Značka: Centrum ega

Mať zdravé EGO – prednáška Danka Bederková spoznámkované

Čo je to centrum ega? Hlavné témy centra ega – vôľa, hodnota/sebahodnota, kontrola nad materiálnou stránkou života Prečo môžeme nazývať ego aj srdce? Čo je centrum ega/srdca (centrum nášho ega/komunity)? Okruhové skupiny (kolektív, individualita, kmeň) Individuálne dráhy/brány (hlavná téma je posilnenie) Kmeňové dráhy/brány (hlavná téma je podpora) Prečo niekedy názov srdca a niekedy ego? Hodnota/sebahodnota Brány (dary) definované v centre ega (brána 21, brána 51, brána 26, brána 40) Ego nie je rozhodovacia autorita Rozdiel medzi definovaným a nedefinovaným centrom Otvorené ego Téma hodnoty a materiálna (témy centra ega) Dráha 37-40 (komunity) Centrum ega v spojení s chorobami Brána 21 (lovec/lovkyňa) Ako sa prejavuje definované ego Ego pracuje hlavne pre kmeň Definované/nedefinované ego a prejavy vo vzťahu Definované ego a stratégie, autorita Nedefinované ego Múdro si vyberať čo sľubujeme Ego je téma hraníc Vnímať, kde sú v mape mojej kvality, kto je pre mňa hodnotný Keď sa stretnú dve ega Nezdravé ego Zbavovanie sa podmieneností Príklad úplne otvoreného ega v mape Danky syna Príklad úplne definovaného ega v mape Danka kamarátky 3 veci, ktoré by sme mali vedieť, keď nemáme definované ego Afirmácia pre nedefinované centrum ega Daniela Bederková, prednáška, Human design, centrum ega

Celý článok

Q & A 28.7. 2022 – Daniela Bederková spoznámkované

Komunikácia medzi typmi HD Komunikácia manifestor – informovať Komunikácia projektor – počkať na pozvanie Komunikácia generátor – v reakcii na nárast životnej sily, klásť mu otázky Popis komunikácie viazanej na konkrétnu mapu sakrálnej generátorky, otvorený krk, zdielanie kritiky Generátor a práca v sieťovom marketingu rozhodnutie je to strach alebo nám to nepatrí? Sakrálne rozhodovanie vs emocionálne jasno sakrálne rozhodovanie na reakciu tu a teraz, je v poriadku povedať neviem Otvorené centrum ega – nepatria nám silné závӓzky Dovoliť si zmenu v rozhodnutí podľa sakrálnej reakcie Všeobecný princíp rozhodovania podľa HD Otvorené centrum emócií Otvorené centrum ega Spoločná partnerská mapa príklad Vzťah dvoch generátorov – vzájemné fungovanie Reakcia na podnet vs iniciovanie Mapa 2 ľudí – informácia o získaní/vygenerovaní Vysvetlenie modrej a zelenej farby na mape Deti s emocionálnou autoritou ako s nimi jednať (dopriať im čas, pýtať sa, čo cítia) Otvorené centrum emócií Otvorené centrum emócií a ega Nárast životnej sily vs vplyv emócií Inkarnačný kríž služby Netrpezlivosť u manifestujúcej generátorky Reflektor a jeho dary Reflektor a jeho spoznávanie samého seba Reflektor v skupine jeho význam a fungovanie Reflektor a jeho rozhodovanie Všeobecne o Reflektoroch Q&A, Daniela Bederková, Komunikácia, Komunikácia manifestor, Komunikácia projektor, Komunikácia generátor, Sakrálne rozhodovanie, Centrum ega, Centrum emócií, Vzájomná mapa,Nárast životnej sily, Netrpezlivosť, Dary reflektora, Fungovanie reflektora, Rozhodovanie reflektora.

Celý článok

Q & A 28.7. 2022 – Daniela Bederková

Daniela Bederková Human Design Komunikácia medzi typmi HD Komunikácia manifestora – informovať Komunikácia projektora – počkať na pozvanie Komunikácia generátora – v reakcii na nárast životnej sily, klásť mu otázky Popis komunikácie viazanej na konkrétnu mapu sakrálnej generátorky, otvorený krk, zdielanie kritiky Generátor a práca v sieťovom marketingu Rozhodnutie - je to strach alebo nám to nepatrí? Sakrálne rozhodovanie vs emocionálne jasno Sakrálne rozhodovanie na reakciu tu a teraz, je v poriadku povedať neviem Otvorené centrum ega – nepatria nám silné závӓzky Dovoliť si zmenu v rozhodnutí podľa sakrálnej reakcie Všeobecný princíp rozhodovania podľa HD Otvorené centrum emócií Otvorené centrum ega Spoločná partnerská mapa Vzťah dvoch generátorov – vzájemné fungovanie Reakcia na podnet vs iniciovanie Mapa 2 ľudí – informácia o získaní/vygenerovaní Vysvetlenie modrej a zelenej farby na mape Deti s emocionálnou autoritou - ako s nimi jednať (dopriať im čas, pýtať sa, čo cítia) Otvorené centrum emócií Otvorené centrum emócií a ega Nárast životnej sily vs vplyv emócií Inkarnačný kríž služby Netrpezlivosť u manifestujúcej generátorky Reflektor a jeho dary Reflektor a jeho spoznávanie samého seba Reflektor v skupine j- eho význam a fungovanie Reflektor a jeho rozhodovanie Všeobecne o Reflektoroch Daniela Bederková, Komunikácia, Manifestor, Projektor, Generátor, Sakrálne rozhodovanie, Centrum ega, Centrum emócií, Vzájomná mapa, Nárast životnej sily, Netrpezlivosť, Dary reflektora, Fungovanie reflektora, Rozhodovanie reflektora

Celý článok