Značka: Daniela Bederková

Q & A 24.11. 2022 – Daniela Bederková spoznámkované

brána 7 – rola v interakcii/armáda, vedenie - v tejto linke generál brána 51 – šok/burcovanie - v tejto linke stiahnutie (poznať, kedy je správny čas odísť/stiahnúť sa) patrí ho šokovať a burcovať, keď cítim, že je moje ego ohrozené, tak je potrebné sa stiahnuť brána 58 – živosť (vitalita)/radostný – v 5. linke oprava (predpoklad, že najlepšia obrana je útok) patrí ho žiť v týchto extrémoch, mať rád extrémy, nájsť v tom balans ide skrze stratégiu a autoritu brána 55 – duch/hojnosť (provokácia) – v 3. linke nevinnosť provokácia hojnosti ducha v nej aj v druhých, najviac emotívna dráha brána 61 – záhada (tajomstvo)/vnútorná pravda – v 4. linke výskum táto brána chce všetko pochopiť, dôležité je dobre si vybrať akú tému je pre mňa vážne dôležitá a zamerať sa na detail brána 64 – zmätenie/pred dokončením – v 4. linke presvedčenia (predpoklad, že zmätok vyústi do uvedomenia) pochybnosti, ktoré sa neustále vynárajú z minulosti - zmätok, cestu ven nájdem vďaka stratégii a autorite brána 31 – vedenie/vplyv – v 5. linke povýšenosť človek, ktorý hovorí s veľkým vplyvom, keď má pevný základ a hovorí o tom v čom je dobrý a tím môže viesť druhých brána 44 – bdelosť/stretnutie – v 4. linke uprimnosť výborný čich na ľudí, ktorý podporuje poznanie, kto s kým má byť a ako koho s kým spojiť/podporiť brána 7 – rola v interakcii/armáda – v 1. linke autoritár ten, čo je schopný viesť s autoritou presne tým spôsobom akým je potrebné brána 8 – prínos/pospolitosť – v 5. linke dharma (kozmický poriadok) veľmi silná brána prínosu a pospolitosti, individualita, inšpirácia, učiteľ pre druhých, v prvom rade krásna a silná pre seba potom pre ostatných brána 57 – intuitívny vhľad/jemný – v 6. linke vzor, ​​vedenie, vodcovstvo dôležité počúvať srdce nie argumenty hlavy brána 55 – duch/hojnosť – v 6. linke sebactvo brána 45 – zberač/zbieranie (spoločné zhromažďovanie) – v 2. linke vzájomná zhoda môže vládnuť, prinášať prospech, keď má všetko rovnakú hodnotu a má toho okolo seba veľa (rôzneho ) brána 36 – kríza/potemnenie svetla – v 3. linke prechod kríza = rast, v tretej linke kríza veľmi dobre zvláda a môže vďaka tomu veľmi rásť brána 18 - oprava/práca na pokazenom dôležité je uvedomiť si okruhovú skupinu - pre kolektív = pre sdílenie, nie pre mňa, nekritizovať seba, ale prinášať konštruktívnu kritiku (nápravu) do sveta brána 7 – rola v interakcii/armáda – v 4. linke, ten kto sa vzdá postavenia vidieť, kto potrebuje pomoc a zasiahnuť až budú ostatní chcieť, nie skôr brána 3 – usporiadanie/ťažkosti na začiatku – v 6. linke vzdanie sa potrebuje vnímať obmedzenia a počkať na to správne načasovanie, kedy do toho dať tú silu a konať, individuálne takže pre moju potrebu brána 6 – trenie/konflikt – v 1. linke ústup konflikt je základný stavebný prvok pokroku, vie ktorej dôvernej blízkosti sa otvoriť a ktoré nie, Danka Bederková, Q&A

