Prečo sme my, ženy, tak často unavené a vyčerpané? A čo s tým urobiť?

My, ženy, sme programované spoločnosťou na to, aby sme dávali – svoju lásku, podporu, pozornosť, aby sme sa postarali o deti, manžela, domácnosť, a pritom podávali výkon doma aj v práci. Ach, koľko dávania sa od nás na dennej báze očakáva, a aké vyčerpávajúce to je! A pritom podstatou našej ženskej esencie je presný opak – prijímať. Čo tento konflikt v nás vlastne vytvára, a čo s tým môžeš spraviť, aby si sa konečne cítila lepšie?

Mužská a ženská esencia

Princíp dávania je základom mužskej esencie – muži sú tí, čo dávajú a ženy tie, čo prijímajú, tak je to pre nás prirodzené. Keď sa však my, ženy, snažíme vyhovieť tlaku spoločnosti a neustále len dávame, ideme proti svojej prirodzenosti, a to nás neskutočne vyčerpáva. Fungujeme totiž v mužskej energii a v tejto energii sa tá naša ženská prirodzene nevie obnovovať. Preto si stále unavenejšia a vyčerpanejšia. Ak chceš načerpať svoju ženskú energiu, potrebuješ prijímať.

Prijímanie ako predpoklad, nie následok dávania

My, ženy, nemôžeme nič vytvárať ani dávať bez toho, aby sme si PREDTÝM nedovolili prijímať. Nefunguje to tak, že najprv budeme dávať a až keď sme vyčerpané, začneme prijímať. Malo by to byť presne naopak – skôr ako sa rozhodneš dávať, najprv by si mala prijať. Inak sa vyčerpanie z dávania prejaví veľmi skoro a tak ľahko sa ho nezbavíš.

Tvoja vyčerpanosť nepochádza z toho, že príliš veľa dávaš. Jej podstatou je, že len veľmi málo alebo dokonca nič prijímaš.

Čo znamená prijímať?

Každá z nás má mnoho spôsobov, ako načerpáva svoju energiu – ako a čo prijíma. Pre mňa osobne, je najdôležitejšie prijímať láskyplné dotyky – od môjho muža, od mojich detí. Energiu však môžeš načerpať aj z prijímania krásna – hudby, knihy, umenia, prechádzok v prírode, z masáže, z dobrého jedla, keď si dovolíš prijímať starostlivosť. Možností je nespočetne a je len na tebe, čo ti prináša radosť.

Chcela by si viac inšpirácie pre svoj krajší, spokojnejší život?

Neváhaj sa pridať do facebookovej skupiny pre všetky žienky z mojej komunity, ktoré sa chcú stať Kráľovné svojho života. Tešíme sa na teba.