Značka: Zranenia

Ako komunikovať s rodičmi o našom detstve a zraneniach. Prednáška Lucia Laurová spoznámkované

Nenásilná komunikácia, žirafa ako symbol Každý člen rodiny tu má svoje oprávnené miesto, sme tu každý správne, nikto z nás nie je chybou Cítiš, že si tu správne, na tomto svete? Aktivita Matka Zem a Otec Slnko - som zodpovedná za svoj život, vstupujem do svojej sily Dve polarity v nás – ženská časť a mužská časť To „doma“ je vo mne Každý ideme po vlastnej špirále smerom nahor - nie je to cyklenie sa Nemôžeme naplniť túžby našich rodičov o nás - uznanie ich a svojich pocitov Príbeh minulosti, ktorý by sme chceli povedať rodičovi Spev ako forma lieku, technika vyspievania svojho príbehu, smútku Čo ma bolí/bolelo v súvislosti s rodičmi Technika – nechám myšlienky prúdiť Zmena rolí, rodičia sa učia byť starými rodičmi Uznanie pocitov rodičom ako starým rodičom Mení sa vnímanie minulosti, priestor čistenia Komunikácia s rodičmi ako projekt dlhodobý, nie krátkodobý - súcit k rodičom Keď zranenia vyslovíme v rozhovore, menia sa na vnútornú silu Poďakovanie rodičom aj za to, čo nás bolelo List/mail pre rodiča, príklad od Lucky Poľúbenie vnútorného dieťaťa Lucia Laurová, Prednáška, Komunikácia s rodičmi, Rodičia, Detstvo, Zranenia, Uznanie pocitov, Vnútorné dieťa, Špirála, Minulosť, Bolesť, Starí rodičia, Čistenie, Súcit, Vnútorná sila, Poďakovanie rodičom