Celý článok

Spoznaj v čom žiariš – prednáška + worskhop Danka Bederková spoznámkované

Ako sa Hunam design pozerá na našu úlohu v živote (naše poslanie) Kreslenie – nebojte sa kresliť je to len pre Vás Zdieľanie toho, čo sme napísali a nakreslili prebehne vo štvrtok na Q&A Prezentácia – Inkarnačný kríž – životné poslanie (4 najväčšie dary) 2 dary v stĺpci vpravo a 2 dary v stĺpci vľavo Slnko v osobnosti, Krajina v osobnosti, Slnko v dizajne, Krajina v dizajne Vysvetlenie darov na mape kráľovnej Alžbety Zjednodušenie Inkarnačného kríža nájdem na internete – lepšie uchopiteľné vďaka tomuto cvičeniu Čo si mám na workshop pripraviť Okruhové skupiny – Kolektív (čierna farba), Individualita (modrá farba), Kmeň (červená farba) Individuálna supina - posilnenie Kmeňová skupina – podpora Kolektívna skupina – zdieľanie Čo si treba pripraviť Do pripraveného formára si vypíš informácie k svojmu najväčšiemu daru, viď. vzor vo videu a príloha na stiahnutie pod prednáškou v členskej sekcii Čo je povýšenie a čo je poníženie Čo je hexagram (druhý názov brány, viď. popisy brán) Okruhové skupiny Ako je to s povýšením/ponížením? Ďalšia fáza - prečítať si všetko, čo som si napísala. Čo ste si napísali a nedáva vám to zmysel na to si napíšte otázku a na tú budeš písať Písanie divokej mysle. Dôležité je 7 minút písať, nezastaviť sa, aby sa vypla myseľ a písalo vaše podvedomie Čokoľvek, čo vás upútalo a nerozumiete tomu, tak na to urobiť otázku - Písanie divokej mysle Začiatok Písanie divokej mysle (7 minút) Dopíšte poslednú vetu, zoberte si pero a podčiarknite, čo s vami rezonuje, je zaujímavé Zoberte si A4 papier a nakreslite čokoľvek, čo vo vás teraz je Koniec písania a kreslenia Výzva na zdieľanie na Q&A Upresnenie ako zdieľať na Q&A (akú mám bránu, čo som napísala, čo som nakreslila) Daniela Bederková, prednáška, spoznaj v čom žiariš, workshop

Celý článok

Hot Seat 25.8. 2022 Daniela Bederková spoznámkované

Predstavenie mapy projektora, 5/1 Partnerské vzťahy a jej správanie sa a fungovanie v nich - nedocenenie, riešenie sebahodnoty. Cesta ako z toho von - vyživenie sa na všetkých úrovniach, byť prítomná, žiť v pozvaniach, vytvoriť si pravidelnosť - rituály. Väčšina otvorených centier - priestor na učenie, ale pozor na zraniteľnosť Ako byť vo vzťahu videná (milovaná)? Počkať si na pozvanie (čo zaujme), či sa bude cítiť sama sebou, vnímať či je správne, nebáť sa pustiť nefunkčné, byť zameraná viac na ostatných v pozornosti v čase obmedzení, než na seba - viesť ich z obmedzení, postarať sa Nevyhovujúca práca po rokoch na smeny. Projektor má viac fungovať ako pozorovateľ, než fyzicky pracovať. Netlačiť na seba, ak práca nenapĺňa, ale skôr ničí (zdravie a psychiku) - z vyčerpania a nevyživenia dochádza k jedeniu sladkého, kávy… Predstavenie mapy manifestujúci generátor, 6/2 Skúmať presvedčenia v reakcii - keď príde podnet, volania, vnútorný impulz, keď nastane nárast vnútornej energie. Ak si dovolí ísť za presvedčeniami, tak prichádza naplnenie a stratená charizma, vyžarovanie. Do 30 rokov života funguje manif. generátor na pokusoch a omyloch a ďalšie roky do 50, už sa môžu učiť na iných, nepotrebujú vlastné chyby Pustovník - iní do neho projektujú, že vie pomôcť, ale on si musí vybrať komu a čo ho volá. Neponúkať seba, svoju pomoc iným, kým oni nechcú, nepožiadajú. Strach upútať na seba pozornosť napr. pri neskorom príchode - strach sa rozpustí len jeho prekonávaním, t.j.nebáť sa urobiť ten krok, pretože nevydarený pokus nezníži našu hodnotu, konanie z energie dospelej ženy (kráľovnej) a nie dieťaťa. Podceňovanie - menej sa dávať a hovoriť nie veciam, ktoré s nami nerezonujú, nesúznia. Prepojenie sa s ostatnými - isť do interakcie s tým, že si to idem užiť a nie s predpokladom alebo očakávaním, že čo ak sa to nepodarí(neprepojím sa). Generátor sa neprepojí, len ak to on sám nechce, teda si sám vytvorí obmedzenia. Prejavovanie sa do vonku, vyjadrenie názoru - radšej druhá a múdrosť príde sama bez uvedomenia si (podvedome). Daniela Bederková, Hot Seat, projektor, manifestujúci generátor, sebahodnota, docenenie, pozvanie,konanie v reakcii, vyživenie, pustovník, prepojenie, interakcia, podceňovanie, strach

