5 vecí, ktoré muži potrebujú v komunikácii s nami

Máš pocit, že Ťa Tvoj muž vôbec nepočúva? Že si nikdy nepamätá, čo si mu povedala? Že nechápe Tvoje potreby a pocity, neberie na Teba ohľad?

Možno si mu to všetko len správne neodkomunikovala. Správne komunikovať na muža znamená prihliadnuť na jeho spôsob vnímania. Znie ti to komplikovane? Vôbec nie je. Už týchto 5 jednoduchých tipov Ti môže pomôcť zásadne zmeniť komunikáciu s Tvojím mužom tak, aby ste sa obaja cítili vypočutí a prijatí.

Čo teda muži potrebujú v komunikácii s nami?

1. Jasnosť

Náznaky, zahmlievanie, tajomstvo, nejasnosti? Nič z toho na muža nefunguje a výsledkom bude zase len zbytočný konflikt. Muži potrebujú jednoduchú, jasnú a zrozumiteľnú komunikáciu.

👉 Ideálne mu priamo a otvorene povedz čo od neho chceš, čo by si od neho potrebovala, ako sa cítiš.

2. Rešpekt

Rešpekt je základná potreba mužov všeobecne, obzvlášť v komunikácii.

👉 Počúvaj a rešpektuj jeho názor. 

👉 Nezosmiešňuj, nerob z neho malého chlapca.

👉 Ideálne nespochybňuj, nesnaž sa ho presvedčiť.

Jeho názor je rovnako platný ako ten Tvoj. On má rovnaké právo na svoj názor ako Ty na ten svoj.

3. Čo najmenej detailov

Choď priamo k veci! Koľkokrát si zahrnula muža viacerými detailmi než si prišla k podstate a on si z tohto rozhovoru ledva pamätal nepodstatný začiatok? Čím viac detailov, tým viac si snaží mužský mozog zapamätať a tým menej sa sústredí na podstatu toho, čo chceme povedať.

👉 Detaily vynechaj, povedz iba to, čo je naozaj podstatné.

4. Správne načasovanie

Koľkokrát si počula od muža “áno”, alebo len “mhm” a následne by Ti odprisahal, že ste sa nikdy o danej téme nerozprávali? Muži majú zameranú pozornosť. Ak sa na niečo sústredia a sú v tej svojej škatuľke, nevnímajú nič iné. Ak do toho vstúpiš a chceš mužovi niečo dôležité povedať, jeho pozornosť bude stále niekde inde. Takže načasovanie rozhovoru, keď máš mužovu plnú pozornosť, je absolútne zásadné.

👉 Ak potrebuješ niečo urgentné, počkaj a povedz mu “Teraz potrebujem tvoju plnú pozornosť”, počkaj kým ti ju dá a vtedy to odkomunikuj. 

👉 Ak je to niečo zložitejšie, povedz mu “Prosím ťa, potrebujem 10 minút tvojej pozornosti, kedy budeš mať čas?” A počkaj kedy ti dá priestor pre plnú pozornosť.

5. Neobviňovať

Veľmi často v komunikácii s mužmi prechádzame do obviňovania – “TY” formy, kde hovoríme: “ty to robíš takto…”, “ty to máš takto…”, “ty si takýto…”, “ty nie si takýto…”.

👉 Veľmi dôležité pre nás ženy je ostať v “JA” forme komunikácie: “Ja sa cítim takto…”, “Ja by som potrebovala toto…”. (Pozor, neznamená to, že pomôže veta “Ja sa cítim, že ty sa správaš ako somár”). 

Ostať pri sebe a rozprávať o tom, ako sa cítim, čo by som potrebovala, čo očakávam, že by mohol pre mňa urobiť, to je úplne zásadné a môže nám to priniesť úplne zvraty v komunikácii s mužmi.

Tak čo, inšpiruješ sa týmito radami, ako na muža? 🙂