Značka: Dobré dievčatko

Hot Seat 7.7. 2022 – Katarína Runa – spoznámkované

Prvá žena Ivka, Nemôžem nájsť z čoho sa v živote tešiť. Chcem sa vrátiť k svojmu životnému šťastiu, Deti odišli z domu a ja cítim smútok, Vizualizácia – cesta do svojho vnútra, Žiadna emócia neprichádza z vonku, je v nás, Som milovateľná?, Čo všetko je na Tebe (žene) krásne, úžasné, hodnotné?, Prechodové rituály, Čo si chcem dopriať pre seba – vizualizácia?, Druhá žena Barbora, Bolesť, prečo bolesť?, Čakanie, Prečo by malo byť čakanie cez bolesť?, Čakanie v partnerskom vzťahu, Na čo si čakala v detstve/teraz?, Postoj ženy – dieťaťa vo vzťahu, Pozícia dospelej ženy, Netrvaj na jedinej možnosti, Čakať je úroveň dieťaťa, Terapeutický vzťah, Len dobré dievča niečo musí, žena chce. Hot seat, Katarína Runa, Životné šťastie, Dieťa, Smútok, Vizualizácia, Emócie, Rituály, Bolesť, Čakanie, Postoj ženy, Dospelá žena, Terapeutický vzťah, Dobré dievčatko

Celý článok

Kde strácam svoju silu? Prednáška Katarína Runa spoznámkované

Ako rozpoznávať, že som v nastavení, ktoré mi berie moju silu a nepodporuje ma? Ako poznám, že som vo svojej sile? Ako začať vnímať, že nestojím vo svojej sile? Zranenie z nezasýtenia = úroveň obete Charakteristika obete Protipól obete – úroveň tvorkyne Zranenie z neprijatia = život z úrovne dieťaťa Charakteristika úrovne dieťaťa Protipól dieťaťa - úroveň dospelej ženy Zranenie z bolesti z autority = úroveň dobrého dieťaťa Charakteristiky dobrého dievčatka Protipól dobrého dievčatka – slobodná, autentická žena Vzťahová mapa Otázky Vlastná sila, Zranenia, Obeť, Tvorkyňa, Dieťa, Žena, Dobré dievčatko, Vzťahová mapa, Zranenie z nezasýtenia, Zranenie z neprijatia, Zraneni z bolesti z autority

Celý článok