Celý článok

Q & A 24.11. 2022

s Dankou Bederkovou

Celý článok

Spoznaj v čom žiariš.

Prednáška Danky Bederkovej

Celý článok

Hot Seat 6.10. 2022 Daniela Bederková spoznámkované

Emočné rozhodovanie, emočné jasno. Keď nie je jasno, je tam nervozita, nie v hlave mať jasno (nie je to o intelektuálnom uchopení témy), ale v tele (pomalé námluvy) Drahá 35- 36 všeumelca, pominuteľnosti, 7 ročný cyklus Otvorený koreň – nevie ako uchopiť stres, tlak, adrenalín, veľký fyzický tlak – spomaľovať- keď sa nespomalí nedokáže rozpoznať podnety, na ktoré má reagovať – zrkadlové centrum – kĺže sa ako po zrkadle – potrebuje sa naciťovať, čo sa mi chce robiť, na čom mám náladu 1/3 potrebuje pevné základy, na úrovni tela je strhávaná do pokusova omylov, premena zmena, skúma neznáme – tu cesta nevedia, môžem si z toho vytvoriť pevný základ 7-31 dráha vedenia alfy otvorená slezina – centrum uvedomovania si cez inštinkty a intuíciu, čo je pre nás zdravé a bezpečné, keď je otvorené nevie, čo je zdravé a bezpečné, preto treba využiť stratégiu a autoritu. Brána 44 – lásky k úspechu, bohatstvo HD a partnerské vzťahy Peniaze v profile 1/3 Vzťah s mužmi a 3 v profile – experimentovanie Partnerské vzťahy z pohľadu HD – zostať verná svojej stratégie a autorite 6 v profile túžba po dokonalosti, prísna na seba Dráha 54/32 ambiciózna, pracovitá, chce dosiahnuť Ako si vybrať správny kurz zadefinované centrum ega – uvedomenie si svojej hodnoty, zdravotné problémy s tým spojené Brána 40 lásky a starostlivosti, dôsledky ak sa stará veľa, brána samoty, nájsť rovnováhu Otvorená brána 10 Robiť rozhodnutia z miesta kľudu Otvorený krk hovorím ako druhá Migrény Dráha 5 15 rytmu- plynutia v prúde Vzťahová partnerská mapa Daniela Bederková, Hot seat, Emočné rozhodovanie, Emočné jasno, Profil 1/3, Profil 4/6, Partnerské vzťahy, Partnerská mapa

Celý článok

Profil aka naša vrodená rola v tomto živote.- prednáška Danka Bederková spoznámkované