Celý článok

Čo si nesieme z detstva – Prednáška Katarína Runa spoznámkované

Detstvo je kľúčové v tom ako si tvoríme náš život v dospelosti V detskom veku preberáme všetky vzorce z našej rodiny za svoje, či už sú funkčné alebo nie (ovplyvní nás do akej rodiny sa narodíme) Od puberty do cca 30-35 rokov = fáza pokusov a omylov, žijeme naučené vzorce z detstva a skúmame/skúšame, ktoré sú pre nás funkčné a ktoré nie Ďalšia fáza - postupne nám umožňuje nahrádzať to, čo nám neslúži inými/novými vzorcami/spôsobmi, niektoré vzorce sa nám nepodarí odstrániť úplne Zhruba do 6 rokov je fáza kedy dieťa najviac preberá vzorce z okolia/rodiny Podľa toho ako boli alebo neboli naplnené moje potreby medzi 0-6 rokmi si vytváram názor o tom, ako to vo svete funguje Naše zranenie vzniká z toho, aká naša potreba nebola do 6 rokov naplnená Vzorec správnosti = vnímame seba a svoje vzťahy nejako a na základe toho si vytvoríme nejaké naše presvedčenie (keď urobím..., keď budem...) Predtým sa verilo, že mozog je nemenný, že nemožno tieto vzorce zmeniť. Dnes vieme, že to tak nie je Aké sú vzorce správnosti? Primárne zranenie je zdrojom našej najväčšej sily Základné potreby dieťaťa medzi 1-5 rokom Čo potrebuje dieťa do 1 roka? Keď nie sú naplnené tieto základné fyzické potreby, tak vzniká ZRANENIE Z NEZASÝTENIA („Som tu, ale nechcú ma“) - (1. zranenie) Pocity, ktoré vyvoláva zranenie z nezasýtenia Keď sa hnevám, tak len na seba. Ostatné sú v poriadku Ľudia s týmto zranením nemajú žiadne hranice Vytvára samopotvrdzovací mechanizmus (vytvára si situácie, ktoré im potvrdzujú, že život je ťažký, že nič nedokážu,…) Aký je vzorec správnosti, ktorý vychádza zo zranení z nezasýtenia? SPASITEĽKA/MATKA TEREZA Časté prejavy syndrómu spasiteľky Veľmi dobré pocity, keď je na mňa niekto závislý („Som nenahraditeľná“) Aká je cesta von z tohto vzorca? Uvedomenie, že tu som správne Moje potreby sú číslo jedna! Medzi 1-3 rokom vzniká ZRANENIE Z NEPRIJATIA (2.zranenia) Potrebujem zasýtiť emočné potreby, uznanie toho kto som Vzniká z toho, že mám pokryté základné fyzické potreby, ale mám hodnotu len, keď vyhovujem Kľúčové je, že neboli uznané moje pocity („Je v poriadku, že sa hneváš“) Čo je najväčším strachom človeka, ktorý má zranenie z neprijatia? POCIT, ŽE SOM NEPRIJATÁ Obrovský strach zo samoty Bojujem o svoje potreby, pretože mám strach, že nebudú naplnené Nemám problém požiadať o pomoc, ale očakávam, že ostatní vyhovejú, najlepšie hneď Podvedome staviam jedného rodiča na piedestál Časté prejavy tohto zranenia Vzorec správnosti vyplývajúce zo zranenia z neprijatia. MAKAČKA Aká je MAKAČKA Veľká tendencia sebapotvrdzovania, bude to tak pretože si to zaslúžim za to všetko čo pre vás robím ja Neviem si dopriať, hnevám sa, keď si doprajú iní Ako sa prejavuje makačka v živote 2. zranenie je uviaznutie v dobrom dieťati (dobré dievčatko) Aká je cesta von? (žiť život z priestoru dospelej ženy) Som dôležitá aj keď nič nerobím, môžem oddychovať Čo je ťažké pre makačky? Dôležitá rovnováha pri zranení z neprijatia Nadstavbové zranenie - bolesť z nespravodlivosti a bolesť zo zrady (vznikajú od tretieho roku vyššie, kedy je už dieťa schopné racionalizovať) BOLESŤ Z NESPRAVODLIVOSTI (medzi 3-5 rokom) Ja nie som vidieť a to je nespravodlivé (robím všetko správne a napriek tomu si nezaslúžim lásku ostatných) Keď mám pocit, že uprednostňujú súrodencov Najčastejšie prejavy pri bolesti z nespravodlivosti Kompenzačný mechanizmus pri bolesti z nespravodlivosti (UMRTVOVAŤ POCITY) Odstrihnem sa od pocitov, pozitívnych aj negatívnych = NIČ NECÍTIM Vzorec správnosti vyplývajúci z bolesti z nespravodlivosti (PANI DOKONALÁ/PERFEKCIONISTKA) Charakteristika pani dokonalé Hodnota pani dokonalej závisí od toho, či veci robí správne (podľa jej rebríčka hodnôt) Pocit nebezpečenstva prichádza, keď urobí niečo nesprávne (nie je dôležité, či to niekto vie alebo nevie) Čo pani dokonalé uniká? Pri hľadaní dokonalosti často neurobím nič Čo očakáva od ostatných? (vysoké očakávania, vysoké štandardy,…) Často používajú slová ako správne/nesprávne, fér/nefér,.. Časté zlyhanie, pretože svoje plány nenaplním, pretože ich často ani nezačnem (nie sú stále pre mňa dosť dokonalé) Cesta von z pani dokonalej BOLESŤ ZO ZRADY medzi 3-5 rokom, keď prichádza vedomie seba a otázky typu „Ako len môžu takto hovoriť, ako len môžu….