých oblastiach. Oceňujem Katkine osobné zdieľania a vysvetľovanie aj na jej skúsenostiach, ktoré mi otvárali oči, oceňujem Katkin súcit, v ktorom sa niesli všetky sessions, tak som sa naučila tej najdôležitejšej veci vo vzťahu k sebe - súcitu. Vstúpiť do úzkej skupiny odhodlaných žien, mi prinieslo ženské soulmates, s ktorými sa naďalej stretávame a podporujeme aj po skončení MM. Ďakujem. Šla by som do toho znova!

Patris Jarabicová, influencerka a spisovateľka

Prečo pracovať
so mnou?

Milá, toto chcem, aby si vedela o mojej práci predtým, než začneme:

 • Mám dar jednoducho a zrozumiteľne vysvetliť skryté zákonitosti života tak, aby boli ľahko uplatniteľné v bežnom, každodennom živote - nie iba počas našich stretnutí.
 • Som praktik. Žiadna vata, žiadne ezo kecy. Idem po podstate a priamo k veci.
 • V oblasti osobného rozvoja pôsobím viac ako desať rokov. Mojimi platenými programami do tohto momentu prešlo viac ako desaťtisíc klientov, bezplatnými programami ešte niekoľkonásobne viac.
 • Sama som živým príkladom funkčnosti toho, čo učím. Neodovzdávam teóriu, nemútim vodu. Posúvam ďalej to, čo som overila praxou a svojou vlastnou skúsenosťou.
 • Hovoria za mňa výsledky - a to nielen v mojom osobnom a profesionálnom živote, ale najmä výsledky mojich klientiek a klientov, ktorých som mala tú česť sprevádzať na ich transformačnej ceste.
 • Neustále sa vzdelávam u najlepších z najlepších - u svetových koučov a učiteľov. Do rozvoja svojich vedomostí, osobného rozvoja a profesného rastu som investovala k tomuto momentu viac ako dvestopäťdesiat tisíc Eur a nekonečné množstvo času. Vďaka tomu Ty už nemusíš.
 • Nie som pre každého. Spôsob mojej práce ide do hĺbky a triafa do čierneho. Nie, nebudem Ťa ľutovať ani živiť to, že svet je nespravodlivý a Ty si obeťou osudu. Naopak, naučím Ťa naplno prevziať zodpovednosť za svoj život a to, čo v ňom tvoríš. A na to nemá odvahu zďaleka každý.

Toto je moje bývalé "ja"..

Som dievča z robotníckej rodiny. “Je to vidieť na tvojej pokožke a vlasoch, že si z chudobných pomerov”, povedala mi kedysi jedna žena. Veľmi ma to vtedy bolelo… pretože som si myslela, že má pravdu.

Vyrástla som v podobnom prostredí, ako väčšina detí socialistického Československa - v malom panelákovom byte na sídlisku. Peňazí bolo len tak akurát - na jedlo a oblečenie, výlet maximálne na Zemplínsku šíravu, ak sme pošetrili. “Si dlhá ako týždeň pred výplatou”, hovorievala moja maminka a tak to aj bolo - ledva sa u nás pokryli potrebné náklady. Na to, čo by sme chceli, neostal priestor.

Podľa tejto časti príbehu by práve teraz mal môj život vyzerať nejako takto: práca na 8 hodín denne, ktorá ma nebaví, ale živí, hypotéka na trojizbový byt na periférii na 30 rokov, raz ročne dovolenka v Chorvátsku, maličká alebo žiadna finančná rezerva… ale nie. 

Nevyzerá tak.

Toto som ja dnes.

