Kam sa stráca príťažlivosť vo vzťahu?

Vzťahy v našom živote prechádzajú rôznymi fázami – či už nimi prejdeme s tým istým partnerom alebo postupne s rôznymi.

1. fáza: zamilovanosť

Väčšina našich vzťahov začína fázou zamilovanosti, kedy sa celý svet točí okolo partnera a my mu chceme splniť všetko, čo mu na očiach vidíme. Bohužiaľ si ale do partnera projektujeme aj naplnenie vlastných potrieb a vyliečenie dávnych zranení- áno, už s ním budem šťastná, neopustí ma, dá mi, čo potrebujem. A tak sa vzťah nebadane prehupne do takzvanej emočnej závislosti, kedy partnerovi naďalej plníme jeho potreby, ale už nie zo zamilovanosti – ale skrátka preto, aby nám on naplnil tie naše. Či už ide o potreby emočné – súvisiace s našimi strachmi z opustenia alebo odmietnutia, straty statusu, alebo o financie, starostlivosť o domácnosť – a aj naše sexuálne potreby. V týchto vzťahoch síce kadečo búcha (aj doslova) časté sú drámy aj tiché domácnosti – ale obvykle tam dobre funguje vzájomná príťažlivosť a teda to ide aj v posteli.

2. fáza: napĺňanie vlastných potrieb

V istej fáze našich vzťahov nám to ale prestane vyhovovať. Už nechceme napĺňať potreby niekoho iného a nechceme čakať, kým nám niekto naplní tie naše. Radi by sme drámu z nášho života vynechali, chceme pokoj a nezávislosť na partnerovi. A tak sa začíname učiť, ako si svoje potreby napĺňať sama – pretože zvyčajne táto iniciatíva vychádza skôr od žien, ako od mužov. Chceme byť finančne nezávislé, riešime svoje detské bolesti a strachy, sebalásku – a aj si dokážeme zmontovať tú policu, ktorú potrebujeme. Čo je skvelá fáza vzťahu – jej charakteristikou totiž je, že si partneri super rozumejú, na všetkom sa dohodnú, podelia si výdavky aj domáce práce a starostlivosť o deti. Hádky a drámy… čo to je??? Znie to skvele, však?

ALE. Problém je, že ako si v sebe začneme napĺňať aj ten energetický protipól – ženy skôr mužskú energiu a naopak, dostávame sa do akéhosi šedého stredu.. V ňom sa vytráca príťažlivosť – pretože sa vytratila polarita. Je to ako dva nefunkčné magnety – keď sa z plusu a mínusu stane nula… Z praxe viem, že práve tieto páry majú obrovský problém so sexom. Skrátka to tam nefunguje. Netúžia po sebe fyzicky, nepriťahujú sa, ale sú ako najlepší priatelia. Mnoho ľudí v tejto fáze so svojím vývojom skončí – lebo je to pohodlné a bezpečné… a buď na sexualitu úplne zabudnú, alebo si ju riešia niekde “bokom”. 

Je nesmierne potrebné si túto fázu zažiť. Pretože sa v nej naučíme, že sa o seba vieme postarať – nech sa prakticky deje čokoľvek. Ale je našou zodpovednosťou – ak chceme naplnený vzťah po všetkých stránkach – na tomto mieste neustrnúť. Aké to má teda riešenie? 

3.fáza: podpora vlastnej energie


Prejsť do tretej fázy – kedy už vieme, že nie sme na partnerovi závislí… ale napriek tomu sa rozhodneme starať sa o seba a svoju vlastnú polaritu – teda úroveň príťažlivosti. U mužov to znamená pracovať na svojej mužskej energii – schopnosti poskytnúť žene emocionálne útočisko, mať pre vzťah víziu, dokázať pre ženu vytvoriť hmotné aj nehmotné bezpečie… A pre ženu to znamená podporovať svoju ženskú stránku – naučiť sa byť jemná a láskavá (nesekírovať, nerozkazovať, neurobiť si všetko radšej sama), nečakať šťastie od partnera ale aktívne hľadať to, čo ma baví a vyživuje – a poznať svoju hodnotu. A tým vlastne tomu druhému napĺňame jeho potreby – ale už nie zo strachu, ale z lásky.

Vtedy opäť rastie polarita medzi partnermi veeeľmi vysoko – a vďaka tomu dokážu byť pre seba navzäjom veľmi príťažliví – a to bez ohľadu na vek či trvanie partnerstva.