“ Časté prejavy bolesti zo zrady (vnútorný odpor, bojkot, vzdor,..) Obrovská tendencia k manipulácii Otázka: Čo ak mám v Human designe detailimus ako dar? (naučiť sa spoznať kedy je to ešte ok a kedy už je to veľa) Manipulácia a potreba všetko kontrolovať Vzorec správnosti pri bolesti zo zrady je KONTROLORKA (potreba mať všetko pod kontolou) Charakteristika kontrolórky (potreba všetky kontrolovať, nikomu neveriť, podozrievavosť, pochybovačnosť) Ako pôsobí na svoje okolie? (ako silné osobnosti, zásadové, mocné) Neprijímam vôbec okolitú kritiku (tendencia vracať ju naspäť) Na prvom mieste moje potreby (kontrolorky) Vzorec správnosti z bolesti zo zrady je MAŤ VECI POD KONTROLOU Väzby tejto bolesti z detstva (neistota, pocit, že veci nemám pod kontrolou) Potreba nájsť vinníka (vinník je vždy niekde okolo - manipulácia situáciami) Hrôza z toho, že niekto v okolí zistí, že som slabá, zraniteľná, mám emócie Veľký problém vnímať emócie, byť v kontakte s tým čo cítim Radšej všetko urobím sama, rovnako to nikto neurobí tak dobre ako ja Tendencia na zahltenie (mám toho veľa) Liek na bolesť zo zrady (pre kontrolórku) je dôverovať, tvoriť, ale nekontrolovať, je v integrite, cíti emócie, je pravdivá Otázka: Keď je môj muž kontrolór zrkadlí mi, že toto zranenie mám aj ja, alebo sa to dopĺňa aj s inými zraneniami? Odpoveď: Väčšinou partneri v dlhodobom vzťahu nemajú rovnaké primárne zranenia. Spravidla mávajú iné zranenia, ktoré sa navzájom dráždia. Zároveň však, pokiaľ mám muža kontrolóra, tak na nejakej úrovni kontrolujem aj ja. BOLEST Z AUTORITY vzniká, keď je nejaká vonkajšia autorita, ktorá o mne rozhoduje (Boh, štát, cirkev alebo manipulácia cez pocit viny a handy) Odmietam pôžitky, radosti, ľahkosť len tak, všetko si musím zaslúžiť (nie odmakať, ale zaslúžiť, napríklad skromnosťou, odopieraním, stačí mi málo) Toto zranenie nemá mentálnu nadstavbu (ponižujem sa sama pred sebou, ponižujem sa za to, aká som - robí to akoby za tú autoritu) Často odmietanie zmyselnosti alebo úplný opak (pôžitkárstvo) Vzorec správnosti z bolesti z autority je ASKETKA (ODOPIERAM SI) Ako pôsobí na okolie? (slúži druhým, je veľmi užitočný, pôsobí pokojne) Autorita ide ruka v ruke s obrovskou pýchou (som viac, pretože počúvam tú autoritu, som jej bližšie) Pocit, že tá autorita ocenia moju skromnosť, môj spôsob života a ocenia ma za to - pýcha na pozadí Vzniklo v detstve u detí, ktoré mali obrovský strach z vonkajšej autority, ktorá ich môže poslať do „pekla“ (Boh, sekta, štát, spolok,…) Obrovský pocit, že som lepší a vás musím napraviť Cesta von z bolesti z autority je napriek uvedomeniu, že JA SOM JEDINÁ AUTORITA MOJA A ĽUDIA SÚ JEDINÁ AUTORITA SVOJA Kľúčové je vedieť si dopriať a vedieť dopriať aj iným (nebyť príliš prísna na seba ani na ostatných) Liečenie prichádza cez POŽITKY (dopriať si, dovoliť si) Ľudia, ktorí v detstve zažili veľké pocity viny a hanby najú tendenciu tieto pocity vyvolávať v iných ľuďoch („preto som ja lepší a ty horší“) Akčný trojuholník – keď mám zranenie z odmietnutia = 1. Odmietam seba, 2. Odmietam ostatných, 3. Ostatní odmietajú ma Ako spoznám, že sa nachádzam v tom danom vzorci správnosti? Otázka: Hryzenie nechtov berieš ako sebaubližovanie? Odpoveď: Áno. Priestor dieťaťa. Chcem, aby bol svet podľa mňa, ale neviem, ako to urobiť. Uvoľňovanie napätia Otázka: Aká je cesta von zo zranenia z odmietnutia? Odpoveď: Vnímať kedy som v tom zranení. Cesta von cez liečenie zraneného dieťaťa = postaviť sa do dospelej ženy Otázka: Ako sa viac stať svojou vlastnou autoritou? Odpoveď: Začať počúvať čo chcem. Súcit. Ako si dopriať čo chcem bez posudzovania seba alebo ostatných? Detstvo, Katarína Runa, Prednáška, Zranenia

