Značka: otvorené ego

Q & A 29.9. 2022 – Daniela Bederková spoznámkované

Ako si dovoliť nasledovať svoju vlastnú autoritu či už je ego definované alebo nie? Je dobré začať postupne. Začať s malými, každodennými vecami a časom sa rozhodovať aj vo väčšom a väčších a tým v tom získať istotu. Mám skoro všetky centrá zadefinované, ale viac na mňa sedí popis nedefinovaných centier. Chce to čas a nechať na seba informácie pôsobiť, chcieť tieto veci postupne, pomaly. Dovoliť si trpezlivo počkať na to, čo k Tebe v tejto téme prichádza. Máme zadefinované ego a dcéra nie, ako ju neudupať? Poznanie mapy Tvojej dcérky Ti pomôže napáchať čo najmenej škôd. Reflektor a dôležité životné rozhodnutie. Ako sa rozhodovať? Dôležitá je znalosť profilu, ktorá v tejto otázke veľmi pomôže. Nie je potrebné za každých okolností čakať 28 dní. Zadefinované ego a ako spoznať čo je moje poslanie? Poznaj svoju mapu a nechaj na seba pôsobiť, čo Ti prináša. Pokiaľ ešte nevieš čo je svoje poslanie, tak nenasleduješ svoju autoritu, nežiješ svoj dizajn. Potom príde odpoveď. Dôležité je nasledovať reakcia svojho tela. Rozdiel medzi kolektívom a kmeňom? Kmeň sú blízki ľudia okolo nás (komunita, pracovný kolektív,…). Hlavná téma kmeňa je podpora. Kolektív sú ľudia v širšom meradle (populácia, štát,…). Hlavná téma kolektívu je zdieľanie. Čo to presne znamená „Projektovať na niekoho“? Znamená premietať, očakávať. Očakávam, že ten človek je taký, ako ja si predstavujem. Mám potrebu stability a plánovania, nedarí sa mi to. Čo s tým? Tebe vôbec nepatrí mať kontrolu, žiješ najskôr svoje nepravé ja. Rozhoduj sa podľa svojich emócií nie z hlavy. Partnerské HD spojenie 8/1. Podľa HD veľmi dobré, sú si blízki, ale majú jednu tému, ktoré spolu môžu so záujmom riešiť. Záleží na tom, či ich v mape predel. Pokiaľ áno, tak často vznikajú náročné situácie a mapa môže byť náročnejšia ako spojenie 7/2 bez predelu. Ja aj syn sme projektori a stále narážame. Čo s tým? Treba viac spoznať mapu svojho syna. Syn je veľmi silný, v určitých dráhach prevažuje mamičku. Je potrebné ho nechať žiť svoj potenciál. Čím viac rešpektu k jeho mape, tým menej nazáženia medzi vami dvoma. Mení sa partnerská mapa po narodení detí? Brána 15 je v rodine skvelým lepidlom. Dá sa mapy spojiť dohromady a vidieť fungovanie celej rodiny. Split definition (jednoduchý predel) – Tam je tá najväčšia podmienenosť, ktorú chcem žiť. Profil 4/6 a fáza života. 30-50 rokov života treba využiť a nie podliehať pesimizmu. Žiť a naberať nadhľad na tej „streche“. Definované ego a sebahodnota? Dopriať si čas, obzvlášť s rozhodovacou emocionálnou autoritou. Nemusíš mať úplne jasno, stačí keď cítiš pokoj a nie je tam tá nervozita. Otvorené ego a neriešenie slastnej hodnoty. Keď sa necítim hodnotná, keď napríklad partner povie niečo pekné o mojej kamarátke. Nevzťahujem si to na seba…..to čo povedal, neznamená, že ja som horšia ako ona. Riešiť či ľudia s ktorými som v kontakte sú hodnotní, ale nie svoju hodnotu. Symboly (šípky a hviezdička) pri bráne v mape. Čo znamená? Pre základné znalosti to nie je vôbec dôležité. Danka bližšie upresní v ďalších prednáškach. Šípka hore = povýšenie, šípka dole = poníženie, hviezdička = žijem celé spektrum Výchova manifestora s ego autoritou. Treba spoznať mapu svojho dieťaťa. Poznať autoritu, profil, dizajn svojho dieťaťa. Výchova syna - manifestujúceho generátora. Emocionálny generátor zúri hlavne vtedy, keď ho do rozhodnutia dotlačili ostatní. Potrebuje, aby bol vnímavý, videný. Téma protiľahlých brán - reflektorka a čakanie 28 dní. Nečakajte 28 dní pri bežných situáciách. Reflektor sa má primárne zameriavať na to, čo funguje. Definovaná brána obchodníka - 26 brána. Často učiteľská energia. Predám to, čomu verím. Premenné (variables) a HD. Viac týchto informácií zistím na www.64keys.com Daniela Bederková, Q & A , definované ego, otvorené ego, partnerská mapa, premenné

Celý článok