Značka: Perfekcionizmus

Q & A 10.11. 2022- Zuzana Hudáčová spoznámkované

Bolesť pohybového aparátu – chodidlá, nohy kĺby, kostrč. Téma stabilita v živote, pevnosť v rozhodnutiach, hranice, flexibilita, ako sa vieš prispôsobiť životným situáciám (zmeniť názor), stabilita pevný základ musí byť vo mne (nie v partnerovi), pevný základ kto som. Téma kam kráčame? Kráčam tam, kde ma duša volá? Kĺby – spájajú, pohyblivosť (ako ďaleko sa viem pozrieť z jednej strany na druhú), ako sa viem hýbať vo svojom živote, otázka hraníc – v ktorých sa hýbem ja, a kde nechám hýbať sa ostatným. Chodidlá nás chcú zastaviť, aby sme sa pozreli, kam kráčame, aby sme boli v prítomnom momente, zastaviť sa, prežiť vďačnosť Chrbtica oporný bod Oslabené obličky.Párový orgán, súvisia s partnerskými vzťahmi, ako riešime konflikty Hlavná funkcia filtrácia, to, čo potrebujem mi nechajú, nepotrebné idú z tela von. Metafora veľké a malé dierky na sitku, odchádzajú veci, ktoré nemajú odísť? Príliš veci toleruješ? Mať správny filter na seba a partnera. Ako vyrovnávame tlak – kde na seba v živote tlačíme? Ja niečo chcem, ale nerobím prvé kroky – znamená to, že mi je dobre v tom čo mám, pohnem sa, až keď mi už nebude dobre – keď to bude pre mňa nekomfortná zóna to. Komunikácia s deťmi, manipulácia vs motivácia v našej komunikácii, rešpektujúce rodičovstvo Strach z neznámeho Zvedavosť – pozvanie, aby skúsilo niečo o čom má presvedčenie, že je to zlé Komunikácia s partnerom, vadí mi jeho komunikácia Vágne odpovede , ani áno, ani nie – možno v čase, keď sa pýtaš ešte nevie vložiť do komunikácie láskavé uznanie, úctu Ako riešime situácie konfliktu v nás (rodičoch) – dohodnúť sa vopred, ako to budeme riešiť, ak taká situácia nastane. Deti potrebujú pocit bezpečia, že môžu byť samé sebou Vzájomná dôvera medzi partnermi, že vyriešia situáciu najlepšie ako môžu, odstúpiť a iba vyjadriť dôveru Téma dokonalosti perfekcionizmu, expertíza Kto je expert, je to náš pohľad na seba, čím viac viem, tým si uvedomujem že viem málo Rob to, čo miluješ. Téma lipnutia na výsledku, púšťanie, integrita dám sám sebe slovo, lipnutie na tom ako presne sa to má stať Ak príde niečo iné, je to ok, lebo je to lepšie ako som si ja vysnívala. Túžba robiť všetko najlepšie a nerobiť chyby. Ak sa chceme naučiť niečo nové, bez chýb to nejde Zuzana Hudáčová, Q&A, psychosomatika, pohybový aparát, obličky, komunikácia medzi partnermi, s deťmi, lipnutie, perfekcionizmus

