Značka: Human Design

Profil aka naša vrodená rola v tomto živote.- prednáška Danka Bederková spoznámkované

Profil – nemenný celý život, vrodená úloha, ktorú máme Profil ako frekvencia nášho bytia Design nevedomé dary, inteligencia nášho tela Personality – vedomé dary, s ktorými sa stotožňujeme Profil ako frekvencia nášho bytia – nemenný, stály byť v harmónii s profilom, poznať ho a rešpektovať Definícia, brány, linky, vedomá a nevedomá. Prvé číslo v profile vedomé, druhé nevedomé Profilové brány a ich role všeobecne (je ich 8) Profilové brány a ich role - vyššieho ja, osobné role Role vyššieho Ja 10, 7, 1, 13 Osobné role Brána 10 správanie, 6 základných spôsobov, akými sa správame (Linka 1 skromnosť, Linka 2 pustovník, Linka 3 mučeník, Linka 4 oportunista, Linka 5 kacír, Linka 6 vzor) Brána 10 popis, celoživotná lekcia, do ktorej rastieme, definícia povýšenia, poníženia Brána 10 špecifikácia pre Linku 1 skromnosť, Linku 2 pustovník Brána 10 špecifikácia pre Linku 5 kacír a Linku 6 vzor Tabuľka rola vyššieho Ja a osobná rola Úloha od Danky – vypísať si slová na obe linky profilu, čo znie najlepšie, čo najhoršie Tabuľka rola vyššieho Ja a osobná rola, kombinácia slov Profil – význam jeho poznania a pochopenia Prehľad 12 profilov Definícia profilov – harmonický, juxtapozičný, pravouhlý, ľavouhlý Juxtapozičný profil 4/1 – fixný osud Harmonické profily (viac v harmónii sami so sebou ako s druhými ľuďmi) Vizuálne znázornenie profilov Linka 1 Skromnosť/Projekcie, sebaskúmanie, skúmanie, potrebuje mať pevný základ, večný študent (v téme, ktorá ho baví), ak nemá pevný základ cíti sa neisto, ustupuje, sedí v pivnici, nie je vidieť, komplex menejcennosti, neprimeraný strach Linka 2 Pustovník do vonkajšieho sveta prirodzene premieta svoj talent, robí to, čo ho baví, plachosť a projekcia (ostatní očakávajú, že môže pre nich niečo priniesť, má talent, ktorý oni potrebujú) Pustovník sa nemusí učiť, nepotrebuje študovať, potrebuje rozvíjať to, v čom je prirodzene talentovaný Linka 3 Mučeník/prispôsobovanie – pokus omyl, trúfnu si experimentovať, kreatívny, naráža a získava životnú múdrosť, otvorenosť k zmene, húževnatosť, dokážu sa presadiť, prinášajú pokrok, sú vybavení na tie pokusy a omyly. Nie vytknúť chybu/kritizovať, ale spýtať sa, čo sa vďaka skúsenosti naučil (pesimizmus) Linka 4 Oportunista/stvárnenie – prepája, čaká kým mu niekto ponúkne tú príležitosť, potrebuje stvárniť svoju podstatu, šíriť vplyv, je fixná, nebude sa meniť kvôli sieti priateľov, ale zmení sieť priateľov, spoločenská bytosť, štedrá, veľkorysá, šíri vplyv. Vyhorenie, vyvažovať spoločenskosť so samotou, odstúpiť si, počkať na príležitosť, ktorej povieš áno. Linka 5 Kacír/zovšeobecnenie – príťažlivý spasiteľ, ľudia majú očakávania, že prinesie praktické riešenia, záleží mu na reputácii, veľmi prínosný pre druhých, ovplyvňuje cudzích ľudí, za závesom pozoruje, prináša praktické riešenie v krízovej situácii (podozrievavá) Linka 6 Vzor/prechod, na streche 3 etapy životné fázy 0-29 náročné, učenie sa cez pokus a omyl, získava životnú múdrosť , 30-50 – energeticky v nadhľade, poučiť sa aj z chýb druhých, 50 a viac zo strechy nás to sťahuje medzi ľudí, potenciál byť vzorom, vodcom Daniela Bederková, prednáška, profil, Linka 1 skromnosť, Linka 2 pustovník, Linka 3 mučeník, Linka 4 oportunista, Linka 5 kacír, Linka 6 vzor

