Značka: automatická reakcia

Na ceste k úspechu – Prednáška Katarína Runa spoznámkované

Príbeh nášho života - čo tvorí náš život - nie udalosti, ale naše reakcie na udalosti a situácie, ktoré náš život napĺňajú React a Response - automatická reakcia z priestoru paniky alebo strachu (sebaľútosť, obviňovanie) / vedomá reakcia v zodpovednosti za svoj život (opačný paranoik - všetko sa deje v môj prospech) Ak chceš vedieť akou cestou ísť, potrebuješ vedieť kam sa chceš dostať - energia sa hýbe za zámerom, vytvoriť si zámer - nasmerovanie pre všetky oblasti života (rodina, práca, partnerstvo, komunita…) Túžby sú len smerovky - nájsť v nich zámer (cieľ), pre ktorý po niečom túžim, prečo to chcem (ísť po pocite, nie po materiálnej predstave) Zákon odstupu - pripútanie sa k zámeru, lipnutie na ňom t.j., som v odpore s možnosťou, že sa to nestane a preto sa to paradoxne nestane - takže nasmerujeme energiu a zámer, aby sa stal, ale v istom momente ho musíme pustiť (brať ho ako jednu z možností) a byť s tým v pohode Život tu máme žiť vo FLOW The door not is open, is not your door - naša cesta má byť sprevádzaná žiadnym alebo malým odporom, v opačnom prípade to na tento moment nie je pre nás správna cesta, nechať sa viesť kam nás to púšťa (vyšší zámer vie) Slová : MUSÍM a MALA BY SOM - dávajú nás do vnútornej obete a vnútorného vzdoru (vytvárame si odpor a zatvárame dvere k vykonaniu) Musím - obeť Mala by som - porovnávanie a negatívne vnímanie súčasnej situácie Zmena MUSÍM na CHCEM - chcem to urobiť, lebo to má následky, s ktorými nie som ok Čo je prvý krok k tomu, aby som spravila čo chcem Zvuková cesta k prenastaveniu sa v tom, čo nás blokuje Katarína Runa, Prednáška, automatická reakcia, vedomá reakcia, zodpovednosť, energia, zámer, túžby, odstup, flow, musím, odpor, zvuková cesta

Celý článok