Značka: Poslanie

Požehnanie nášho poslania. Prednáška Lucia Laurová spoznámkované

Cítim sa požehnaná? Posvätný stav bytia. Človek, ktorému by sme teraz radi vyjadrili vetu: „Ostaň požehnaný“. Vyjadrenie zámeru v hmote - gesto rúk alebo pohyb tela. Požehnanie živlami. Živel oheň – zapálená sviečka, ktorá zastupuje oheň. Živel vzduch – vonná tyčinka, vydymovacie pierko, vejár. Živel vody – miska s vodou, mušľa. Živel zeme – kamene, olej. Každý z elementov má svoje vlastnosti a silu. Prepojenie s naším poslaním cez vlastnosti živlov. Element vzduch a prepojenie vedomia s ním. V čom môže moje poslanie skrz vzduch mať nové myšlienky, nový nápad? Element vzduchu prináša uvoľnenie mysle. Môžem si dovoliť byť videná, byť na výslní? Vnímanie poslania mimo rámca. Vzduch preniká všade a je prchavý a premenlivý. Element voda. Voda mení podobu podľa prostredia, v ktorom sa nachádza. Voda mení prostredie, v ktorom je. Pocit doplnenia energie. Element ohňa. Ako pretaviť vášeň na výsledky? Akú lásku vkladáme do našej práce? Ako by sa zmenilo moje poslanie, ak by som precítila teplo a lásku vo mne? V ohni môže zomrieť časť presvedčení, ktoré už doslúžili. Môže byť pri tom všetkom aj zábava a smiech? Môžeme tvoriť slobodne a hravo? Bez toho by sme mohli vyhorieť. Element zeme. Vďačnosť za náš domov (kanceláriu, ordináciu...), že nás ochráni pred dažďom a chladom. Čo už nie je v súlade s mojím poslaním na tomto svete? Element zeme prináša uzemnenie, prosperitu. Lucia Laurová, Prednáška, Poslanie, požehnanie, živel, oheň, voda, zem, vzduch, element, vášeň v práci, zábava, smiech, vyhorenie, vďačnosť, uzemnenie.

Celý článok

Požehnanie nášho poslania.

Prednáška Lucky Laurovej

Celý článok

Poslanie ako moja integrálna súčasť. Prednáška Lucia Laurová spoznámkované

Vrodená múdrosť - každá z nás má hlboko v sebe, vo vnútri všetko nato, aby bola šťastná. Čo je poslanie - prvotnou chybou je “zaškatuľkovanie” alebo kategorizovanie poslania do jednej pracovnej pozície, aj keď nás napĺňa a prináša hojnosť.
Treba ho vnímať ako to čo je v nás, čo nás formovalo, čo bolo a je našou súčasťou, čo nás posúva, čo načerpávame aby sme sa mohli ďalej dávať svetu. Čo naozaj teraz žijem - čo ma naozaj napĺňa, radujem sa, pri čom žiarim, cítim energiu tvorenia (prijímania a dávania) Kam ma posielalo moje poslanie (miesta) a čo som na nich zažila - aké prekážky som prekonala a kam ma posunuli, čo všetko sa mi už podarilo Kam ma to dnes ťahá a posiela - vnímať vnútorný kompas, t.j. už len to, že sme na tomto svete, aj keď presne ešte nepoznáme poslanie, máme hodnotu a aj poslanie Ktoré obdobie v poslaní práve zažívaš - prirovnanie k ročným obdobiam
Jeseň - hojnosť, zbieranie plodov svojej práce (peniaze, úspech, kontakty), v materstve môže znamenať zbieranie plodov cez úspechy v živote už dospelých detí
Zima - načerpávanie energie, oddych, spánok, prehodnocovanie a ukončovanie projektov, v materstve je to napr.obdobie šestonedelia alebo choroba člena rodiny
Jar - nové, prípravné obdobia (nových projektov), prvé kroky a tvorivá energia v začiatkoch, zbieranie skúseností od iných
Leto - rozkvet, pestrosť poslania, rozvíjanie do detailov, povzbudenie a podpora v napredovaní Ako komunikovať o svojom poslaní v rôznych situáciách - príležitosť na neobmedzené vyjadrenie sa, nacítiť sa na seba a zvedomiť si čo ma napĺňa Môže závisť brániť v nájdení poslania - treba si ju zvedomiť aj bolesť s ňou spojenú, pretože cez ňu nás duša upozorňuje na to, po čom sme túžili a vtedy netreba hľadať poslanie, ale zamerať sa na to, čo mám v sebe Spochybňovanie môjho poslania - dôvera v seba, t.j.mám pochybnosť ja sama Výčitky ohľadom môjho poslania - “nemôžem vždy robiť to čo ma baví”, práve to je moment a pocit, ktorý ukazuje to správne, to čo ma volá Pomenovanie si svojho poslania - vnímať tvorivú energiu v nás a vlastnými slovami vyjadriť témy, aktivity, ktorými prinášame svoju esenciu svetu Navnímanie svojej tvorivej aj ničivej energie - otvárajú sa nové rozmery v nás Oblečenie ako odraz duše - aké ma vystihuje (rozkvitám), “som to ja”(nielen módne), akých ľudí si ním priťahujem, kam a ku komu pritiahne mňa Materstvo a tvorenie pre svet ako poslanie Lucia Laurová, prednáška, poslanie, tvorivá energia, spochybňovanie, výčitky, esencia, závisť, materstvo