Profil – nemenný celý život, vrodená úloha, ktorú máme Profil ako frekvencia nášho bytia Design nevedomé dary, inteligencia nášho tela Personality – vedomé dary, s ktorými sa stotožňujeme Profil ako frekvencia nášho bytia – nemenný, stály byť v harmónii s profilom, poznať ho a rešpektovať Definícia, brány, linky, vedomá a nevedomá. Prvé číslo v profile vedomé, druhé nevedomé Profilové brány a ich role všeobecne (je ich 8) Profilové brány a ich role - vyššieho ja, osobné role Role vyššieho Ja 10, 7, 1, 13 Osobné role Brána 10 správanie, 6 základných spôsobov, akými sa správame (Linka 1 skromnosť, Linka 2 pustovník, Linka 3 mučeník, Linka 4 oportunista, Linka 5 kacír, Linka 6 vzor) Brána 10 popis, celoživotná lekcia, do ktorej rastieme, definícia povýšenia, poníženia Brána 10 špecifikácia pre Linku 1 skromnosť, Linku 2 pustovník Brána 10 špecifikácia pre Linku 5 kacír a Linku 6 vzor Tabuľka rola vyššieho Ja a osobná rola Úloha od Danky – vypísať si slová na obe linky profilu, čo znie najlepšie, čo najhoršie Tabuľka rola vyššieho Ja a osobná rola, kombinácia slov Profil – význam jeho poznania a pochopenia Prehľad 12 profilov Definícia profilov – harmonický, juxtapozičný, pravouhlý, ľavouhlý Juxtapozičný profil 4/1 – fixný osud Harmonické profily (viac v harmónii sami so sebou ako s druhými ľuďmi) Vizuálne znázornenie profilov Linka 1 Skromnosť/Projekcie, sebaskúmanie, skúmanie, potrebuje mať pevný základ, večný študent (v téme, ktorá ho baví), ak nemá pevný základ cíti sa neisto, ustupuje, sedí v pivnici, nie je vidieť, komplex menejcennosti, neprimeraný strach Linka 2 Pustovník do vonkajšieho sveta prirodzene premieta svoj talent, robí to, čo ho baví, plachosť a projekcia (ostatní očakávajú, že môže pre nich niečo priniesť, má talent, ktorý oni potrebujú) Pustovník sa nemusí učiť, nepotrebuje študovať, potrebuje rozvíjať to, v čom je prirodzene talentovaný Linka 3 Mučeník/prispôsobovanie – pokus omyl, trúfnu si experimentovať, kreatívny, naráža a získava životnú múdrosť, otvorenosť k zmene, húževnatosť, dokážu sa presadiť, prinášajú pokrok, sú vybavení na tie pokusy a omyly. Nie vytknúť chybu/kritizovať, ale spýtať sa, čo sa vďaka skúsenosti naučil (pesimizmus) Linka 4 Oportunista/stvárnenie – prepája, čaká kým mu niekto ponúkne tú príležitosť, potrebuje stvárniť svoju podstatu, šíriť vplyv, je fixná, nebude sa meniť kvôli sieti priateľov, ale zmení sieť priateľov, spoločenská bytosť, štedrá, veľkorysá, šíri vplyv. Vyhorenie, vyvažovať spoločenskosť so samotou, odstúpiť si, počkať na príležitosť, ktorej povieš áno. Linka 5 Kacír/zovšeobecnenie – príťažlivý spasiteľ, ľudia majú očakávania, že prinesie praktické riešenia, záleží mu na reputácii, veľmi prínosný pre druhých, ovplyvňuje cudzích ľudí, za závesom pozoruje, prináša praktické riešenie v krízovej situácii (podozrievavá) Linka 6 Vzor/prechod, na streche 3 etapy životné fázy 0-29 náročné, učenie sa cez pokus a omyl, získava životnú múdrosť , 30-50 – energeticky v nadhľade, poučiť sa aj z chýb druhých, 50 a viac zo strechy nás to sťahuje medzi ľudí, potenciál byť vzorom, vodcom Daniela Bederková, prednáška, profil, Linka 1 skromnosť, Linka 2 pustovník, Linka 3 mučeník, Linka 4 oportunista, Linka 5 kacír, Linka 6 vzor

