Značka: Katarína Runa

Na ceste k úspechu – Prednáška Katarína Runa spoznámkované

Príbeh nášho života - čo tvorí náš život - nie udalosti, ale naše reakcie na udalosti a situácie, ktoré náš život napĺňajú React a Response - automatická reakcia z priestoru paniky alebo strachu (sebaľútosť, obviňovanie) / vedomá reakcia v zodpovednosti za svoj život (opačný paranoik - všetko sa deje v môj prospech) Ak chceš vedieť akou cestou ísť, potrebuješ vedieť kam sa chceš dostať - energia sa hýbe za zámerom, vytvoriť si zámer - nasmerovanie pre všetky oblasti života (rodina, práca, partnerstvo, komunita…) Túžby sú len smerovky - nájsť v nich zámer (cieľ), pre ktorý po niečom túžim, prečo to chcem (ísť po pocite, nie po materiálnej predstave) Zákon odstupu - pripútanie sa k zámeru, lipnutie na ňom t.j., som v odpore s možnosťou, že sa to nestane a preto sa to paradoxne nestane - takže nasmerujeme energiu a zámer, aby sa stal, ale v istom momente ho musíme pustiť (brať ho ako jednu z možností) a byť s tým v pohode Život tu máme žiť vo FLOW The door not is open, is not your door - naša cesta má byť sprevádzaná žiadnym alebo malým odporom, v opačnom prípade to na tento moment nie je pre nás správna cesta, nechať sa viesť kam nás to púšťa (vyšší zámer vie) Slová : MUSÍM a MALA BY SOM - dávajú nás do vnútornej obete a vnútorného vzdoru (vytvárame si odpor a zatvárame dvere k vykonaniu) Musím - obeť Mala by som - porovnávanie a negatívne vnímanie súčasnej situácie Zmena MUSÍM na CHCEM - chcem to urobiť, lebo to má následky, s ktorými nie som ok Čo je prvý krok k tomu, aby som spravila čo chcem Zvuková cesta k prenastaveniu sa v tom, čo nás blokuje Katarína Runa, Prednáška, automatická reakcia, vedomá reakcia, zodpovednosť, energia, zámer, túžby, odstup, flow, musím, odpor, zvuková cesta