Celý článok

Zamestnanie, povolanie, poslanie? Prednáška Katarína Runa spoznámkované

Životný cyklus jahody. Žijem svoje poslanie? Každý prechádza mnohými rôznymi fázami, kým žije svoje poslanie. Celý ten proces má mohoho podôb, kým sa vyskladá do finálnej podoby. Môže sa nám zdať, že sme veľmi ďaleko od toho, čo chceme robiť. Je to však prípravná fáza. Každá z fáz nášho života je prípravou na to, čo robíme a žijeme. Nebuďme na seba prísne, buďme na seba láskavé. Pocit chaosu okolo toho, ako uchopiť svoje poslanie. Koncept ikigai. Zložky nášho poslania. Spôsob, akým môžeš do svojho života priniesť hojnosť. Kto je skupina ľudí, ktorá potrebuje to, v čom som dobrá a v čom im môžem prospieť? Poslanie je ako turistická značka, ktorá nám ukazuje kroky. Potrebujeme robiť kroky, aby sa z toho stala realita. To, že vieme, čo chceme robiť, je len smerovník. Máme pocit, že naše poslanie musí byť niečo veľkolepé. Niečo, čo je vidieť, počuť, ovplyvní to celý svet. Niektoré z našich životných úloh môžu byť na prvý pohľad zdanlivo nenápadné. Naše poslanie vôbec nemusí byť vidieť, nemusí byť veľkolepé. Nemohli by sme byť vidieť, ak by neboli niektorí ľudia „v pozadí“. Sme prepojení. Potrebujeme začať robiť praktické kroky. Vaša myseľ nie je vaša autorita. Moja myseľ si myslí. Nie ja si myslím. Dobrozvyky a zlozvyky. Úspešných ľudí od neúspešných často delí to, aké zvyky prinášajú do svojho života. Kľúčom k výsledkom je konzistentnosť, vytrvalosť. Čo je tá činnosť, o ktorej vieš, že ak by si ju robila tridsať minút denne, získala by si to, po čom túžiš? Kľúč ku konzistentnosti je uvedomiť si, že vytvárame návyk. Čo nám príde na začiatku ťažké, sa stane ľahké skrze konzitenciu. Zlyhanie je súčasť cesty. Veľakrát nerobíme nič, lebo sa bojíme, že sa nám nepodarí uskutočniť svoje prjekcie. Bojíme sa zlyhania. Perfekcionizmus. Prokastinácia, odkladanie úloh. Strach zo zlyhania. Prednáška, Katarína Runa, Poslanie, Povolanie, Hobby, Vášeň, Zamestnanie, Profesia, Ikigai, Hojnosť, Myseľ, Zvyky, Dobrozvyky, Zlozvyky, Konzistentnosť, Vytrvalosť, Úspech, Kľúč k úspechu, Autorita, Návyk, Zlyhanie, Perfekcionizmus, Strach zo zlyhania, Prokastinácia, Odkladanie úloh

Celý článok