Značka: Hojnosť

Komfortná zóna „nemať“ – Prednáška Zuzana Hudáčová spoznámkované

Dôvody, prečo k nám hojnosť neprichádza – mali by sme pracovať viac, vzor správania v rodine, presvedčenia z okolia. Prečo afirmácie častokrát nefungujú. Nemám hojnosť, pretože ja ju nechcem mať. Častokrát zostávame u rodičov až príliš dlho, lebo sa o nás postarajú. Zažiť zodpovednosť za svoj vlastný život. Niekto iný je zodpovedný za to, aby som ja mala hojnosť. Je dobré nemať peniaze – čo v nás táto veta vyvoláva? Zuzkin príbeh “Najbohatšia medzi najchudobnejšími”. Ak nemáš dostatočnú hojnosť, je tu niečo, v čom sa považuješ za lepšiu, než sú ostatní? Pocit, že ma obdivujú. Vystúpiť z komfortu a požiadať o finančnú pomoc, aby sme sa vedeli posunúť s hojnosťou ďalej. Je niečo, v čom by sme mohli požiadať niekoho iného o pomoc? Delegovanie. Obviňovanie druhej strany (častokrát najbližších), za to, že ja nemám takú hojnosť, akú by som chcela mať. Benefity, ktoré nám bránia sa posunúť ďalej. Partner neprináša toľko peňazí, koľko by mal, ja musím ťahať celú domácnosť a on sa len vezie. Prečo mužovi beriem silu? Smerovanie by malo byť na mužovi. Chcem odísť z práce, kde som vyhoretá a chcem nastúpiť do novej práce. Ale zotrvávam v starej. Čo je môj benefit z tejto situácie? Výhoda z toho, že nemám peniaze. Zoznam desiatich vecí, ktoré by ste urobili, ak by vám dnes pristálo na účte 10 mil. Eur. Je to len konzum alebo aj investícia? Investovanie. Moment, kedy nebudeme nikdy v situácii, že ma napadne myšlienka “ja nemám peniaze”. Lebo viem, že ich mám investované. Peniaze nechcem odtláčať, ale udržať pri sebe. Na to je dôležité sústrediť sa na budovanie toho, čo viem, rozširovanie toho, čo dokážem, v čom som dobrá. Tu keď vložím energiu, začne to rásť. Ak budem mať hojnosť, muži sa o mňa nebudú starať. Ak nepoužívam afirmácie, blokujem si hojnosť? Nie čísla mi prinesú radosť. Radosť mi prinesie to, čo si za to môžem kúpiť a zabezpečiť, zainvestovať. Zmeniť “termostat”. Hľadajme si v sebe benefit – obrovskú výhodu, prečo nemám toľko, koľko by som chcela mať. Obdiv, strach zo straty milovaného, starch zo zodpovednosti, zranenia, zrada, predsudky. Nastavenie “Mám všetko, čo potrebujem”. Prináša mi to radosť? Ženy potrebujú tvoriť. Ak žijem v hojnosti, hojnosť si úživajú aj ostatní naokolo. O každého jedného z nás je tu postarané na nejakej úrovni. Pád je len na to, aby sme sa pozbierali a šli hore. Prednáška, Zuzka Hudáčová, hojnosť, afirmácia, zodpovednosť, rodičia, peniaze, obdiv, komfort, finančná pomoc, delegovanie, obviňovanie, benefit, mužská sila, vyhoretie, investícia, investovanie, energia, termostat, radosť, tvorenie, pád

Celý článok

Efektívna komunikácia s blízkymi ohľadne financií. Prednáška Lucia Laurová spoznámkované

