Video: Ako „zmeniť“ svoju minulosť

Minulosť sa nedá zmeniť!
Skutočne? Udalosti už nie, ale to, čo tvorí najväčšiu zložku našej minulosti a čo sa zmeniť dá, sú naše interpretácie o tom, čo sa stalo.
Nech sa páči, zmeň pohľad na to, keď Ti niekto ublížil a aj na to, keď si Ty ublížil(a) niekomu inému. Je to možné!