Celý článok

Q & A 29.9. 2022 – Daniela Bederková spoznámkované

Ako si dovoliť nasledovať svoju vlastnú autoritu či už je ego definované alebo nie? Je dobré začať postupne. Začať s malými, každodennými vecami a časom sa rozhodovať aj vo väčšom a väčších a tým v tom získať istotu. Mám skoro všetky centrá zadefinované, ale viac na mňa sedí popis nedefinovaných centier. Chce to čas a nechať na seba informácie pôsobiť, chcieť tieto veci postupne, pomaly. Dovoliť si trpezlivo počkať na to, čo k Tebe v tejto téme prichádza. Máme zadefinované ego a dcéra nie, ako ju neudupať? Poznanie mapy Tvojej dcérky Ti pomôže napáchať čo najmenej škôd. Reflektor a dôležité životné rozhodnutie. Ako sa rozhodovať? Dôležitá je znalosť profilu, ktorá v tejto otázke veľmi pomôže. Nie je potrebné za každých okolností čakať 28 dní. Zadefinované ego a ako spoznať čo je moje poslanie? Poznaj svoju mapu a nechaj na seba pôsobiť, čo Ti prináša. Pokiaľ ešte nevieš čo je svoje poslanie, tak nenasleduješ svoju autoritu, nežiješ svoj dizajn. Potom príde odpoveď. Dôležité je nasledovať reakcia svojho tela. Rozdiel medzi kolektívom a kmeňom? Kmeň sú blízki ľudia okolo nás (komunita, pracovný kolektív,…). Hlavná téma kmeňa je podpora. Kolektív sú ľudia v širšom meradle (populácia, štát,…). Hlavná téma kolektívu je zdieľanie. Čo to presne znamená „Projektovať na niekoho“? Znamená premietať, očakávať. Očakávam, že ten človek je taký, ako ja si predstavujem. Mám potrebu stability a plánovania, nedarí sa mi to. Čo s tým? Tebe vôbec nepatrí mať kontrolu, žiješ najskôr svoje nepravé ja. Rozhoduj sa podľa svojich emócií nie z hlavy. Partnerské HD spojenie 8/1. Podľa HD veľmi dobré, sú si blízki, ale majú jednu tému, ktoré spolu môžu so záujmom riešiť. Záleží na tom, či ich v mape predel. Pokiaľ áno, tak často vznikajú náročné situácie a mapa môže byť náročnejšia ako spojenie 7/2 bez predelu. Ja aj syn sme projektori a stále narážame. Čo s tým? Treba viac spoznať mapu svojho syna. Syn je veľmi silný, v určitých dráhach prevažuje mamičku. Je potrebné ho nechať žiť svoj potenciál. Čím viac rešpektu k jeho mape, tým menej nazáženia medzi vami dvoma. Mení sa partnerská mapa po narodení detí? Brána 15 je v rodine skvelým lepidlom. Dá sa mapy spojiť dohromady a vidieť fungovanie celej rodiny. Split definition (jednoduchý predel) – Tam je tá najväčšia podmienenosť, ktorú chcem žiť. Profil 4/6 a fáza života. 30-50 rokov života treba využiť a nie podliehať pesimizmu. Žiť a naberať nadhľad na tej „streche“. Definované ego a sebahodnota? Dopriať si čas, obzvlášť s rozhodovacou emocionálnou autoritou. Nemusíš mať úplne jasno, stačí keď cítiš pokoj a nie je tam tá nervozita. Otvorené ego a neriešenie slastnej hodnoty. Keď sa necítim hodnotná, keď napríklad partner povie niečo pekné o mojej kamarátke. Nevzťahujem si to na seba…..to čo povedal, neznamená, že ja som horšia ako ona. Riešiť či ľudia s ktorými som v kontakte sú hodnotní, ale nie svoju hodnotu. Symboly (šípky a hviezdička) pri bráne v mape. Čo znamená? Pre základné znalosti to nie je vôbec dôležité. Danka bližšie upresní v ďalších prednáškach. Šípka hore = povýšenie, šípka dole = poníženie, hviezdička = žijem celé spektrum Výchova manifestora s ego autoritou. Treba spoznať mapu svojho dieťaťa. Poznať autoritu, profil, dizajn svojho dieťaťa. Výchova syna - manifestujúceho generátora. Emocionálny generátor zúri hlavne vtedy, keď ho do rozhodnutia dotlačili ostatní. Potrebuje, aby bol vnímavý, videný. Téma protiľahlých brán - reflektorka a čakanie 28 dní. Nečakajte 28 dní pri bežných situáciách. Reflektor sa má primárne zameriavať na to, čo funguje. Definovaná brána obchodníka - 26 brána. Často učiteľská energia. Predám to, čomu verím. Premenné (variables) a HD. Viac týchto informácií zistím na www.64keys.com Daniela Bederková, Q & A , definované ego, otvorené ego, partnerská mapa, premenné

