Značka: Profil 1/3

Hot Seat 6.10. 2022 Daniela Bederková spoznámkované

Emočné rozhodovanie, emočné jasno. Keď nie je jasno, je tam nervozita, nie v hlave mať jasno (nie je to o intelektuálnom uchopení témy), ale v tele (pomalé námluvy) Drahá 35- 36 všeumelca, pominuteľnosti, 7 ročný cyklus Otvorený koreň – nevie ako uchopiť stres, tlak, adrenalín, veľký fyzický tlak – spomaľovať- keď sa nespomalí nedokáže rozpoznať podnety, na ktoré má reagovať – zrkadlové centrum – kĺže sa ako po zrkadle – potrebuje sa naciťovať, čo sa mi chce robiť, na čom mám náladu 1/3 potrebuje pevné základy, na úrovni tela je strhávaná do pokusova omylov, premena zmena, skúma neznáme – tu cesta nevedia, môžem si z toho vytvoriť pevný základ 7-31 dráha vedenia alfy otvorená slezina – centrum uvedomovania si cez inštinkty a intuíciu, čo je pre nás zdravé a bezpečné, keď je otvorené nevie, čo je zdravé a bezpečné, preto treba využiť stratégiu a autoritu. Brána 44 – lásky k úspechu, bohatstvo HD a partnerské vzťahy Peniaze v profile 1/3 Vzťah s mužmi a 3 v profile – experimentovanie Partnerské vzťahy z pohľadu HD – zostať verná svojej stratégie a autorite 6 v profile túžba po dokonalosti, prísna na seba Dráha 54/32 ambiciózna, pracovitá, chce dosiahnuť Ako si vybrať správny kurz zadefinované centrum ega – uvedomenie si svojej hodnoty, zdravotné problémy s tým spojené Brána 40 lásky a starostlivosti, dôsledky ak sa stará veľa, brána samoty, nájsť rovnováhu Otvorená brána 10 Robiť rozhodnutia z miesta kľudu Otvorený krk hovorím ako druhá Migrény Dráha 5 15 rytmu- plynutia v prúde Vzťahová partnerská mapa Daniela Bederková, Hot seat, Emočné rozhodovanie, Emočné jasno, Profil 1/3, Profil 4/6, Partnerské vzťahy, Partnerská mapa

Celý článok