Značka: zodpovednosť

Komfortná zóna „nemať“ – Prednáška Zuzana Hudáčová spoznámkované

Dôvody, prečo k nám hojnosť neprichádza – mali by sme pracovať viac, vzor správania v rodine, presvedčenia z okolia. Prečo afirmácie častokrát nefungujú. Nemám hojnosť, pretože ja ju nechcem mať. Častokrát zostávame u rodičov až príliš dlho, lebo sa o nás postarajú. Zažiť zodpovednosť za svoj vlastný život. Niekto iný je zodpovedný za to, aby som ja mala hojnosť. Je dobré nemať peniaze – čo v nás táto veta vyvoláva? Zuzkin príbeh “Najbohatšia medzi najchudobnejšími”. Ak nemáš dostatočnú hojnosť, je tu niečo, v čom sa považuješ za lepšiu, než sú ostatní? Pocit, že ma obdivujú. Vystúpiť z komfortu a požiadať o finančnú pomoc, aby sme sa vedeli posunúť s hojnosťou ďalej. Je niečo, v čom by sme mohli požiadať niekoho iného o pomoc? Delegovanie. Obviňovanie druhej strany (častokrát najbližších), za to, že ja nemám takú hojnosť, akú by som chcela mať. Benefity, ktoré nám bránia sa posunúť ďalej. Partner neprináša toľko peňazí, koľko by mal, ja musím ťahať celú domácnosť a on sa len vezie. Prečo mužovi beriem silu? Smerovanie by malo byť na mužovi. Chcem odísť z práce, kde som vyhoretá a chcem nastúpiť do novej práce. Ale zotrvávam v starej. Čo je môj benefit z tejto situácie? Výhoda z toho, že nemám peniaze. Zoznam desiatich vecí, ktoré by ste urobili, ak by vám dnes pristálo na účte 10 mil. Eur. Je to len konzum alebo aj investícia? Investovanie. Moment, kedy nebudeme nikdy v situácii, že ma napadne myšlienka “ja nemám peniaze”. Lebo viem, že ich mám investované. Peniaze nechcem odtláčať, ale udržať pri sebe. Na to je dôležité sústrediť sa na budovanie toho, čo viem, rozširovanie toho, čo dokážem, v čom som dobrá. Tu keď vložím energiu, začne to rásť. Ak budem mať hojnosť, muži sa o mňa nebudú starať. Ak nepoužívam afirmácie, blokujem si hojnosť? Nie čísla mi prinesú radosť. Radosť mi prinesie to, čo si za to môžem kúpiť a zabezpečiť, zainvestovať. Zmeniť “termostat”. Hľadajme si v sebe benefit – obrovskú výhodu, prečo nemám toľko, koľko by som chcela mať. Obdiv, strach zo straty milovaného, starch zo zodpovednosti, zranenia, zrada, predsudky. Nastavenie “Mám všetko, čo potrebujem”. Prináša mi to radosť? Ženy potrebujú tvoriť. Ak žijem v hojnosti, hojnosť si úživajú aj ostatní naokolo. O každého jedného z nás je tu postarané na nejakej úrovni. Pád je len na to, aby sme sa pozbierali a šli hore. Prednáška, Zuzka Hudáčová, hojnosť, afirmácia, zodpovednosť, rodičia, peniaze, obdiv, komfort, finančná pomoc, delegovanie, obviňovanie, benefit, mužská sila, vyhoretie, investícia, investovanie, energia, termostat, radosť, tvorenie, pád

Celý článok

Na ceste k úspechu – Prednáška Katarína Runa spoznámkované

Príbeh nášho života - čo tvorí náš život - nie udalosti, ale naše reakcie na udalosti a situácie, ktoré náš život napĺňajú React a Response - automatická reakcia z priestoru paniky alebo strachu (sebaľútosť, obviňovanie) / vedomá reakcia v zodpovednosti za svoj život (opačný paranoik - všetko sa deje v môj prospech) Ak chceš vedieť akou cestou ísť, potrebuješ vedieť kam sa chceš dostať - energia sa hýbe za zámerom, vytvoriť si zámer - nasmerovanie pre všetky oblasti života (rodina, práca, partnerstvo, komunita…) Túžby sú len smerovky - nájsť v nich zámer (cieľ), pre ktorý po niečom túžim, prečo to chcem (ísť po pocite, nie po materiálnej predstave) Zákon odstupu - pripútanie sa k zámeru, lipnutie na ňom t.j., som v odpore s možnosťou, že sa to nestane a preto sa to paradoxne nestane - takže nasmerujeme energiu a zámer, aby sa stal, ale v istom momente ho musíme pustiť (brať ho ako jednu z možností) a byť s tým v pohode Život tu máme žiť vo FLOW The door not is open, is not your door - naša cesta má byť sprevádzaná žiadnym alebo malým odporom, v opačnom prípade to na tento moment nie je pre nás správna cesta, nechať sa viesť kam nás to púšťa (vyšší zámer vie) Slová : MUSÍM a MALA BY SOM - dávajú nás do vnútornej obete a vnútorného vzdoru (vytvárame si odpor a zatvárame dvere k vykonaniu) Musím - obeť Mala by som - porovnávanie a negatívne vnímanie súčasnej situácie Zmena MUSÍM na CHCEM - chcem to urobiť, lebo to má následky, s ktorými nie som ok Čo je prvý krok k tomu, aby som spravila čo chcem Zvuková cesta k prenastaveniu sa v tom, čo nás blokuje Katarína Runa, Prednáška, automatická reakcia, vedomá reakcia, zodpovednosť, energia, zámer, túžby, odstup, flow, musím, odpor, zvuková cesta

Celý článok