Celý článok

Čo si nesieme z detstva.

Prednáška Kataríny Runy

Celý článok

Presvedčenia, ktoré nám bránia žiť život, aký chceme. Prednáška Zuzana Hudáčová spoznámkované

Presvedčenia o svete, druhých ľuďoch a aký majú vzťah k nám a presvedčenia o nás samých Presvedčenia o svete a živote Presvedčenie „Keď.., tak..“ Generalizovanie Adopcia, prisvojenie si presvedčení za svoje Cvičenie: Ako sa dívame my na svet – Citrón Cvičenie: Predstava komunikacia s autoritou Bloky, ktoré sa stávajú mantrou a my ich žijeme Presvedčenia o ostatných a ich vzťah k nám Nálepky, ktoré si lepíme na čelo – sú to len presvedčenia iných Porovnávanie sa s niekým iným Autentickosť, sloboda dať si masku dole, byť originál Cvičenie - naše presvedčenia o iných Môj filter správnosti, čo môžem a čo nemôžem, čo je dobré a čo je zlé Očakávania, že iní budú mať rovnaké presvedčenia ako my Presvedčenia o mne Zranenia – prijatie, že sa nemusia vyliečiť Veď mne je takto dobre, komfortná zóna, sebaklam, strach zo zmeny Nie som dosť dobrá, osobný perfekcionizmus Presvedčenie o mojom tele, zdravie, psychosomatika Cvičenie – Ako sa ja na seba pozerám Presvedčenie ako predsudok, stereotyp Technika - Vymazávanie všeobecných tvrdení Technika - Čo viem, prijímajme komplimenty Aktívny prístup ku zmene, prvý krok ku zmene Obchádzka, presmerovanie, život je pestrý, daj možnosť niečomu inému Chcené, vedomé Deja vu - kedy som sa z dna dostala hore, koľkokrát som to už zvládla Mňa sa to netýka Cvičenie - Čo najviac vo svojom živote chceš ale stále to nemáš, aké mám výhody, že to nemám Kompliment je presvedčenie niekoho iného o nás Presvedčenia, Generalizovanie, Adopcia, Citrón, Komunikácia, Bloky, Porovnávanie sa, Autentickosť, Očakávania, Zranenia, Komfortná zóna, Perfekcionizmus, Cvičenia, Kompliment, Prednáška, Zuzana Hudáčová

Celý článok

Kde strácam svoju silu? Prednáška Katarína Runa spoznámkované

Ako rozpoznávať, že som v nastavení, ktoré mi berie moju silu a nepodporuje ma? Ako poznám, že som vo svojej sile? Ako začať vnímať, že nestojím vo svojej sile? Zranenie z nezasýtenia = úroveň obete Charakteristika obete Protipól obete – úroveň tvorkyne Zranenie z neprijatia = život z úrovne dieťaťa Charakteristika úrovne dieťaťa Protipól dieťaťa - úroveň dospelej ženy Zranenie z bolesti z autority = úroveň dobrého dieťaťa Charakteristiky dobrého dievčatka Protipól dobrého dievčatka – slobodná, autentická žena Vzťahová mapa Otázky Vlastná sila, Zranenia, Obeť, Tvorkyňa, Dieťa, Žena, Dobré dievčatko, Vzťahová mapa, Zranenie z nezasýtenia, Zranenie z neprijatia, Zraneni z bolesti z autority

Celý článok

Kde strácam svoju silu?

Prednáška Kataríny Runy

Celý článok