Sú všetci muži skutočne rovnakí?

Tvoje vzťahy sa podobajú ako vajce vajcu. Vyvíjali sa až podozrivo podobne a väčšinou sa skončili z rovnakého či veľmi podobného dôvodu. Nech sa akokoľvek snažíš, neustále stretávaš rovnaký typ mužov, úplne nevhodných vytvoriť vzťah, po akom túžiš. Sú skutočne všetci muži takí istí, alebo si len rovnakých podvedome vyberáš? 

Každý z nás, žena či muž, túži po láske, blízkosti, intimite, po spoločníkovi na celý život, s ktorým sa budú cítiť dobre. Ako ľudia, sme na to predisponovaní, aby sme nežili osamote, pretože na zasýtenie našej potreby cítiť sa v bezpečí, potrebujeme spoločnosť, potrebujeme niekoho po svojom boku. Mnohým ženám sa však nedarí nájsť si vhodného partnera. Prechádzajú zo vzťahu do vzťahu opakujúc tie isté chyby. Ak patríš medzi ne, tento blog je presne pre teba.

Psychológia: Partnerov si podvedome vyberáme podľa vzoru otca

Už zakladateľ psychológie Sigmund Freud hovoril o tom, že mužov si vyberáme podľa našich otcov. Naše detstvo, vzorce a zranenia, ktoré sme nadobudli ako malé dievčatá, nás v dospelosti významne ovplyvňujú. Najmä ak naše zranenia nemáme vysporiadané. Vzťah dievčatka s jej otcom je jej prvým vzťahom s mužom a výrazne formuje to, akých partnerov si žena bude v budúcnosti vyberať – nielen čo sa týka povahových vlastností, ale aj správania.

Za výber nevhodných partnerov v dospelosti často môže neprítomný otec

Neprítomný otec v rodine absentuje fyzicky aj emocionálne, a je pre malé dievčatko nedostupný. Dôvody absencie sú rôzne: môže byť pracovne vyťažený, venovať sa svojim koníčkom či športu, môže mať milenecký pomer. Každý z dôvodov reprezentuje iný typ nevhodného partnera (workoholik, egocentrik, sukničkár), no vo všetkých prípadoch neprítomnosť otca spôsobí, že žena si v dospelosti bude vyberať nevhodných partnerov, s ktorými bude vytvárať nevyvážené, závislostné vzťahy, v ktorých bude ťahať za kratší koniec.

Ako neprítomnosť otca poznačí jeho dcéru?

Dievčatko, dcéra neprítomného otca, sa bude všemožne snažiť, aby upútala jeho pozornosť, aby sa mu zapáčila a zavďačila. Jeho jedinou túžbou je, aby tam otec pre ňu bol, aby neodišiel. Vyplýva to z jej základnej potreby bezpečia, ktorú by jej otec mal zasýtiť. No neprítomný otec tak nerobí a malé dievčatko si do dospelosti nesie dve veci – zranenie zo strachu z opustenia a nesprávny vzorec správania, ktorým sa bude snažiť rovnakému zraneniu v budúcnosti vyhnúť.

Čo sa za mladi naučíš, v dospelosti vyhľadávaš

Zlý vzorec správania sa vo vzťahu, ktorý vznikol neprítomnosťou otca, môže mať dve podoby. Žena je ochotná pre muža a vzťah spraviť prvé aj posledné, len aby ju neopustil. A to aj napriek tomu, že jej ten vzťah nevyhovuje a dlhodobo sa v ňom trápi. Druhou podobou je, že žena sa natoľko bojí, že ju muž opustí, že aj veľmi sľubne sa vyvíjajúci vzťah ukončí veľmi skoro, len aby predišla známej bolesti z opustenia a sklamania.

Navyše, jej zranenie a nenaplnená potreba z detstva ju budú nútiť hľadať bezpečie u partnera, ktorý však nie je schopný jej ho poskytnúť. Týmto výberom sa podvedome snaží vyriešiť zranenie z detstva – dostať od partnera veľmi podobného otcovi to, čo nedostala od svojho otca. Problém však je, že partner je zrkadlovo podobný otcovi. Preto potreby malého dievčatka, ktoré nedokázal zasýtiť otec, nedokáže u dospelej ženy zasýtiť ani jej nevhodný partner. A tak sa vzorec sklamania z detstva sa opakuje v dospelom živote ženy. A ak aj žena takýto závislostný vzťah nakoniec opustí (na čo mnohé ženy nenájdu potrebné odhodlanie), vo svojom ďalšom vzťahu bude opäť hľadať podobný typ muža a príbeh sa bude opakovať.

Vzťah rodičov je pre deti normou

Ďalším dôležitým vzťahom, ktorý má zásadný vplyv na partnerský život dospelej ženy, je vzájomný partnerský vzťah jej rodičov, ktorý ako dievčatko v detstve úzkostlivo pozoruje a v dospelosti ho bude napodobňovať. V prípade neprítomného otca, vidí dievčatko silnú mamu, ktorá všetko zvláda sama. Muž tam pre ňu nie je a ona sa teda na neho nemôže spoľahnúť. Dievčatko sa učí, že musí byť silná, všetko vydržať, nikdy to nevzdať, aj keď má naložené toľko, že to ledva unesie. Len takáto žena je tá pravá, lásky a obdivu hodná. Zároveň však vidí, že neprítomnosť otca využíva matka vo svoj prospech – manipuluje otcom skrze výčitky, vinu, vydieranie. A dievčatko bude takéto správanie kopírovať. Partnera nebude považovať za seberovného. Bude znižovať svoju hodnotu, umenšovať sa, upozaďovať svoje potreby, tvrdo makať, aby si zaslúžila lásku a obdiv. Prostriedkom pre dosiahnutie jej cieľa nebude diskusia a kompromis, ale manipulácia a využívanie partnerových slabín.

Ako vystúpiť zo vzorca a dať priestor krajším vzťahom?

Prečo si však vyberáme dookola ten istý typ mužov, ktorý je pre nás absolútne nevhodný? Pretože tých iných, „dobrých“, vhodných mužov jednoducho nevidíme. Ako je to možné? V prírode to funguje tak, že si vyberáme to, čo dôverne poznáme, pretože neznáme je pre nás nebezpečné. Z neurovied vieme, že jednoducho takto je nastavený náš mozog. A keďže vzorec správania mužov, ktorí sú ako náš otec, je nám už z detstva dobre známy, podvedome dávame prednosť presne rovnakému typu mužov v dospelosti. 

Navyše, ak nemáme v sebe vyriešené svoje staré zranenia z detstva, budeme dokoola používať rovnaké mechanizmy, ktoré sme používali v detstve, alebo ich používala naša matka. Mechanizmy, ktoré nám kedysi dovoľovali prežiť ako malým dievčatkám, no sú pre nás dnes úplne nevhodné do našich partnerských vzťahov.

Chceš sa dozvedieť viac o tom, PREČO NEMÁŠ krásny, podporujúci, láskyplný a fungujúci partnerský vzťah, a najmä, ako to zmeniť? Prihlás na môj najúspešnejší, 5-dňový online tréning PREČO NEMÁM?, ktorý budem vysielať naživo už od 1. februára 2024. Všetko potrebné o tréningu ako aj prihlášku nájdeš na tomto linku.