Najčastejšie deštruktívne presvedčenie

Medzi ľuďmi je toto presvedčenie veľmi rozšírené a súčasná doba mu ešte viac nahráva a podporuje ho. Je to režim obeť, inými slovami: zbavenie sa zodpovednosti za svoj život. 

Mnoho z nás žije automaticky, bez vízie, cieľa, ktorý aj keď máme, nevieme, aké kroky k jeho naplneniu podniknúť. Na jednej strane nevieme, kde presne sa nachádzame a na druhej strane ani presne nevieme, kam chceme ísť. Zároveň vieme, že život, ktorý žijeme, nás nerobí šťastnými a spokojnými. Samozrejme, cítiť nespokojnosť so situáciou, v ktorej sa nachádzame, je to v našej spoločnosti “normálny” stav. Ľudia v režime obete to však nie len že nevnímajú, ale mnohí za to ani nemôžu, pretože tento vzorec odpozorovali doma a prijali ho za svoj. Nevedia ako sa dostať von z toho, kde sú… no zároveň si neuvedomujúi, že držia kormidlo v ruke oni. 

Prečo sme to odpozorovali doma?

Tento vzorec má koreň v partnerstve, v ktorom prebieha boj o moc. Jeden z páru, zväčša muž/otec, má energetickú a hmotnú (fyziologickú) prevahu nad ženou (niekedy môže mať prevahu aj žena, ale je to menej časté). Z pozície sily určuje, čo a ako bude, povzbudzuje druhého na plnenie svojich predstáv a sám má požiadavky, ktoré od druhého chce a uplatňuje nad ním svoju moc. Tento vzorec je pozorovateľný aj medzi rodičom a dieťaťom, medzi kolegami v práci či v iných vzťahoch. Zjavne slabší človek sa bude snažiť o kompenzáciu menej zreteľnou prevahou a tou je morálna, emocionálna moc nad situáciou. V praxi bude vedome alebo nevedome pozorovať, kde ten druhý zlyháva, kde má slabiny a chybuje a presne na to bude upozorňovať a také situácie bude vyvolávať, aby bolo viditeľné, že ten zjavne silnejší vo vzťahu nemá až takú moc. Zároveň vznikne situácia “Ja za to nemôžem, čo sa deje”, čo je režim obete, teda niekto iný môže za to, ako sa má, kde je a ako sa cíti. To, že do tejto situácie sa dostal svojím konaním, svojimi myšlienkami a emóciami nevidí a zvolí si jednoduchšiu cestu, aby sa energeticky nasýtila. Opticky to zjavne potom vyzerá jasne – druhí sú tí zlí a ja som tá dobrá, ja to robím správne a iní niev tí mi iba ubližujú.

Tento jav je celkom jasný, je vrcholom ľadovca, avšak dynamika, ktorá je pod ním, je oveľa zaujímavejšia. 

Mnohí z nás vyrastali s vedomím, že naše mamy zanechali kariéru, svoje hobby, obetovali veci, ktoré chceli robiť a oddali sa partnerstvu a zároveň od nás očakávajú niečo naspäť. Obeť je najvyššia forma agresivity – obeť a tyran majú rovnaký základ, je to vlastne obchod. Obeť odovzdá moc nad svojím životom druhému, ale niečo za to chce – energetické nasýtenie. 

Prečo je “režim obeť” najvyššia forma agresivity? Pretože sa voči obeti nedá brániť. 

Predstavme si situáciu teraz v rámci blogu, pýtam sa vás:

“Prečo mi nekomentujete blog a nenapíšete, ako sa vám páčil? Aspoň jeden komentár mi zanechajte, ja celé noci nespávam a stále myslím na to, kde som urobila chybu a či to, čo robím dáva zmysel, tak prosím, aspoň môj článok prezdieľajte, aby som sa cítila lepšie!”

Ako sa cítite, keď to čítate? Máte chuť mi napísať podporný komentár? Asi nie. Skôr sa automaticky odtiahnete, pretože je to veľmi silná agresivita a ja sa zdanlivo vzdávam kompetencie za svoj život a hádžem ju na vás. Zotrvávať v takomto vzťahu je mimoriadne náročné. Režim obete je nezdravý v tom, že obeť vyvoláva nepríjemné pocity v druhom človeku a zároveň pácha násilie sám na sebe. Neuvedomuje si, že v energii obete je zakomponované to, že si emocionálne predurčuje život na veľa rokov dopredu. Ľudia dlhodobo žijúci v roli obete často ostávajú sami. 

Na konzultáciách stretávam ženy, ktoré vravia, že ich muž po rokoch partnerstva opustil kvôli inej žene. Opustená žena sa obetovala pre deti a rodinu a on ju nakoniec nechal a išiel za inou, on je ten hajzel a všetci chlapi sú rovnakí… Keď sa opýtam, aká je spoluzodpovednosť  tej ženy v rozpade ich vzťahu, odpoveď je – žiadna, pretože opustená žena robila všetko vo vzťahu správne a to ten muž nie je správny chlap a ublížil jej. Takýmto správaním sa obeť predurčuje na mnoho dní, týždňov, mesiacov dopredu a ocitá sa v živote, kde je nespokojná, nešťastná a nevie z toho von.

Režim obeť vie byť pre obeť veľmi výhodný, i keď sebapoškodzujúci. Skús pozorovať celý svoj deň, kedy skĺzaš do tohto režimu aj ty, potom skús pozorovať aj ten ďalší deň a aj ten po ňom. Vymanenie sa z neho je veľmi oslobodzujúce:) Držím palce!