Značka: Vzťah

Q & A 27.10. 2022 – Katarína Runa spoznámkované

Môj muž si myslí, že motivátori a kouči využívajú ľudí. Zrkadlí ma to, čo si myslí môj partner? Prečo skrývaš svoj názor za názor svojho muža? Prečo sa bojíš postaviť za svoj názor? Odsudzuješ sa, lebo sa venuješ sebarozvoju. Ilúzia, že nie som dosť dobrá. Ako postupovať pri depolarizovanom vzťahu? S partnerom sme už akoby len kamaráti. Do akého momentu je vzťah zachrániteľný? Ako vidieť pomyslenú hranicu medzi zrkadlením a prácou na sebe a utláčaním? Postaviť sa sama za seba. Ako si osvojiť konzistentnosť? Vstať a urobiť to, je kľúč. Ako ťa ovplyvnilo poznanie svojho Human Designe a inkarnačného kríža? Poznanie Ikigai a vplyv na život. Strata radosti z práce. Spravila som veľa kvantových skokov a mám zrazu veľa zdravotných problémov. Ako to spracovať tak, aby tieto zmeny nemali dopad na zdravie? Občas tak veľmi skočíme do toho “magic”, až prestávame byť slobodní. Kde sa cítiš ako obeť? Zvuková cesta, meditácia som Láska QA, Q/A, Katarína Runa, Zrkadlenie, Názor muža, Kouči, Motivátori, Sebarozvoj, Názor, Depolarizovaný vzťah, Kamaráti, Zachrániť vzťah, Vzťah, Zrkadlenie, Utláčanie, Konzistentnosť, Human Designe, Inkarnačný kríž, Ikigai, Radosť z práce, Kvantový skok, Zdravie, Vplyv na zdravie, Obeť, Láska, Meditácia, Zvuková cesta

Celý článok

Ako mať život vo vlastných rukách aj pri nedorozumeniach a konfliktoch? Prednáška Lucia Laurová spoznámkované

S kým by ste si chceli za tento rok zlepšiť vzťah? Bod spojenia ja a osoba (partner), s ktorým komunikácia nefunguje nájsť si niekoho, ako príklad z blízkych, kto má alebo s kým mám dobrý a funkčný vzťah pre začiatok zmeny Vnímanie rozdielnosti jej uznanie a ocenenie stupnica rozdielnosti (hĺbky vzťahu) poďakovanie za rozdielnosť, konflikt a za čas ktorí sme si venovali aj v konflikte Konečnosť vzťahu uvedomenie si či a kedy je dobré alebo nutné udržať vzťah, dať mu šancu Uznanie konca vzťahu - jeho smrteľnosti pomenovanie toho, že už to takto ďalej nechcem určenie si čiary, za ktorú už nepôjdem smrteľnosť môže mnohé vo vzťahu odblokovať, transformovať tým že “zomrie” niečo staré a nepotrebné Presvedčenie, že niektorí ľudia sú nepriatelia otvorenie sa v sebe, pred sebou Uznávanie pocitov deťom a iným ľuďom netreba situáciu hneď riešiť, ponoriť sa radšej do vnímania pocitov Nedorozumenia neposudzovať, skôr nacítiť, či problém nie je len nedorozumením Uznanie konfliktu a jeho riešenia sebe aj iným tu prichádza uvoľnenie a môže nastať premena Win - Win prístup obe strany sú “víťazom” hľadanie riešenia cez dorozumenie a komunikáciu intencia viny (bolí ma to, no neviním z toho nikoho, len sa tak cítim Plač ako nástroj vydierania dovoliť si plakať prednáška v Kruhu Luny Hodnoty – čo sú a aká sú? poznať ich a nájsť ich aj v konfliktoch a nedorozumeniach čo by povedala láska? čo by povedala sebaláska? Sebavyjadrenie úprimnosť Seba - bezpečie cez otváranie sa prichádzať k riešeniu byť s niekým v tichu Pozri sa na svoj vzťah v rôznych obdobiach svojho života. Zápletka zostáva len moja perspektíva sa mení, podľa toho v akom štádiu života som. Bod spojenia, Rozdielnosti, Vzťah, Emócie, Nedorozumenia, Konflikt, Plač, Hodnoty, Sebavyjadrenie, Lucia Laurová, Prednáška

Celý článok