Celý článok

Zamestnanie, povolanie, poslanie? Prednáška Katarína Runa spoznámkované

Životný cyklus jahody. Žijem svoje poslanie? Každý prechádza mnohými rôznymi fázami, kým žije svoje poslanie. Celý ten proces má mohoho podôb, kým sa vyskladá do finálnej podoby. Môže sa nám zdať, že sme veľmi ďaleko od toho, čo chceme robiť. Je to však prípravná fáza. Každá z fáz nášho života je prípravou na to, čo robíme a žijeme. Nebuďme na seba prísne, buďme na seba láskavé. Pocit chaosu okolo toho, ako uchopiť svoje poslanie. Koncept ikigai. Zložky nášho poslania. Spôsob, akým môžeš do svojho života priniesť hojnosť. Kto je skupina ľudí, ktorá potrebuje to, v čom som dobrá a v čom im môžem prospieť? Poslanie je ako turistická značka, ktorá nám ukazuje kroky. Potrebujeme robiť kroky, aby sa z toho stala realita. To, že vieme, čo chceme robiť, je len smerovník. Máme pocit, že naše poslanie musí byť niečo veľkolepé. Niečo, čo je vidieť, počuť, ovplyvní to celý svet. Niektoré z našich životných úloh môžu byť na prvý pohľad zdanlivo nenápadné. Naše poslanie vôbec nemusí byť vidieť, nemusí byť veľkolepé. Nemohli by sme byť vidieť, ak by neboli niektorí ľudia „v pozadí“. Sme prepojení. Potrebujeme začať robiť praktické kroky. Vaša myseľ nie je vaša autorita. Moja myseľ si myslí. Nie ja si myslím. Dobrozvyky a zlozvyky. Úspešných ľudí od neúspešných často delí to, aké zvyky prinášajú do svojho života. Kľúčom k výsledkom je konzistentnosť, vytrvalosť. Čo je tá činnosť, o ktorej vieš, že ak by si ju robila tridsať minút denne, získala by si to, po čom túžiš? Kľúč ku konzistentnosti je uvedomiť si, že vytvárame návyk. Čo nám príde na začiatku ťažké, sa stane ľahké skrze konzitenciu. Zlyhanie je súčasť cesty. Veľakrát nerobíme nič, lebo sa bojíme, že sa nám nepodarí uskutočniť svoje prjekcie. Bojíme sa zlyhania. Perfekcionizmus. Prokastinácia, odkladanie úloh. Strach zo zlyhania. Prednáška, Katarína Runa, Poslanie, Povolanie, Hobby, Vášeň, Zamestnanie, Profesia, Ikigai, Hojnosť, Myseľ, Zvyky, Dobrozvyky, Zlozvyky, Konzistentnosť, Vytrvalosť, Úspech, Kľúč k úspechu, Autorita, Návyk, Zlyhanie, Perfekcionizmus, Strach zo zlyhania, Prokastinácia, Odkladanie úloh

Celý článok

Presvedčenia, ktoré nám bránia žiť život, aký chceme. Prednáška Zuzana Hudáčová spoznámkované

Presvedčenia o svete, druhých ľuďoch a aký majú vzťah k nám a presvedčenia o nás samých Presvedčenia o svete a živote Presvedčenie „Keď.., tak..“ Generalizovanie Adopcia, prisvojenie si presvedčení za svoje Cvičenie: Ako sa dívame my na svet – Citrón Cvičenie: Predstava komunikacia s autoritou Bloky, ktoré sa stávajú mantrou a my ich žijeme Presvedčenia o ostatných a ich vzťah k nám Nálepky, ktoré si lepíme na čelo – sú to len presvedčenia iných Porovnávanie sa s niekým iným Autentickosť, sloboda dať si masku dole, byť originál Cvičenie - naše presvedčenia o iných Môj filter správnosti, čo môžem a čo nemôžem, čo je dobré a čo je zlé Očakávania, že iní budú mať rovnaké presvedčenia ako my Presvedčenia o mne Zranenia – prijatie, že sa nemusia vyliečiť Veď mne je takto dobre, komfortná zóna, sebaklam, strach zo zmeny Nie som dosť dobrá, osobný perfekcionizmus Presvedčenie o mojom tele, zdravie, psychosomatika Cvičenie – Ako sa ja na seba pozerám Presvedčenie ako predsudok, stereotyp Technika - Vymazávanie všeobecných tvrdení Technika - Čo viem, prijímajme komplimenty Aktívny prístup ku zmene, prvý krok ku zmene Obchádzka, presmerovanie, život je pestrý, daj možnosť niečomu inému Chcené, vedomé Deja vu - kedy som sa z dna dostala hore, koľkokrát som to už zvládla Mňa sa to netýka Cvičenie - Čo najviac vo svojom živote chceš ale stále to nemáš, aké mám výhody, že to nemám Kompliment je presvedčenie niekoho iného o nás Presvedčenia, Generalizovanie, Adopcia, Citrón, Komunikácia, Bloky, Porovnávanie sa, Autentickosť, Očakávania, Zranenia, Komfortná zóna, Perfekcionizmus, Cvičenia, Kompliment, Prednáška, Zuzana Hudáčová

Celý článok