Sebaobetia a nacítenia sa na toho človeka s ktorých chcem komunikovať o téme financií Ako dobre poznáš svojho partnera v komunikácii ohľadom témy financií? Pri vhodnej príležitosti sa opýtať na tému financií svojich blízkych 06:20 min – Čo robiť keď začnú prichádzať určité strachy ohľadom financií? Dobrý pomocník je znalosť HD rozhodovacej autority daného človeka. Ďalší pomocník je znalosť jazyka lásky Akú hodnotu má určitá vec pre mňa aj pre druhého? Uvoľniť presvedčenie, že ostatní vnímajú hodnotu určitej veci rovnako ako ja Je dobré podporiť druhých, aby si vedeli peniažky užívať (kúpiť si vec, ktorú chceli v detstve, ísť do kina, masáž, užiť si peniažky ako chcú,....) Schéma „Čo ma od Teba oddeľuje“ Čo ma oddeľuje v téme financií od tých ostatných? Čo mi bráni sa otvoriť v otázke financií? Napíš si Dôležité je vedieť povedať aj to čo my nevyšlo „Táto investícia mi nevyšla, ako som si predstavovala, ale aj tak som rada, že som do tejto skúsenosti išla.“ Dôležité aké finančné zázemie vníma každý účastník komunikácie z detstva Ako tieto rozdielne pohľady z detstva komunikovať? (fokus na uznanie a slobodu) Mohlo dôjsť k nedorozumeniu? Na akejkoľvek strane, nacítiť si to Rozprávanie o peniazoch: „Milujem peniaze!“ Čo keď sa ma niekto pýta na plat? Smrteľnosť vzťahov z hľadiska témy financií Skúška asertivity (opakovať svoju prosbu dookola) = zameranie pozornosti Existuje „kniha“ spísaných dohôd v manželstve, ktorú sme podpísali? Očakávame, ale vlastne ani nevieme ako to má ten druhý - zistiť ako to má druhý a uznať jeho pocity, povedať ako to mám ja Očakávame, že to, čo bolo "ja" sa automaticky stane "my"- je treba to komunikovať Príbeh o 5000 dolároch – viedol k spísaniu dohody, aby sa predišlo budúcim nedorozumeniam Téma financií môže vzťah priviesť k „hlbokému my“ Sebarazvojová pasca pre vzťah – treba riešiť veci z rovnakej úrovne, „dospieť“ k riešeniu Keď dôjde k riešeniu alebo vyriešeniu alebo rozprávaniu o určitej téme je potrebné náležite to oceniť, poďakovať partnerovi, že sa so mnou o tom bavil Kľúčové je rozlíšiť či počúvam, aby som Ťa pochopila, alebo počúvam, aby som to vyriešila Dôležité je overiť si porozumenie: „AHA, takže Ty to myslíš takto…?“ Meditácia – vrátenie sa k poslednej situácii Ako určité veci komunikovať, aby to nebolo ako ultimátum Čo ak to nebude môj muž schopný pochopiť, tak ako to myslím, aké je to pre mňa dôležité? Ako teda poznám svoj štandard? Čo ak si potrebujem robiť veci po svojom? Chápem, prečo je dobré o veciach hovoriť, riešiť ich s partnerom, ale aj tak si to potrebujem robiť po svojom. Je dobré nájsť oblasti, kde nechám rozhodovať druhého, kde som schopná dohovoriť sa a kde musím len ja. Muž už má pocit, že ani nemá cenu o niečom rozhodovať, že si žena aj tak urobí, čo chce Ktoré oblasti sú Tie, kde by mal rozhodovať muž? Lucie Laurová, Prednáška, Komunikácia, Financie, Hojnosť

Celý článok

Hojnosť a sebahodnota

Prednáška Kataríny Runy

Celý článok

Zamestnanie, povolanie, poslanie? Prednáška Katarína Runa spoznámkované

Životný cyklus jahody. Žijem svoje poslanie? Každý prechádza mnohými rôznymi fázami, kým žije svoje poslanie. Celý ten proces má mohoho podôb, kým sa vyskladá do finálnej podoby. Môže sa nám zdať, že sme veľmi ďaleko od toho, čo chceme robiť. Je to však prípravná fáza. Každá z fáz nášho života je prípravou na to, čo robíme a žijeme. Nebuďme na seba prísne, buďme na seba láskavé. Pocit chaosu okolo toho, ako uchopiť svoje poslanie. Koncept ikigai. Zložky nášho poslania. Spôsob, akým môžeš do svojho života priniesť hojnosť. Kto je skupina ľudí, ktorá potrebuje to, v čom som dobrá a v čom im môžem prospieť? Poslanie je ako turistická značka, ktorá nám ukazuje kroky. Potrebujeme robiť kroky, aby sa z toho stala realita. To, že vieme, čo chceme robiť, je len smerovník. Máme pocit, že naše poslanie musí byť niečo veľkolepé. Niečo, čo je vidieť, počuť, ovplyvní to celý svet. Niektoré z našich životných úloh môžu byť na prvý pohľad zdanlivo nenápadné. Naše poslanie vôbec nemusí byť vidieť, nemusí byť veľkolepé. Nemohli by sme byť vidieť, ak by neboli niektorí ľudia „v pozadí“. Sme prepojení. Potrebujeme začať robiť praktické kroky. Vaša myseľ nie je vaša autorita. Moja myseľ si myslí. Nie ja si myslím. Dobrozvyky a zlozvyky. Úspešných ľudí od neúspešných často delí to, aké zvyky prinášajú do svojho života. Kľúčom k výsledkom je konzistentnosť, vytrvalosť. Čo je tá činnosť, o ktorej vieš, že ak by si ju robila tridsať minút denne, získala by si to, po čom túžiš? Kľúč ku konzistentnosti je uvedomiť si, že vytvárame návyk. Čo nám príde na začiatku ťažké, sa stane ľahké skrze konzitenciu. Zlyhanie je súčasť cesty. Veľakrát nerobíme nič, lebo sa bojíme, že sa nám nepodarí uskutočniť svoje prjekcie. Bojíme sa zlyhania. Perfekcionizmus. Prokastinácia, odkladanie úloh. Strach zo zlyhania. Prednáška, Katarína Runa, Poslanie, Povolanie, Hobby, Vášeň, Zamestnanie, Profesia, Ikigai, Hojnosť, Myseľ, Zvyky, Dobrozvyky, Zlozvyky, Konzistentnosť, Vytrvalosť, Úspech, Kľúč k úspechu, Autorita, Návyk, Zlyhanie, Perfekcionizmus, Strach zo zlyhania, Prokastinácia, Odkladanie úloh

Celý článok