Značka: Profil

Profil aka naša vrodená rola v tomto živote.- prednáška Danka Bederková spoznámkované

Profil – nemenný celý život, vrodená úloha, ktorú máme Profil ako frekvencia nášho bytia Design nevedomé dary, inteligencia nášho tela Personality – vedomé dary, s ktorými sa stotožňujeme Profil ako frekvencia nášho bytia – nemenný, stály byť v harmónii s profilom, poznať ho a rešpektovať Definícia, brány, linky, vedomá a nevedomá. Prvé číslo v profile vedomé, druhé nevedomé Profilové brány a ich role všeobecne (je ich 8) Profilové brány a ich role - vyššieho ja, osobné role Role vyššieho Ja 10, 7, 1, 13 Osobné role Brána 10 správanie, 6 základných spôsobov, akými sa správame (Linka 1 skromnosť, Linka 2 pustovník, Linka 3 mučeník, Linka 4 oportunista, Linka 5 kacír, Linka 6 vzor) Brána 10 popis, celoživotná lekcia, do ktorej rastieme, definícia povýšenia, poníženia Brána 10 špecifikácia pre Linku 1 skromnosť, Linku 2 pustovník Brána 10 špecifikácia pre Linku 5 kacír a Linku 6 vzor Tabuľka rola vyššieho Ja a osobná rola Úloha od Danky – vypísať si slová na obe linky profilu, čo znie najlepšie, čo najhoršie Tabuľka rola vyššieho Ja a osobná rola, kombinácia slov Profil – význam jeho poznania a pochopenia Prehľad 12 profilov Definícia profilov – harmonický, juxtapozičný, pravouhlý, ľavouhlý Juxtapozičný profil 4/1 – fixný osud Harmonické profily (viac v harmónii sami so sebou ako s druhými ľuďmi) Vizuálne znázornenie profilov Linka 1 Skromnosť/Projekcie, sebaskúmanie, skúmanie, potrebuje mať pevný základ, večný študent (v téme, ktorá ho baví), ak nemá pevný základ cíti sa neisto, ustupuje, sedí v pivnici, nie je vidieť, komplex menejcennosti, neprimeraný strach Linka 2 Pustovník do vonkajšieho sveta prirodzene premieta svoj talent, robí to, čo ho baví, plachosť a projekcia (ostatní očakávajú, že môže pre nich niečo priniesť, má talent, ktorý oni potrebujú) Pustovník sa nemusí učiť, nepotrebuje študovať, potrebuje rozvíjať to, v čom je prirodzene talentovaný Linka 3 Mučeník/prispôsobovanie – pokus omyl, trúfnu si experimentovať, kreatívny, naráža a získava životnú múdrosť, otvorenosť k zmene, húževnatosť, dokážu sa presadiť, prinášajú pokrok, sú vybavení na tie pokusy a omyly. Nie vytknúť chybu/kritizovať, ale spýtať sa, čo sa vďaka skúsenosti naučil (pesimizmus) Linka 4 Oportunista/stvárnenie – prepája, čaká kým mu niekto ponúkne tú príležitosť, potrebuje stvárniť svoju podstatu, šíriť vplyv, je fixná, nebude sa meniť kvôli sieti priateľov, ale zmení sieť priateľov, spoločenská bytosť, štedrá, veľkorysá, šíri vplyv. Vyhorenie, vyvažovať spoločenskosť so samotou, odstúpiť si, počkať na príležitosť, ktorej povieš áno. Linka 5 Kacír/zovšeobecnenie – príťažlivý spasiteľ, ľudia majú očakávania, že prinesie praktické riešenia, záleží mu na reputácii, veľmi prínosný pre druhých, ovplyvňuje cudzích ľudí, za závesom pozoruje, prináša praktické riešenie v krízovej situácii (podozrievavá) Linka 6 Vzor/prechod, na streche 3 etapy životné fázy 0-29 náročné, učenie sa cez pokus a omyl, získava životnú múdrosť , 30-50 – energeticky v nadhľade, poučiť sa aj z chýb druhých, 50 a viac zo strechy nás to sťahuje medzi ľudí, potenciál byť vzorom, vodcom Daniela Bederková, prednáška, profil, Linka 1 skromnosť, Linka 2 pustovník, Linka 3 mučeník, Linka 4 oportunista, Linka 5 kacír, Linka 6 vzor

Celý článok