Značka: Výčitky

Poslanie ako moja integrálna súčasť. Prednáška Lucia Laurová spoznámkované

Vrodená múdrosť - každá z nás má hlboko v sebe, vo vnútri všetko nato, aby bola šťastná. Čo je poslanie - prvotnou chybou je “zaškatuľkovanie” alebo kategorizovanie poslania do jednej pracovnej pozície, aj keď nás napĺňa a prináša hojnosť.
Treba ho vnímať ako to čo je v nás, čo nás formovalo, čo bolo a je našou súčasťou, čo nás posúva, čo načerpávame aby sme sa mohli ďalej dávať svetu. Čo naozaj teraz žijem - čo ma naozaj napĺňa, radujem sa, pri čom žiarim, cítim energiu tvorenia (prijímania a dávania) Kam ma posielalo moje poslanie (miesta) a čo som na nich zažila - aké prekážky som prekonala a kam ma posunuli, čo všetko sa mi už podarilo Kam ma to dnes ťahá a posiela - vnímať vnútorný kompas, t.j. už len to, že sme na tomto svete, aj keď presne ešte nepoznáme poslanie, máme hodnotu a aj poslanie Ktoré obdobie v poslaní práve zažívaš - prirovnanie k ročným obdobiam
Jeseň - hojnosť, zbieranie plodov svojej práce (peniaze, úspech, kontakty), v materstve môže znamenať zbieranie plodov cez úspechy v živote už dospelých detí
Zima - načerpávanie energie, oddych, spánok, prehodnocovanie a ukončovanie projektov, v materstve je to napr.obdobie šestonedelia alebo choroba člena rodiny
Jar - nové, prípravné obdobia (nových projektov), prvé kroky a tvorivá energia v začiatkoch, zbieranie skúseností od iných
Leto - rozkvet, pestrosť poslania, rozvíjanie do detailov, povzbudenie a podpora v napredovaní Ako komunikovať o svojom poslaní v rôznych situáciách - príležitosť na neobmedzené vyjadrenie sa, nacítiť sa na seba a zvedomiť si čo ma napĺňa Môže závisť brániť v nájdení poslania - treba si ju zvedomiť aj bolesť s ňou spojenú, pretože cez ňu nás duša upozorňuje na to, po čom sme túžili a vtedy netreba hľadať poslanie, ale zamerať sa na to, čo mám v sebe Spochybňovanie môjho poslania - dôvera v seba, t.j.mám pochybnosť ja sama Výčitky ohľadom môjho poslania - “nemôžem vždy robiť to čo ma baví”, práve to je moment a pocit, ktorý ukazuje to správne, to čo ma volá Pomenovanie si svojho poslania - vnímať tvorivú energiu v nás a vlastnými slovami vyjadriť témy, aktivity, ktorými prinášame svoju esenciu svetu Navnímanie svojej tvorivej aj ničivej energie - otvárajú sa nové rozmery v nás Oblečenie ako odraz duše - aké ma vystihuje (rozkvitám), “som to ja”(nielen módne), akých ľudí si ním priťahujem, kam a ku komu pritiahne mňa Materstvo a tvorenie pre svet ako poslanie Lucia Laurová, prednáška, poslanie, tvorivá energia, spochybňovanie, výčitky, esencia, závisť, materstvo

Celý článok

Moje hranice – čo to je a kde ich nájsť. Prednáška Katarína Runa spoznámkované

Keď sa cítime nekomfortne po veľkých uvedomeniach, to znamená, že rastieme. Ak sa cítime rozbité, rastieme. Žiadajme o pomoc Čo sú to hranice v medziľudských vzťahoch Deti majú tiež svoje hranice Hranica a limit Energia boja, výčitky namiesto hraníc Hranice nie sú fixné, menia sa podľa okolností a kontextu Nesprávne stanovené limity a hranice, identický limit a hranica Príliš fixne nastavené hranice, nasleduje pocit osamelosti Čo je zdravá hranica Hranice treba komunikovať, hovoriť „nie“ Strach povedať „nie“, hovoriť „nie“ návrhu, nie bytosti Nikomu nemusíš svoje hranice a NIE vysvetľovať „Neviem“ je rovnako platné ako „nie“ Zrkadlenie hraníc Ak si nestanovíme hranice, hovoríme „áno“ tomu, čo nechceme. Povedať „nie“ znamená „áno“ pre mňa. Ospravedlňovanie sa za hranice. Pocit viny, keď niekoho odmietnem Aké signály dáva moje telo, ak niekto prekračuje moje hranice, limity Úloha – dovoľ si povedať „NIE“ Deti a sladkosti, hranica Katarína Runa, Prednáška, Hranice, Hranica, Pomoc, Žiadať o pomoc, Deti a hranice, Limit, Boj, Výčitky, Nie, Hovoriť nie, Neviem, Zrkadelnie hraníc, Pocit viny, Odmietnutie, Prekračovanie hraníc, Deti a sladkosti,

Celý článok