Značka: Zvuková cesta

Na ceste k úspechu – Prednáška Katarína Runa spoznámkované

Príbeh nášho života - čo tvorí náš život - nie udalosti, ale naše reakcie na udalosti a situácie, ktoré náš život napĺňajú React a Response - automatická reakcia z priestoru paniky alebo strachu (sebaľútosť, obviňovanie) / vedomá reakcia v zodpovednosti za svoj život (opačný paranoik - všetko sa deje v môj prospech) Ak chceš vedieť akou cestou ísť, potrebuješ vedieť kam sa chceš dostať - energia sa hýbe za zámerom, vytvoriť si zámer - nasmerovanie pre všetky oblasti života (rodina, práca, partnerstvo, komunita…) Túžby sú len smerovky - nájsť v nich zámer (cieľ), pre ktorý po niečom túžim, prečo to chcem (ísť po pocite, nie po materiálnej predstave) Zákon odstupu - pripútanie sa k zámeru, lipnutie na ňom t.j., som v odpore s možnosťou, že sa to nestane a preto sa to paradoxne nestane - takže nasmerujeme energiu a zámer, aby sa stal, ale v istom momente ho musíme pustiť (brať ho ako jednu z možností) a byť s tým v pohode Život tu máme žiť vo FLOW The door not is open, is not your door - naša cesta má byť sprevádzaná žiadnym alebo malým odporom, v opačnom prípade to na tento moment nie je pre nás správna cesta, nechať sa viesť kam nás to púšťa (vyšší zámer vie) Slová : MUSÍM a MALA BY SOM - dávajú nás do vnútornej obete a vnútorného vzdoru (vytvárame si odpor a zatvárame dvere k vykonaniu) Musím - obeť Mala by som - porovnávanie a negatívne vnímanie súčasnej situácie Zmena MUSÍM na CHCEM - chcem to urobiť, lebo to má následky, s ktorými nie som ok Čo je prvý krok k tomu, aby som spravila čo chcem Zvuková cesta k prenastaveniu sa v tom, čo nás blokuje Katarína Runa, Prednáška, automatická reakcia, vedomá reakcia, zodpovednosť, energia, zámer, túžby, odstup, flow, musím, odpor, zvuková cesta

Celý článok

Q & A 27.10. 2022 – Katarína Runa spoznámkované

Môj muž si myslí, že motivátori a kouči využívajú ľudí. Zrkadlí ma to, čo si myslí môj partner? Prečo skrývaš svoj názor za názor svojho muža? Prečo sa bojíš postaviť za svoj názor? Odsudzuješ sa, lebo sa venuješ sebarozvoju. Ilúzia, že nie som dosť dobrá. Ako postupovať pri depolarizovanom vzťahu? S partnerom sme už akoby len kamaráti. Do akého momentu je vzťah zachrániteľný? Ako vidieť pomyslenú hranicu medzi zrkadlením a prácou na sebe a utláčaním? Postaviť sa sama za seba. Ako si osvojiť konzistentnosť? Vstať a urobiť to, je kľúč. Ako ťa ovplyvnilo poznanie svojho Human Designe a inkarnačného kríža? Poznanie Ikigai a vplyv na život. Strata radosti z práce. Spravila som veľa kvantových skokov a mám zrazu veľa zdravotných problémov. Ako to spracovať tak, aby tieto zmeny nemali dopad na zdravie? Občas tak veľmi skočíme do toho “magic”, až prestávame byť slobodní. Kde sa cítiš ako obeť? Zvuková cesta, meditácia som Láska QA, Q/A, Katarína Runa, Zrkadlenie, Názor muža, Kouči, Motivátori, Sebarozvoj, Názor, Depolarizovaný vzťah, Kamaráti, Zachrániť vzťah, Vzťah, Zrkadlenie, Utláčanie, Konzistentnosť, Human Designe, Inkarnačný kríž, Ikigai, Radosť z práce, Kvantový skok, Zdravie, Vplyv na zdravie, Obeť, Láska, Meditácia, Zvuková cesta

Celý článok