Značka: proces odzraňovania

V zrkadle konfliktu. Prednáška Katarína Runa spoznámkované

Konflikt súčasť osobnostného rozvoja Brnenie, ktoré si vytvárame, ako ovplyvňuje našu interakciu s druhými. Konflikty vo vzťahoch nám umožňujú sa pozrieť na naše zranenia Nová optika – konflikt zrkadlo – správa o tom, čo sa deje v našom vnútri Čo je zdroj bolesti, zranenie alebo človek, ktorý sa zranenia dotkol? Zranenie odzraniť (dostať to do stavu, ako to bolo pred zranením dewounding) Čas séria prítomných okamihov (minulosť sa zhmotňuje tu a teraz), už sa to nedeje, je to skreslené Dovoliť si prežívať všetky emócie, nepotláčať, inak zostanú v nás. Naše telo ich chce stále spracovať a vyplaviť. Druhý človek je naše projekčné plátne Odzraňovanie 1. Krok začať konflikty vnímať novou optikou – ukazujú nám, čo máme nespracované – naše nevyliečené časti, za ktoré sme zodpovední my. Pozorovať našu prirodzenú reakciu v konflikte (útok, útek, ustrnutie). Uznať, že my sme tvorcovia týchto pocitov. Zdroj pocitov je moje zranenie. 2. Krok Odstúpiť od konfliktu obrátiť svoju pozornosť so seba, čo sa vo mne deje. Pomenovať si, ako sa cítim. Vrátiť sa do momentu (spomienky), kedy som sa v minulosti takto cítila (kedy sa diali tie emócie, ktoré sme si nedovolili prežiť). 3. Krok Dovoliť si vyjadriť (prežiť) tú zaseknutú emóciu (urobiť to, čo sme vtedy nemohli) 30 -90 sekúnd stačí. 4. Krok Opýtať sa, či som si na základe tejto situácie vytvorila nejaké presvedčenie (urobila rozhodnutie). 5. Krok Uvedomiť si a pomenovať, čo som v tej danej situácii potrebovala. Vrátiť sa a znova si prehrať celú situáciu, ako som ju potrebovala. Odstanem sa tou, ktorou som sa na základe danej situácii stala. Vložím si tam nové presvedčenie. 6. Krok vrátiť sa spӓť do situácie triggeru – overiť si zmenu nášho prežívania. Názorná ukážka procesu na žene (téma: zodpovednosť)

Celý článok