Vyhľadávaná transformačná

mentorka a lektorka,

skúsená životná koučka

WEBP - Brána k bohatstvu

Zažila to na vlastnej koži

Vďaka pochopeniu vlastných životných lekcií a intenzívnemu vzdelávaniu sa na poli osobného rozvoja sa jej úspešne podarilo prerodiť sa z ubolenej ženy na prahu rozvodu s nulou na účte na inšpiratívnu a podporujúcu líderku, ktorá nasleduje svoje poslanie, teší sa z krásneho partnerského vzťahu a rodiny a dovoľuje si jeden po druhom meniť svoje sny na skutočnosť. Pri svojej práci s ľuďmi používa rovnaké techniky, ktoré umožnili jej ako aj desiatkam tisícov jej klientov rozpustiť obmedzujúce presvedčenia, vzorce, doslova sa vyliečiť sa a začať tvoriť si život, po akom vždy túžili.

S Katkou pôjdeš do hĺbky

Namiesto toho, aby sa sústreďovala len na povrch a zmenu vonkajšieho správania, Katarína pomáha svojim klientom dosahovať trvalé výsledky tým, že sa s nimi ponára do hĺbky. Vďaka svojim úspešným a prevereným metódam a technikám nachádza a mení nefunkčné, často nevedomé psychologické vzorce, a tým umožňuje človeku sa nielen uzdraviť, ale začať tvoriť takú verziu samého seba, ktorá napĺňa jeho túžby a sny. 

Verím, že život nie je o tom, že musíme niečo obetovať preto, aby sme niečo iné získali. Svojich klientov podporujem v tom, že všetci môžeme mať skvelý život po každej dôležitej stránke života - krásny vzťah so sebou aj ostatnými, plnohodnotné zdravie, život naplnený príjemným pocitom a tým, čo nás skutočne baví a napĺňa, a to všetko sprevádzané hojnosťou v hmote.

Neustále sa vzdeláva

Katarína získala svoj magisterský titul na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas celých piatich rokov jej štúdia boli predmety z oblasti psychológie, filozofie, sociológie, andragogiky (vzdelávanie dospelých) či etnológie integrálnou  súčasťou jej vzdelávania. Štúdium ukončila s vyznamenaním (červený diplom) a jej diplomová práca s psychologickou témou získala Cenu dekana UK za mimoriadne kvalitné a prínosné spracovanie. Katarína neskôr získala aj titul z pražskej Akadémie Múzických Umění, kde psychológia, porozumenie ľudskému správaniu a motiváciám hrali dôležitú úlohu v jej štúdiu.

Po úspešnom skončení týchto dvoch univerzít sa Katka ďalej vzdelávala a neustále vzdeláva. Absolvovala veľké množstvo rôznych kurzov a výcvikov v oblasti koučingu, psychológie, rodinných systémov či neurovied. Pár konkrétnych príkladov - Katka je aktuálne vo viacročnom výcviku terapeutického koučingu na londýnskej Optimum Health Clinic, a tiež v procese akreditácie druhého stupňa Medzinárodnej koučingovej federácie ICF - Professional Coach. Absolvovala ročný program High performance coachingu Brendona Burcharda, má za sebou výcvik Systemických konštelácií u Jana Bílého či pokročilé kurzy Human Designu u Laveeny Archers z USA a mnoho, mnoho ďalších.

Katka verí, že nové poznatky jej pomôžu nájsť ďalšie spôsoby, zlepšiť jej existujúce techniky či ponúknuť nové tipy a postupy svojím klientom.

Zakladateľka prvého centra osobného rozvoja Open mind

V roku 2011 založila a do roka 2018 riadila prvé veľké osobno-rozvojové centrum na Slovensku - Open Mind, v ktorom sama od roku 2012 viedla mnohé úspešné kurzy a workshopy pre ženy a páry.

Katkina túžba pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí, ktorí majú záujem zlepšiť svoj život a pracovať na svojom osobnom rozvoji, sa odzrkadlila v založení vlastnej Konferencie Dobrého života, prvej interaktívnej online konferencie s účasťou nielen popredných slovenských a českých, ale aj zahraničných lídrov v témach osobného rozvoja. Konferencia sa odohráva na jeseň, trvá niekoľko dní, zúčastňujú sa jej tisíce ľudí a je pre nich úplne zDARma. Už teraz pripravuje jej ďalší ročník.

Pomohla už desiatkam tisícov ľudí po celom svete

Aké sú konkrétne Katkine výsledky? Už len prostredníctvom svojich online platených programov pomohla viac ako jedenástim tisícom klientov po celom svete a ďalším desiatkam tisícov pomohla prostredníctvom jej bezplatných seminárov a workshopov.

Nie je ale možné zmerať počet ľudí, ktorých podporila, naliala im silu pohnúť sa vpred, motivovala ich k zmene cez svoje pôsobenie na sociálnych sieťach či nepriamo skrz absolventov jej transformačných kurzov. Denne jej prichádzajú ďakovné správy od tých, ktorým práca s ňou pomohla výrazne zlepšiť kvalitu ich života. Hodnotenia klientov si môžete pozrieť napríklad kliknutím SEM.

Katkine úspešné online programy zahŕňajú zmes hlbokého sebaobjavovania a sebaprijatia, ujasnenia si toho, čo sú v živote naše skutočné priority, láskyplného a jemného rozpustenia obmedzujúcich presvedčení a tvorenia tu a teraz tej verzie seba, ktorou túžime byť. Katarína sa špecializuje na vzťahy, no rovnako rada sa venuje aj témam hojnosti a životného poslania.

Katarína je známou mentorkou pre ľudí, ktorí sú pripravení vypnúť autopilota  a uchopiť kormidlo svojho života naplno.