Celý článok

Mať zdravé EGO – prednáška Danka Bederková spoznámkované

Čo je to centrum ega? Hlavné témy centra ega – vôľa, hodnota/sebahodnota, kontrola nad materiálnou stránkou života Prečo môžeme nazývať ego aj srdce? Čo je centrum ega/srdca (centrum nášho ega/komunity)? Okruhové skupiny (kolektív, individualita, kmeň) Individuálne dráhy/brány (hlavná téma je posilnenie) Kmeňové dráhy/brány (hlavná téma je podpora) Prečo niekedy názov srdca a niekedy ego? Hodnota/sebahodnota Brány (dary) definované v centre ega (brána 21, brána 51, brána 26, brána 40) Ego nie je rozhodovacia autorita Rozdiel medzi definovaným a nedefinovaným centrom Otvorené ego Téma hodnoty a materiálna (témy centra ega) Dráha 37-40 (komunity) Centrum ega v spojení s chorobami Brána 21 (lovec/lovkyňa) Ako sa prejavuje definované ego Ego pracuje hlavne pre kmeň Definované/nedefinované ego a prejavy vo vzťahu Definované ego a stratégie, autorita Nedefinované ego Múdro si vyberať čo sľubujeme Ego je téma hraníc Vnímať, kde sú v mape mojej kvality, kto je pre mňa hodnotný Keď sa stretnú dve ega Nezdravé ego Zbavovanie sa podmieneností Príklad úplne otvoreného ega v mape Danky syna Príklad úplne definovaného ega v mape Danka kamarátky 3 veci, ktoré by sme mali vedieť, keď nemáme definované ego Afirmácia pre nedefinované centrum ega Daniela Bederková, prednáška, Human design, centrum ega

Celý článok

Q & A 29.9. 2022

s Dankou Bederkovou

Celý článok

Mať zdravé EGO

Prednáška Danky Bederkovej

Celý článok

Q & A 28.7. 2022 – Daniela Bederková

Daniela Bederková Human Design Komunikácia medzi typmi HD Komunikácia manifestora – informovať Komunikácia projektora – počkať na pozvanie Komunikácia generátora – v reakcii na nárast životnej sily, klásť mu otázky Popis komunikácie viazanej na konkrétnu mapu sakrálnej generátorky, otvorený krk, zdielanie kritiky Generátor a práca v sieťovom marketingu Rozhodnutie - je to strach alebo nám to nepatrí? Sakrálne rozhodovanie vs emocionálne jasno Sakrálne rozhodovanie na reakciu tu a teraz, je v poriadku povedať neviem Otvorené centrum ega – nepatria nám silné závӓzky Dovoliť si zmenu v rozhodnutí podľa sakrálnej reakcie Všeobecný princíp rozhodovania podľa HD Otvorené centrum emócií Otvorené centrum ega Spoločná partnerská mapa Vzťah dvoch generátorov – vzájemné fungovanie Reakcia na podnet vs iniciovanie Mapa 2 ľudí – informácia o získaní/vygenerovaní Vysvetlenie modrej a zelenej farby na mape Deti s emocionálnou autoritou - ako s nimi jednať (dopriať im čas, pýtať sa, čo cítia) Otvorené centrum emócií Otvorené centrum emócií a ega Nárast životnej sily vs vplyv emócií Inkarnačný kríž služby Netrpezlivosť u manifestujúcej generátorky Reflektor a jeho dary Reflektor a jeho spoznávanie samého seba Reflektor v skupine j- eho význam a fungovanie Reflektor a jeho rozhodovanie Všeobecne o Reflektoroch Daniela Bederková, Komunikácia, Manifestor, Projektor, Generátor, Sakrálne rozhodovanie, Centrum ega, Centrum emócií, Vzájomná mapa, Nárast životnej sily, Netrpezlivosť, Dary reflektora, Fungovanie reflektora, Rozhodovanie reflektora

Celý článok

Naše strachy z pohľadu Human Designu – prednáška Danka Bederková spoznámkované

Strach z pohľadu HD Dankin osobný príklad stretnutia so strachom 1 v profile – strach z neznámeho/nepoznaného Otvorené centrum ega – strach či som hodnotná Mapa HD Brány/dary 3 centrá uvedomenia Význam uvedomenia si strachu Rozhodovacia autorita vs strach – správne rozhodnutie Zadefinované brány v centrách uvedomovania sú naše strachy Otvorené centrum – čo to znamená Mapa rodičov, prenos strachov Centrum Sleziny – inštinkt, intuícia Inštinkt vs myseľ Brána 18 – Náprava/práca na pokazenom Brána 28 - Hráč/prevaha velkého Brána 32 – Nepretržitosť/kontinuita Brána 50 – Hodnoty/kotol Brána 44 – Bdelosť/stretnutie Brána 57 – Intuitívny vhľad (jasná intuícia Brána 48 – Hĺbka, studňa Ak niečo nemáme neznamená to, že nám niečo chýba, ale v prepojení vytvárame jednotu Adžna – uvedomovanie si myšlienok Brána 47 – Uvedomenie si / útlak Brána 24 – Racionálne zdôvodnenie/návrat Brána 4 – Formulácia / Mladícka nerozvážnosť Brána 11 – Predstavy / Mier Brána 43 – Vhľad / Prielom Brána 17 – Názory / Nasledovanie Solar Plexus – centrum emócií Brána 36 – Kríza / zatemnenie svetla Brána 22 – Otvorenosť / pôvab Brána 37 – Priateľstvo a rodina Brána 6 – Trenie (nezhoda)/konflikt Brána 49 – Princípy a revolúcia Brána 55 – Duch / Hojnosť Brána 30 – Túžba, Rozpoznávanie pocitov Ako pracovať so strachmi Daniela Bederková, Prednáška, Human Design, Strach, Mapa HD, Brány strachu, Rozhodovacia autorita, Otvorené centrum, Prenos strachov, Centrum sleziny, Inštinkt vs myseľ, Adžna – uvedomovanie si myšlienok, Solar Plexus – centrum emócií, Práca so strachmi

Celý článok