Celý článok

Mať zdravé EGO – prednáška Danka Bederková spoznámkované

Čo je to centrum ega? Hlavné témy centra ega – vôľa, hodnota/sebahodnota, kontrola nad materiálnou stránkou života Prečo môžeme nazývať ego aj srdce? Čo je centrum ega/srdca (centrum nášho ega/komunity)? Okruhové skupiny (kolektív, individualita, kmeň) Individuálne dráhy/brány (hlavná téma je posilnenie) Kmeňové dráhy/brány (hlavná téma je podpora) Prečo niekedy názov srdca a niekedy ego? Hodnota/sebahodnota Brány (dary) definované v centre ega (brána 21, brána 51, brána 26, brána 40) Ego nie je rozhodovacia autorita Rozdiel medzi definovaným a nedefinovaným centrom Otvorené ego Téma hodnoty a materiálna (témy centra ega) Dráha 37-40 (komunity) Centrum ega v spojení s chorobami Brána 21 (lovec/lovkyňa) Ako sa prejavuje definované ego Ego pracuje hlavne pre kmeň Definované/nedefinované ego a prejavy vo vzťahu Definované ego a stratégie, autorita Nedefinované ego Múdro si vyberať čo sľubujeme Ego je téma hraníc Vnímať, kde sú v mape mojej kvality, kto je pre mňa hodnotný Keď sa stretnú dve ega Nezdravé ego Zbavovanie sa podmieneností Príklad úplne otvoreného ega v mape Danky syna Príklad úplne definovaného ega v mape Danka kamarátky 3 veci, ktoré by sme mali vedieť, keď nemáme definované ego Afirmácia pre nedefinované centrum ega Daniela Bederková, prednáška, Human design, centrum ega

Celý článok

Nepravé ja – kľúč k nášmu rastu. – prednáška Danka Bederková spoznámkované

Definícia a otvorenosť centier - definované je naša múdrosť, hlas pravdy a otvorené je priestor pre náš rast Podmienenosť - správanie sa v živote podľa podvedomých vzorcov, vytváraných už v rannom detstve aj skôr Pravé a nepravé ja - rozhodovanie zo zadefinovaného alebo otvoreného centra, obidve sú našou súčasťou, pravé je rozhodovanie sa autenticky a nepravé podľa naučených vzorcov Centrum hlava - problém s rozlišovaním čo je dôležité Centrum Adžna - pocit , neistota že nemám vlastný názor Centrum krk - premenlivý spôsob vyjadrovania, nadmerné rozprávanie Centrum G - pripútavanie sa k falošným, iným presvedčeniam Centrum ego/srdce - dokazovanie sebahodnoty pred druhými, podceňovanie Centrum slezina - prílišné strachovanie a obavy čo je pre mňa zdravé, bezpečné Sakrálne centrum - ľahko sa vyčerpáte, neviete odhadnúť kedy máte dosť, prepínanie síl, obmedzený prístup k energii Solar plexus - veľmi citliví, aj na emócie iných, strach z konfrontácie a pravdy Centrum koreň - stres, adrenalín a tlak všetko urobiť rýchlo, hneď Definícia - predel alebo premostenie centier bránami Deconditioning - proces vstupu do vlastnej sily, konanie v súlade s vlastnou autenticitou, 
v otvorených centrách sa dokážeme ľahšie meniť, odpodmieňovanie Zamyslenie a otázky na vypracovanie pre každý typ 10 základných zručností pre deconditioning Daniela Bederková, prednáška, pravé ja, nepravé ja, podmienenosť, autenticita, stratégia, autorita, blok, signatúra, podpis, deconditioning - odpodmieňovanie, definícia,

Celý článok