Dnes mám život, o ktorom som si donedávna ani nedovolila snívať. Robím prácu, ktorá ma neskutočne baví a napĺňa - a je pre mojich klientov obrovským prínosom. Mojimi platenými kurzami a programami prešlo už viac ako sedemnásťtisíc klientov zo 42 krajín sveta, tými bezplatnými ešte neporovnateľne viac.  Pracujem priemerne 3-4 hodiny denne, štyri dni v týždni. Mám obrovskú podporu v tíme ľudí, ktorí mi veria a ja verím im. Žijem v nádhernej, rozľahlej vile v srdci mystického Bali. Plním si sny o cestovaní, dobrodružstve, ale aj o podpore tých, ktorí to potrebujú. Na moje aktuálne mesačné príjmy by som kedysi musela pracovať mnohonásobne dlhšie...  ak by som nechcela, už by som nikdy nemusela pracovať a mala pritom stále nadštandardný život. Nie, nevyhrala som lotériu ani nezdedila žiaden majetok.

Ako je to možné?

Pretože som pochopila a prakticky dokázala aplikovať kľúčový princíp, ktorý odlišuje tých, čo žijú svoje sny a tých, ktorí ich iba snívajú.

Dnes toto know-how ponúkam aj Tebe. V najužšej možnej spolupráci so mnou.

Ak chceš, môžem byť katalyzátorom Tvojej hojnosti v každej oblasti Tvojho života, možno aj dlhoočakávanou odpoveďou na  volanie Tvojho duše. Pretože nielen verím, ale VIEM, že zmysluplný život a naplnenie na všetkých úrovniach nie sú niečo, do čoho sa musíš narodiť, alebo si zarobiť tým, že sa vzdáš všetkých ostatných dôležitých oblastí svojho života. Je to niečo, čo sa môžeš naučiť a postupne pre seba vytvoriť. A som viac než pripravená Ti v tom pomôcť.

Je na Tebe, ako sa rozhodneš.

Môžeš:

 • Si naďalej nahovárať, že to, o čom snívaš Ti nepatrí, nie si na to stvorená alebo na to nemáš predpoklady
 • Nechať pocity strachu, viny a hanby aby ti naďalej bránili vstúpiť plne do svojej autentickej sily a pravej podoby
 • Potlačiť volanie Tvojej duše a presvedčiť sa, že si nedopraješ teraz, ale až niekedy v budúcnosti, keď budeš mať viac (peňazí, času, energie)
 • Naďalej hrať so sebou hru na umenšovanie, nedôveru v seba či nepodporu okolia a ostať v teplúčku a pohodlí svojej komfortnej zóny
 • Prežiť zvyšok života s utlmeným svetlom a stíšeným hlasom toho, kým skutočne si

...alebo môžeš:

 • Nabrať odvahu, prestať konečne spochybňovať sama seba a svoje vnútorné volanie, prijať Tvoju úlohu líderky novej doby a vykročiť na cestu realizácie Tvojich snov
 • Prekročiť limity toho, čo si myslíš, že je pre Teba možné a začať tvoriť zázraky z energie "som viac ako dosť"
 • Nasledovať volanie Tvojej duše, hoci je to cesta do neznáma.. no ty sa rozhodneš dôverovať hlasu tej, ktorou skutočne si
 • Dovoliť sama sebe priestor podpory a transformácie tvojich limitujúcich presvedčení na úrovni o ktorej vieš, že Ti právom prináleží
 • Plne zosobniť najvyššiu verziu samej seba a z tohto miesta zhmotniť vo svojom živote záplavu neobmedzenej hojnosti, klientov, zdravia, nádherných vzťahov a všetkého, čo cítiš, že je Tvojou súčasťou.

Ak máš otázky k programu stačí si rezervovať konzultáciu a telefonicky sa s tebou spojíme. 

Teším sa na Teba

S láskou Tvoja Katarína Runa

Táto ponuka pre Teba platí už iba:

“There is freedom waiting for you,
On the breezes of the sky,
And you ask “What if I fall?”
Oh but my darling, What if you fly?"

„Čaká na teba sloboda
vo vánku nebies. 
”Pýtaš sa, „Čo keby som spadla z nebies?“
No, moja drahá, čo keby si vzlietla?“

 Erin Hanson