Celý článok

Q & A 1.12. 2022

s Katkou Runou

Celý článok

Hojnosť a sebahodnota

Prednáška Kataríny Runy

Celý článok

Zamestnanie, povolanie, poslanie? Prednáška Katarína Runa spoznámkované

Životný cyklus jahody. Žijem svoje poslanie? Každý prechádza mnohými rôznymi fázami, kým žije svoje poslanie. Celý ten proces má mohoho podôb, kým sa vyskladá do finálnej podoby. Môže sa nám zdať, že sme veľmi ďaleko od toho, čo chceme robiť. Je to však prípravná fáza. Každá z fáz nášho života je prípravou na to, čo robíme a žijeme. Nebuďme na seba prísne, buďme na seba láskavé. Pocit chaosu okolo toho, ako uchopiť svoje poslanie. Koncept ikigai. Zložky nášho poslania. Spôsob, akým môžeš do svojho života priniesť hojnosť. Kto je skupina ľudí, ktorá potrebuje to, v čom som dobrá a v čom im môžem prospieť? Poslanie je ako turistická značka, ktorá nám ukazuje kroky. Potrebujeme robiť kroky, aby sa z toho stala realita. To, že vieme, čo chceme robiť, je len smerovník. Máme pocit, že naše poslanie musí byť niečo veľkolepé. Niečo, čo je vidieť, počuť, ovplyvní to celý svet. Niektoré z našich životných úloh môžu byť na prvý pohľad zdanlivo nenápadné. Naše poslanie vôbec nemusí byť vidieť, nemusí byť veľkolepé. Nemohli by sme byť vidieť, ak by neboli niektorí ľudia „v pozadí“. Sme prepojení. Potrebujeme začať robiť praktické kroky. Vaša myseľ nie je vaša autorita. Moja myseľ si myslí. Nie ja si myslím. Dobrozvyky a zlozvyky. Úspešných ľudí od neúspešných často delí to, aké zvyky prinášajú do svojho života. Kľúčom k výsledkom je konzistentnosť, vytrvalosť. Čo je tá činnosť, o ktorej vieš, že ak by si ju robila tridsať minút denne, získala by si to, po čom túžiš? Kľúč ku konzistentnosti je uvedomiť si, že vytvárame návyk. Čo nám príde na začiatku ťažké, sa stane ľahké skrze konzitenciu. Zlyhanie je súčasť cesty. Veľakrát nerobíme nič, lebo sa bojíme, že sa nám nepodarí uskutočniť svoje prjekcie. Bojíme sa zlyhania. Perfekcionizmus. Prokastinácia, odkladanie úloh. Strach zo zlyhania. Prednáška, Katarína Runa, Poslanie, Povolanie, Hobby, Vášeň, Zamestnanie, Profesia, Ikigai, Hojnosť, Myseľ, Zvyky, Dobrozvyky, Zlozvyky, Konzistentnosť, Vytrvalosť, Úspech, Kľúč k úspechu, Autorita, Návyk, Zlyhanie, Perfekcionizmus, Strach zo zlyhania, Prokastinácia, Odkladanie úloh

Celý článok

Q & A 27.10. 2022 – Katarína Runa spoznámkované

Môj muž si myslí, že motivátori a kouči využívajú ľudí. Zrkadlí ma to, čo si myslí môj partner? Prečo skrývaš svoj názor za názor svojho muža? Prečo sa bojíš postaviť za svoj názor? Odsudzuješ sa, lebo sa venuješ sebarozvoju. Ilúzia, že nie som dosť dobrá. Ako postupovať pri depolarizovanom vzťahu? S partnerom sme už akoby len kamaráti. Do akého momentu je vzťah zachrániteľný? Ako vidieť pomyslenú hranicu medzi zrkadlením a prácou na sebe a utláčaním? Postaviť sa sama za seba. Ako si osvojiť konzistentnosť? Vstať a urobiť to, je kľúč. Ako ťa ovplyvnilo poznanie svojho Human Designe a inkarnačného kríža? Poznanie Ikigai a vplyv na život. Strata radosti z práce. Spravila som veľa kvantových skokov a mám zrazu veľa zdravotných problémov. Ako to spracovať tak, aby tieto zmeny nemali dopad na zdravie? Občas tak veľmi skočíme do toho “magic”, až prestávame byť slobodní. Kde sa cítiš ako obeť? Zvuková cesta, meditácia som Láska QA, Q/A, Katarína Runa, Zrkadlenie, Názor muža, Kouči, Motivátori, Sebarozvoj, Názor, Depolarizovaný vzťah, Kamaráti, Zachrániť vzťah, Vzťah, Zrkadlenie, Utláčanie, Konzistentnosť, Human Designe, Inkarnačný kríž, Ikigai, Radosť z práce, Kvantový skok, Zdravie, Vplyv na zdravie, Obeť, Láska, Meditácia, Zvuková cesta

Celý článok

Hot Seat 3.11. 2022

s Katarínou Runou

Celý článok

Na ceste k úspechu.

Prednáška Kataríny Runy

Celý článok

Q & A 27.10. 2022

s Katkou Runou

Celý článok

Zamestnanie, povolanie, poslanie?

Prednáška Kataríny Runy

Celý článok

Poď s nami zapracovať na svojich vzťahoch

Už máš rezervované miesto na Konferencii Dobrého života? Ja sa už, popravde, neviem dočkať! Verím, že tento ročník bude skutočne špeciálny – nielenže má naša konferencia, ako jediná v našich zemepisných šírkach,...

Celý článok