Značka: Spoznaj v čom žiariš

Spoznaj v čom žiariš – prednáška + worskhop Danka Bederková spoznámkované

Ako sa Hunam design pozerá na našu úlohu v živote (naše poslanie) Kreslenie – nebojte sa kresliť je to len pre Vás Zdieľanie toho, čo sme napísali a nakreslili prebehne vo štvrtok na Q&A Prezentácia – Inkarnačný kríž – životné poslanie (4 najväčšie dary) 2 dary v stĺpci vpravo a 2 dary v stĺpci vľavo Slnko v osobnosti, Krajina v osobnosti, Slnko v dizajne, Krajina v dizajne Vysvetlenie darov na mape kráľovnej Alžbety Zjednodušenie Inkarnačného kríža nájdem na internete – lepšie uchopiteľné vďaka tomuto cvičeniu Čo si mám na workshop pripraviť Okruhové skupiny – Kolektív (čierna farba), Individualita (modrá farba), Kmeň (červená farba) Individuálna supina - posilnenie Kmeňová skupina – podpora Kolektívna skupina – zdieľanie Čo si treba pripraviť Do pripraveného formára si vypíš informácie k svojmu najväčšiemu daru, viď. vzor vo videu a príloha na stiahnutie pod prednáškou v členskej sekcii Čo je povýšenie a čo je poníženie Čo je hexagram (druhý názov brány, viď. popisy brán) Okruhové skupiny Ako je to s povýšením/ponížením? Ďalšia fáza - prečítať si všetko, čo som si napísala. Čo ste si napísali a nedáva vám to zmysel na to si napíšte otázku a na tú budeš písať Písanie divokej mysle. Dôležité je 7 minút písať, nezastaviť sa, aby sa vypla myseľ a písalo vaše podvedomie Čokoľvek, čo vás upútalo a nerozumiete tomu, tak na to urobiť otázku - Písanie divokej mysle Začiatok Písanie divokej mysle (7 minút) Dopíšte poslednú vetu, zoberte si pero a podčiarknite, čo s vami rezonuje, je zaujímavé Zoberte si A4 papier a nakreslite čokoľvek, čo vo vás teraz je Koniec písania a kreslenia Výzva na zdieľanie na Q&A Upresnenie ako zdieľať na Q&A (akú mám bránu, čo som napísala, čo som nakreslila) Daniela Bederková, prednáška, spoznaj v čom žiariš, workshop

Celý článok