Značka: Autorita

Nepravé ja – kľúč k nášmu rastu. – prednáška Danka Bederková spoznámkované

Definícia a otvorenosť centier - definované je naša múdrosť, hlas pravdy a otvorené je priestor pre náš rast Podmienenosť - správanie sa v živote podľa podvedomých vzorcov, vytváraných už v rannom detstve aj skôr Pravé a nepravé ja - rozhodovanie zo zadefinovaného alebo otvoreného centra, obidve sú našou súčasťou, pravé je rozhodovanie sa autenticky a nepravé podľa naučených vzorcov Centrum hlava - problém s rozlišovaním čo je dôležité Centrum Adžna - pocit , neistota že nemám vlastný názor Centrum krk - premenlivý spôsob vyjadrovania, nadmerné rozprávanie Centrum G - pripútavanie sa k falošným, iným presvedčeniam Centrum ego/srdce - dokazovanie sebahodnoty pred druhými, podceňovanie Centrum slezina - prílišné strachovanie a obavy čo je pre mňa zdravé, bezpečné Sakrálne centrum - ľahko sa vyčerpáte, neviete odhadnúť kedy máte dosť, prepínanie síl, obmedzený prístup k energii Solar plexus - veľmi citliví, aj na emócie iných, strach z konfrontácie a pravdy Centrum koreň - stres, adrenalín a tlak všetko urobiť rýchlo, hneď Definícia - predel alebo premostenie centier bránami Deconditioning - proces vstupu do vlastnej sily, konanie v súlade s vlastnou autenticitou, 
v otvorených centrách sa dokážeme ľahšie meniť, odpodmieňovanie Zamyslenie a otázky na vypracovanie pre každý typ 10 základných zručností pre deconditioning Daniela Bederková, prednáška, pravé ja, nepravé ja, podmienenosť, autenticita, stratégia, autorita, blok, signatúra, podpis, deconditioning - odpodmieňovanie, definícia,

Celý článok

Zamestnanie, povolanie, poslanie? Prednáška Katarína Runa spoznámkované

Životný cyklus jahody. Žijem svoje poslanie? Každý prechádza mnohými rôznymi fázami, kým žije svoje poslanie. Celý ten proces má mohoho podôb, kým sa vyskladá do finálnej podoby. Môže sa nám zdať, že sme veľmi ďaleko od toho, čo chceme robiť. Je to však prípravná fáza. Každá z fáz nášho života je prípravou na to, čo robíme a žijeme. Nebuďme na seba prísne, buďme na seba láskavé. Pocit chaosu okolo toho, ako uchopiť svoje poslanie. Koncept ikigai. Zložky nášho poslania. Spôsob, akým môžeš do svojho života priniesť hojnosť. Kto je skupina ľudí, ktorá potrebuje to, v čom som dobrá a v čom im môžem prospieť? Poslanie je ako turistická značka, ktorá nám ukazuje kroky. Potrebujeme robiť kroky, aby sa z toho stala realita. To, že vieme, čo chceme robiť, je len smerovník. Máme pocit, že naše poslanie musí byť niečo veľkolepé. Niečo, čo je vidieť, počuť, ovplyvní to celý svet. Niektoré z našich životných úloh môžu byť na prvý pohľad zdanlivo nenápadné. Naše poslanie vôbec nemusí byť vidieť, nemusí byť veľkolepé. Nemohli by sme byť vidieť, ak by neboli niektorí ľudia „v pozadí“. Sme prepojení. Potrebujeme začať robiť praktické kroky. Vaša myseľ nie je vaša autorita. Moja myseľ si myslí. Nie ja si myslím. Dobrozvyky a zlozvyky. Úspešných ľudí od neúspešných často delí to, aké zvyky prinášajú do svojho života. Kľúčom k výsledkom je konzistentnosť, vytrvalosť. Čo je tá činnosť, o ktorej vieš, že ak by si ju robila tridsať minút denne, získala by si to, po čom túžiš? Kľúč ku konzistentnosti je uvedomiť si, že vytvárame návyk. Čo nám príde na začiatku ťažké, sa stane ľahké skrze konzitenciu. Zlyhanie je súčasť cesty. Veľakrát nerobíme nič, lebo sa bojíme, že sa nám nepodarí uskutočniť svoje prjekcie. Bojíme sa zlyhania. Perfekcionizmus. Prokastinácia, odkladanie úloh. Strach zo zlyhania. Prednáška, Katarína Runa, Poslanie, Povolanie, Hobby, Vášeň, Zamestnanie, Profesia, Ikigai, Hojnosť, Myseľ, Zvyky, Dobrozvyky, Zlozvyky, Konzistentnosť, Vytrvalosť, Úspech, Kľúč k úspechu, Autorita, Návyk, Zlyhanie, Perfekcionizmus, Strach zo zlyhania, Prokastinácia, Odkladanie úloh

Celý článok